Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Förbättrade lönesystem i fabriker i Bangladesh

Hej! Mitt namn är Linda Ingolfsdottir och jag är precis hemflyttad efter att ha arbetat för H&M-gruppen i fyra år i Bangladesh och Kina, vilka är några av de länder där vi på H&M har produktionskontor. H&M-gruppen har över 600 anställda vid produktionskontoret i Dhaka varav cirka 35 medarbetare jobbar med hållbarhetsfrågor på heltid.


Under mina två år i Bangladesh fick jag ofta frågan om vad jag jobbade med, från bekanta hemma i Sverige. Ibland är det svårt att ge ett kort svar på den frågan eftersom det kan vara klurigt att berätta om det hållbarhetsarbete som H&M-gruppen driver inom vår globala leverantörskedja på ett enkelt och förklarande sätt. Jag tänkte dock ge det ett försök och djupdyka i en utav huvuddelarna kring att säkra rättvisa löner för textilarbetare i olika produktionsländer.

 

Ett av mina huvuduppdrag när jag arbetade i Bangladesh var att implementera H&M-gruppens rättvisa levnadslönestrategi, som ni kanske har hört talas om? Det är ju nämligen så, att många textilarbetare idag tjänar samma lön oavsett vilken erfarenhet de har eller hur produktiva de är. Därför är en av huvuddelarna inom vår strategi att förbättra lönesystemen i våra leverantörers fabriker, för att säkerställa att textilarbetare tjänar mer rättvisa löner baserade på dessa olika parametrar. Med andra ord en lönesättning som vi i västvärlden ofta tar för givet. Implementeringen av förbättrade lönesystem har resulterat i mer transparenta lönesystem och möjliggjort för de anställda att få information om vilka faktorer deras löner baseras på, och därigenom förstå vad som krävs för att de ska kunna tjäna en högre lön.

 

En av de viktigaste delarna att säkerställa i implementeringen av förbättrade lönesystem på fabriksnivå, är att textilarbetarna i fabrikerna har kunskap om lönespecifika frågor. Vi upptäckte i ett tidigt skede i implementeringsprocessen, att kunskapen angående lönespecifika frågor generellt var väldigt låg bland textilarbetare i vår leverantörskedja i Bangladesh. Många av arbetarna visste till exempel inte vad minimilönenivån i landet är, eller hur övertidstimmar uträknas. Detta betyder i sin tur att många arbetstagare inte kunde säkerställa att de fick utbetalt rätt lön i slutet av varje månad. När jag och mina kollegor i Bangladesh upptäckte denna låga kunskapsnivå bland många textilarbetare, bestämde vi oss för att göra någonting åt det. Vi har därför investerat i utbildning till textilarbetare kring lönespecifika frågor, vilket har resulterat i att vi ser en höjd kunskapsnivå kring lönerelaterade frågor bland textilarbetare i Bangladesh idag, jämfört med för fyra år sedan. Att få vara en del av att utbilda tusentals textilarbetare i sina rättigheter gällande löner har varit en väldigt givande resa. Med hjälp av H&M-gruppens medarbetares support i Bangladesh förbättrar många leverantörer sina lönesystem idag för att på så sätt säkerställa mer rättvisa löner för tusentals arbetare. När jag tittar i backspegeln inser jag hur guppig men samtidigt spännande den här resan har varit.

I ett tidigt skede av implementeringsprocessen möttes vi ofta av frågetecken från leverantörer som undrade varför H&M-gruppen lade sig i deras lönehantering. De undrade varför vi som köpare av deras produkter hade synpunkter på hur de skulle förbättra sina lönesystem och varför vi tycker att det är viktigt att säkerställa att textilarbetarna får mer rättvisa löner. Jag vet inte hur många dagar och timmar vi spenderade på möten med olika leverantörer, i syfte att övertyga dem om vilka fördelarna är med förbättrade lönesystem i fabrikerna. Sakta men säkert har många leverantörer ändrat sin inställning i frågan och majoriteten av dem inser nu hur viktigt det är att vara en attraktiv arbetsgivare och ha motiverade arbetstagare i sina fabriker. Även om förbättrade lönesystem inte kommer leda till levandslöner för textilarbetare, ser vi att det utbetalas högre löner i fabriker där vi har arbetat med den här strategin jämfört med de fabriker som ännu inte har förbättrat sina lönesystem. Frågan behöver dock hanteras på systemnivå för att säkerställa levnadslöner ur ett bredare perspektiv, vilket är ett område som jag gärna berättar mer om i ett annat blogginlägg.

 

Implementeringen av förbättrade lönesystem är ett arbete som just nu pågår i tio produktionsländer, i över 500 fabriker som tillsammans innefattar över 635 000 textilarbetare. Vårt arbete med rättvisa levnadslöner blir ofta kritiserat i medier av olika anledningar. Vi hade kunnat svara på kritiken i form av snabba lösningar på fabriksnivå, genom att skjuta till mer pengar för att rädda vårt eget skinn utifrån ett PR-perspektiv. Men vi är inte ute efter en kortsiktig lösning. Vi vill att industrin ska bli så bra som möjligt på lång sikt.

 

Jag hoppas att jag har lyckats förklara hur vi inom H&M-gruppen jobbar med en av många viktiga hållbarhetsfrågor på ett enkelt och förklarande sätt, men lönefrågan är ett komplext ämne. Avslutningsvis vill jag betona att jag är stolt över att få vara en del av samarbetet som vi, våra leverantörer, fackförbund och arbetstagarrepresentanter driver, för att vi tillsammans ska kunna säkerställa rättvisa löner och en höjning av kunskapsnivån kring lönerelaterade frågor för hundratusentals textilarbetare i vår globala leverantörskedja.

 

Bästa hälsningar,
Linda Ingolfsdottir f.d. Global Sustainability Program Manager

 

 

Läs mer om hur vi arbetar med lönefrågan här.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga