Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Hur agerar ni om barnarbete skulle upptäckas?

Barnarbete är det mest allvarliga brottet mot vår uppförandekod och vi arbetar dagligen hårt med att säkerställa att vårt Sustainability Commitment efterlevs i produktionen. Att bryta mot denna är helt oacceptabelt.


Barnarbete är idag väldigt ovanligt i textilfabriker. Under 2017 upptäckte vi ett fall av barnarbete på en av våra 1600 fabriker världen över. Detta fall gällde fyra barn mellan 13 och 15 år i Myanmar på en fabrik som producerar broderier åt oss.

 

Vår uppgift i ett sådant här fall är att se till att barnen så snabbt som möjligt återgår till sina familjer utan att känna att det är barnen själva som har gjort något fel. I det specifika fallet startade vi omgående en utredning tillsammans med en organisation som har specialiserat sig på barnrättsfrågor. Vi vidtog åtgärder för att barnen direkt skulle kunna gå i skolan. Vi tog också fram en plan för hur vi på sikt skulle kunna stötta dem i att få tillgång till en yrkesutbildning och kunna få lagliga arbeten längre fram.

 

Leverantören fick ett formellt varningsbrev samt strikta krav på att ta fram en fungerande åtgärdsplan för att förhindra all form av barnarbete i framtiden. Vi har följt upp fabrikens åtgärder och är nöjda med de åtgärder som genomförts.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga