Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Alla teman

Barnarbete

Rädda Barnen förklarar: Vad räknas som barnarbete? 

Visste du att?

Barnarbete

Rädda Barnen förklarar:
Det beräknas att ungefär 160 miljoner barn var i barnarbete 2020, ungefär hälften av dessa i farligt eller skadligt arbete. Cirka 70 procent av alla barn som arbetar gör det i jordbruksrelaterat arbete.

Visste du att?

Barnarbete

Rädda Barnen förklarar:
Det nya EU-direktivet ”Corporate Sustainability Due Diligence” kom 2022 med syfte att göra företag mer transparanta i sitt arbete. Direktivet inkluderar även barnens rättigheter – och barnarbete i synnerhet.

H&M

Let’s change together


H&M

Behind the collection – vi svarar på era frågor

H&M

Vinn en ”Repair & Remake” av din garderob!

Arbetsvillkor

Hur tar ni ert ansvar i situationen Covid-19 skapar i produktionsländer?


H&M

Livesamtal om schysst mode

Material

Vad händer med plagg som jag återvinner hos er?

Visste du att?

Material

Senast år 2030 ska vi på H&M enbart använda återvunna eller andra hållbart framtagna material.

Visste du att?

Material

H&M är en av grundarna till organisationen Better Cotton Initiative (BCI) som bland annat utbildar odlarna i att använda mer miljövänliga, men även socialt och ekonomiskt hållbara, odlingsmetoder.

Visste du att?

Material

H&M har en av de striktaste kemikalierestriktionerna i branschen och arbetar aktivt för att farliga kemikalier inte ska förekomma i produktionen.


Material

Vilka material ska jag välja om jag vill handla miljömässigt hållbart?

Material

Innehåller era kläder farliga kemikalier?

Klimat

Vad gör ni för att minska vattenanvändningen vid klädproduktion?


Visste du att?

Klimat

96% av vår egen energiförbrukning år 2019 kom från förnybara källor så som vind och sol. Målet är givetvis att snarast möjligt nå 100%.

Visste du att?

Klimat

H&M använder tåg och båt så långt det är möjligt för att transportera produkter från fabrik till butik, då de idag är de mest miljövänliga alternativen.

Visste du att?

Klimat

Vi arbetar tillsammans med bland andra WWF, HIGG och Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) för att sätta nya och mer hållbara standarder för hela modebranschen.

Klimat

Vad menar ni med att ni ska bli ”klimatpositiva”?

Klimat

När under ett plaggs livstid har det störst klimatpåverkan?


Visste du att?

Arbetsvillkor

2019 producerades 85% av våra produkter av arbetare i fabriker med demokratiskt valda arbetsrepresentanter.

Visste du att?

Arbetsvillkor

Att arbeta för att utveckla goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor är ett av våra högst prioriterade områden. Ända sedan 1998 har vi på H&M därför arbetat strategiskt och långsiktigt med våra leverantörer för att ständigt förbättra olika arbetsrelaterade områden.

Visste du att?

Arbetsvillkor

Vi är ytterst måna om att mänskliga rättigheter respekteras och vi uppmuntrar våra leverantörer att ha kollektivavtal då det ännu inte är standard i många produktionsländer.

H&M

Vad hände med ert löfte om levnadslöner till 2018?

Visste du att?

Löner

En enligt lag reglerad “minimilön” går inte alltid att försörja sig på. Därför jobbar vi på H&M tillsammans med andra varumärken, organisationer och våra leverantörer för att skapa en struktur, med till exempel ett fungerande lönesystem och en bra arbetsplatsdialog, för att alla som jobbar inom produktionskedjan ska få en rättvis lön.

Visste du att?

Löner

De senaste åren har löneutvecklingen för textilarbetare gått åt rätt håll, men modebranschen och även vi på H&M arbetar ständigt för att förbättra lönesättningen inom klädproduktion.

Visste du att?

Löner

Textilarbetarna i de fabriker vi samarbetar med får samma lön oavsett vilket varumärke de producerar för. I fabrikerna sys det åt flera varumärken samtidigt, produktionen är ofta en blandning av plagg i olika priskategorier.


Visste du att?

H&M

Leverantörer som lyckas bra i sitt hållbarhetsarbete premieras av oss på H&M bland annat genom mer långsiktiga samarbeten. Det ska löna sig för fabrikerna att ta sitt ansvar.

Visste du att?

H&M

Greenwashing och Whitewashing kallas det när företags hållbarhetsarbete mest är en tom fasad. Hållbarhet måste tas på allvar av alla företag med faktisk handling och konkreta resultat.

Visste du att?

H&M

80 % av kläderna i världen produceras av kvinnor. Därför är rättvisa arbetsvillkor och löner extra viktiga, även ur ett jämställdhetsperspektiv.

Visste du att?

H&M

H&M äger inga egna textilfabriker. Det är ovanligt för företag inom textilindustrin, standarden inom vår bransch är att fabriker runt om i världen anlitas för olika uppdrag.

Visste du att?

H&M

Vi arbetar med ca 900 fristående leverantörer med totalt 1900 fabriker.

Visste du att?

H&M
Arbetsvillkor

Sustainability Commitment (fd. Uppförandekod)

Uppförandekoden definierar de krav vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer. De…


Arbetsvillkor

Miljontals arbetstillfällen

Vi är övertygade om att ömsesidigt lönsamma samarbeten och rättvis handel är det…

Arbetsvillkor

Samarbetet med våra leverantörer

När vi väljer ut samarbetspartners är vi väldigt noga med att våra leverantörer...

Barnarbete

Hur agerar ni om barnarbete skulle upptäckas?

Barnarbete är det mest allvarliga brottet mot vår uppförandekod och...


Löner

Hur sätts lönerna?

I en fabrik tillverkas ett brett spann av produkter till många olika varumärken,…

Löner

Vad är en rättvis levnadslön?

En rättvis levnadslön uppfyller de grundläggande behoven för arbetare och deras familjer

Visste du att?

Barnarbete

Gränsen för barnarbete innebär all form av arbete som hindrar barn under 15 år (eller 14 där ILO-konventionen 138 gör undantag) från att gå i skolan. Det är av största vikt att alla barn får möjlighet att gå i skolan och kunna utvecklas.

Visste du att?

Barnarbete

För att säkerställa att barnarbete inte finns i textilfabriker som vi samarbetar med, genomförs regelbundet både oannonserade samt annonserade kontroller. Under dessa besök tittar vi i anställningsdokument och intervjuar textilarbetare.

Visste du att?

Barnarbete

Barnarbete är det mest allvarliga brottet mot vårt Sustainability Commitment. Att bryta mot detta är helt oacceptabelt.


Barnarbete

Var går gränsen för vad som är barnarbete?

All form av arbete som hindrar barn att gå i skolan och som…

Löner

Det här gör vi på plats i våra produktionsländer

Redan på 70-talet hade vi egna kontor och många anställda på plats i…

Visste du att?

Arbetsvillkor

Sedan 1998 har H&M strategiskt arbetat med att ständigt förbättra arbetsförhållandena i våra leverantörers fabriker. Vårt hållbarhetsarbete i produktionsländer har varit ett av våra högst prioriterade områden i 20 års tid.

Visste du att?

Arbetsvillkor

Enbart i Bangladesh arbetar hela 35 miljoner människor inom textilindustrin. Genom vårt arbete vill vi skapa positiv förändring för hela vår bransch.

Visste du att?

Arbetsvillkor

Alla våra leverantörer måste skriva på vårt Sustainability Commitment som är ett förtydligande av våra krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Visste du att?

Arbetsvillkor

Vi har produktionskontor i ett tjugotal länder runt om i världen. Att H&M finns på plats lokalt är en unik modell och en viktig förutsättning för inflytande och positiv förändring.


Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga