Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Hur agerar ni om barnarbete skulle påträffas?

Tack och lov har det inte förekommit ett enda fall av barnarbete sen 2018 i någon utav de ca 2800 fabriker som vi samarbetar med.
Vi arbetar dagligen för att säkerställa att vårt Sustainability Commitment efterlevs, och barnarbete är det mest allvarliga brott mot denna uppförandekod. Att bryta mot den är helt oacceptabelt.


Det senaste fallet som påträffades, år 2018, var på en fabrik i Kina, där pojken i fråga var 15 år och 10 månader. I Kina är den lagliga åldern för att få jobba 16 år.

 

Vår uppgift i denna situation är att sätta upp en åtgärdsplan med utgångspunkt i pojkens bästa, tillsammans med hans föräldrar. Pojken ska återgå till skolan tills det att han enligt lag får lov att börja jobba. Fram till dess betalar fabriken ut en minimilön till honom samt betalar hans skolgång, detta för att säkerställa att familjen inte drabbas negativt av ekonomiskt bortfall.

 

Vi kräver även att leverantören i fråga tar fram fungerande åtgärdsplan över förbättrade rutiner för att på så vis förhindra all form utav barnarbete i framtiden.

 

Vi vill alltid stötta utveckling på fabriker som producerar för H&M och har alltid som målsättning att kunna fortsätta samarbetet om de genomför de planerade förbättringarna, men om ett nytt fall uppdagas, avslutar vi samarbetet för gott.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga