Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Är min tröja producerad på ett schysst sätt?

Denna vecka är det Fashion Revolution Week, vilket jag personligen tycker är ett viktigt initiativ som uppmärksammar några av de mest aktuella frågorna inom textilindustrin. Transparens är ett av dessa viktiga områden som lyfts, vilket syftar till att man som kund ska ha rätt att veta var plagget man köper är producerat, vem det är som har sytt det och hur tillverkningsprocesser sett ut utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


Just transparensfrågan tycker jag förtjänar ett större utrymme än just bara en vecka om året. Jag, precis som du vill känna mig trygg med att de plagg jag har på mig har producerats under schyssta arbetsförhållanden, under hela produktionsprocessen. Vi på H&M tror att transparens är en nyckelfaktor när det kommer till att kunna driva på en mer hållbar modebransch, och därför är också detta en viktig hörnsten i vår hållbarhetsstrategi.

 

Hur jobbar vi på H&M med transparens idag, och vilka är våra utmaningar?

År 2013 offentliggjorde vi, som första stora globala företag inom vår bransch, vår leverantörslista på vår hemsida. Det är en lista över de leverantörer som vi samarbetar med, där man som kund kan få ta del av till exempel fabriksnamn, adresser och specifik information om varje listad fabrik. Idag täcker listan 98,5% av produktionen i första leverantörsledet och 60% av produktionen i andra leverantörsledet. Målet är att kunna komma upp i 100% totalt, oavsett led i leverantörskedjan.

Vi har länge haft som målsättning att kunna utveckla vårt arbete kring transparens, och därför är jag nu väldigt glad att få dela med mig av vår nya funktion ”Product Transparency”.  När du klickar in på ett plagg på hm.com, kan du få ta del av information om vilket land plagget är producerat i, i vilken fabrik samt vilken adress respektive fabrik har. Du kan även hitta information om antal medarbetare på fabriken, plaggmaterial samt hur du kan ta hand om plagget på bästa sätt. Du kan även få information i våra butiker genom att med H&M-appen i din mobil scannna etiketten på plagget.

 

Product Transparency är ett viktigt steg på vår resa mot att uppnå en större transparens. Det återstår dock mer att göra.
Ett av våra mål är att utveckla en märkning som ska göra det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika produkter och varumärkens hållbarhetsprestanda. Den här typen av märkning kommer att göra det möjligt för dig som kund att påverka. Genom att vara mer informerad och påläst kommer du som kund att kunna ställa krav på företag att agera hållbart. Någonting som kommer att resultera i positiva effekter för alla involverade parter.

Jag tror att de företag som tar ansvar för människor och miljö och som kan vara transparenta gentemot sina kunder, kommer att bli de mest framgångsrika och förhoppningsvis de enda företagen på marknaden framöver.

Mitt råd till dig som kund är att fortsätta att ställa krav på företag, ställ frågor och utmana. Det är genom våra gemensamma insatser som vi tillsammans kan påverka vår framtid.

 

Här kan du läsa mer om Fashion Revolution Week: https://www.fashionrevolution.org/

 

/Felicia Reuterswärd, Hållbarhetsansvarig H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga