Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Delat ansvar för arbetsmiljön

Inom textilindustrin samarbetar ofta modeföretag med olika oberoende leverantörer som ofta finns i utvecklingsländer. Trots att vi på H&M inte äger några fabriker så är det en del av vårt ansvar att våra leverantörer behandlar sina medarbetare väl.


Vår filosofi är att det ska löna sig för de leverantörer som är duktiga på att ta hand om sina anställda och sin verksamhet. De leverantörer som lyckas bra i sitt hållbarhetsarbete premieras och får i många fall större produktionsvolymer. Flera leverantörer har vi jobbat med i många år och genom dessa samarbeten arbetar vi tillsammans för att ytterligare förbättra villkoren för textilarbetare.

När vi ingår ett nytt samarbete är vi väldigt noga med att våra leverantörer erbjuder sina anställda rättvisa löner och goda arbetsförhållanden.

Vi samarbetar därför inte med vem som helst utan vi väljer ut och belönar partners som delar vår respekt för människor och miljö, och som är villiga att samarbeta med oss för att förbättra sina hållbarhetsresultat.

Alla leverantörer måste skriva på vår uppförandekod, Sustainability Commitment, som bland annat innehåller riktlinjer för lönesättning och arbetsvillkor.

 

H&M har produktionskontor i ett tjugotal länder runt om i världen och vi månar om att vara på plats där tillverkningen sker. Dels för att komma nära våra leverantörer och för att bättre kunna ge dem stöd, men också för att kunna följa upp att de lever upp till de strikta krav vi ställer på dem. Detta är unikt i modebranschen, men vi är övertygade om att det är nödvändigt för att säkra en schysst produktion hela vägen och i alla led. Förra året gjorde vi exempelvis fler än 3 500 fabriksbesök, där ett fabriksbesök kan ta upp till två dagar. Under besöken säkerställer vi bland annat att alla godkända papper finns på plats och att vår uppförandekod, Sustainability Commitment, efterföljs. Vi kollar också att fabriken följer de regler som finns för övertid och att arbetsmiljön är säker. Däribland kollar vi också att fabriken följer de regler som finns för till exempel övertid och att arbetsmiljön är säker.

 

Om du är nyfiken på vilka leverantörer vi samarbetar med och var de finns kan du titta på vår leverantörskarta som du hittar här. 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga