Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Det här är några av våra kunders vanligaste frågor och funderingar…

Hur kan ni säkerställa goda arbetsförhållanden för textilarbetarna?”, ”Varför har ni barnarbete”?, ”Varför höjer ni inte bara priset på era plagg så att fabriksarbetarna kan få en bättre lön?”. Det här är några av våra kunders vanligaste frågor och funderingar som dyker upp i våra sociala kanaler med jämna mellanrum.


Att vi får alla de här frågorna tyder på att det idag finns ett växande intresse, men också att det finns starkare krav på transparens när det kommer till de sociala frågorna och till exempel på hur ett plagg faktiskt produceras. Ett engagemang som vi har sett inte minst växer sig starkt hos skolungdomar och studenter.

 

För att kunna skapa en personlig dialog och prata om de här viktiga frågorna så är det här tredje året som vi på H&M tar del av hållbarhetsinitiativet we_change. We_change är en verksamhet inom Fryshuset och är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Syftet är att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling, hitta lösningar som bidrar till att uppnå de globala målen och förändra världen till det bättre. Det är också en unik plattform där ungdomar, myndigheter, kommuner, näringsliv, forskning, politiker, skola och andra samhällsaktörer träffas och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld.

 

Vi på H&M vill vara bidra när det kommer till att arbeta för en hållbar modeframtid men för att lyckas med detta krävs samarbete, och här spelar den nya, yngre generationen en stor roll. Det här är dock lite problematiskt i sig, då jag personligen ofta upplever att unga utesluts från beslut och samtal som kommer att påverka deras framtid. Samtidigt är det hos dem som innovations- och förändringskraften sitter. Därför är det av största vikt att unga släpps in och ges utrymme att göra sina röster, tankar och idéer hörda.

 

I april drar we_change-turnén igång igen och jag är peppad på att återigen besöka skolor runt om i landet, för att få chansen att träffa tusentals gymnasieelever och lyssna in deras åsikter. Samtidigt som vi skapar en dialog kring framtiden och de utmaningarna som vi gemensamt står inför för att nå de globala hållbarhetsmålen.

 

Kolla gärna in här med jämna mellanrum så kan du ta del av mina reflektioner och tankar från årets turné!

 

Läs mer om we_change här: http://www.we-change.se/

 

/Felicia Reuterswärd, hållbarhetschef H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga