Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Miljontals arbetstillfällen

Vi är övertygade om att ömsesidigt lönsamma samarbeten och rättvis handel är det bästa sättet för oss att stötta utvecklingsländer. Det är dock viktigt att vi på H&M gör vad vi kan för att säkerställa att vi använder vårt inflytande för att förbättra arbetsförhållanden och se till att de mänskliga rättigheterna respekteras på denna resa.


Vår verksamhet bidrar till att skapa cirka 1,6 miljoner arbetstillfällen runt om i världen.

Många av de som arbetar i textilindustrin är kvinnor, detta är ofta deras första betalda arbete utanför hemmet. Ett jobb hos någon av de leverantörer som vi arbetar med innebär alltså ett viktigt steg mot självständighet.

 

Vi besöker regelbundet fabrikerna för att följa upp att uppförandekoden efterlevs. Vi belönar de leverantörer som ständigt förbättrar sina hållbarhetsresultat genom ökade produktionsvolymer och långsiktiga samarbeten.

 

Här kan du läsa mer om vår uppförandekod som definierar de krav vi ställer på våra leverantörer.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga