Löner Arbetsvillkor Barnarbete

H&M Sveriges hållbarhetsansvarig Felicia Reuterswärd om Schysst mode

Hej!

Mitt namn är Felicia Reuterswärd och jag jobbar som hållbarhetsansvarig för H&M Sverige.

Jag är en av  över 250 heltidsanställda på H&M världen över  som jobbar just med hållbarhet.

Hållbarhet är en viktig men tuff fråga för oss på H&M och vi brottas med många utmaningar inom textilindustrin.

I detta inlägg  vill jag börja med att ge er en inblick i hur textiltillverkningen har utvecklats från 50-talet fram till idag.

Under 1950-talet flyttade stora delar av tillverkningsindustrin, däribland även textilindustrin, av ekonomiska- och resursmässiga skäl till olika länder runt om i världen. Ända sedan dess har utmaningarna varit många. Framför allt när det handlar om att säkerställa trygga, rättvisa och jämlika arbetsmiljöer. Men utvecklingen har också medfört både ekonomisk tillväxt för länder och förbättrad levnadsstandard för människor. Miljontals människor har lyfts ur extrem fattigdom och framför allt kvinnor har sysselsatts inom textilindustrin. Det är jobb som för dessa kvinnor ofta varit deras första betalda och alltså ett viktigt steg mot självständighet.

Med hjälp av bland annat strikta uppförandekoder och andra policydokument som reglerar vilka standarder som gäller hos de leverantörer som modeföretag samarbetar med, har det skett en positiv utveckling.

H&M är världens näst största aktör inom retail-branschen och vi har därmed ett extra stort ansvar för att ställa krav på de leverantörer som vi arbetar med. Men också en unik möjlighet att göra verklig skillnad och det är just detta som mitt jobb går ut på. Att jobba hårt för att de människor som jobbar i produktionen ska få så bra möjligheter att leva sina liv som möjligt. För oss är en rättvis och jämlik produktion jätteviktigt! Vi har kommit långt på den resan. Men vi är inte klara än på långa vägar.

 

På den här webbplatsen kommer ni att kunna följa mig och mina kollegor runt om vi världen i vårt arbete för att skapa en schysst och hållbar modeframtid. Vi vill fortsätta att skapa arbeten, använda vårt inflytande för att förbättra arbetsförhållanden, se till att mänskliga rättigheter respekteras och minska de negativa miljöeffekterna i de länder där vi verkar.

 

Vi ser fram emot att ta del av era frågor och funderingar. Er input, feedback och ert engagemang är oerhört viktigt för att vi ska kunna skapa just en hållbar modeframtid. På så sätt hjälper ni oss att driva förändring i hela branschen. Vi ser också fram emot att dela med oss av vårt arbete och de framsteg vi gör.

 

/ Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga