Löner Arbetsvillkor Barnarbete

H&M och Yalla Trappan hjälper Malmöborna att förlänga livstiden på sina plagg

Vi på H&M vill vara med och leda förändringen mot en hållbar modeindustri. För att åstadkomma detta, krävs det inte bara ett stort engagemang i miljömässiga och sociala projekt i de produktionsländer där vi verkar, utan även att vi som företag tar ett ansvar lokalt för att skapa en positiv förändring här i Sverige.


Jag personligen anser att de bästa hållbarhetssatsningarna, är de där vi kan kombinera en affärsmässig nytta med att göra nytta för samhället. Ett perfekt exempel på det här är vårt nya hållbarhetskoncept Take Care.

 

Förra veckan nyöppnade vi en av H&M Sveriges flaggskeppsbutiker på Gustav Adolfs torg i Malmö. En av nyheterna i butiken är att vi lanserar just hållbarhetskonceptet Take Care, vars syfte är att inspirera och uppmuntra våra kunder att förlänga livslängden på sina modefavoriter.

 

Take care är en del i vår resa att nå vår vision att bli 100% cirkulära, och består av tre olika delar. För det första har vi tagit fram Take Care-produkter som man använder för att ta hand om sina plagg på ett enkelt och hållbart sätt. För det andra har vi tagit fram en informationssajt där vi delar med oss av smarta tips och tricks om hur man till exempel tvättar plagg i olika material. Den tredje och sista delen är att vi även erbjuder en unik tjänst i utvalda H&M-butiker, dit man kan komma för att laga eller sy om sina favoritplagg.

 

I vår butik i Malmö, är vi lite extra stolta över att ha lanserat syateljén i samarbete med den lokala aktören Yalla Trappan – ett socialt företag och kvinnokooperativ med målsättning att skapa arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor.

 

Varför har vi valt att samarbeta med Yalla Trappan i vår nya syateljé i Malmö?
I Malmöregionen bor det cirka 730 000 invånare, varav runt 40% av dessa är utrikesfödda. Flyktingkrisen i mitten av 2010-talet innebar extrema påfrestningar för Malmö stad med tusentals nyanlända asylsökande varje dygn. Andelen utrikesfödda invånare har efter hand ökat markant, liksom inflyttningen från andra delar av Sverige och Öresundsregionen. Det har tagit lång tid för de nyanlända att komma ut i arbetslivet eftersom de många gånger saknar kvalifikationerna som krävs för de arbeten som numera finns i staden, sedan de tidigare tillverkningsindustrierna lades ner.

 

Som jag nämnde inledningsvis så vill vi vara med och göra skillnad lokalt, genom att till exempel vara med och stötta olika sociala initiativ. I samband med lanseringen av syateljén i Malmö, kändes därför ett samarbete med just Yalla Trappan som ett viktigt och spännande partnerskap, där vi tillsammans kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor i Malmö.

 

Medan jag befann mig i Malmö i samband med öppningen, passade jag på att träffa Therese, som är verksamhetschef på Yalla Trappan. Jag mötte henne över en kaffe, för att låta henne berätta lite mer om Yalla Trappan och hur hon ser på vårt nya samarbete.

 

Therese, kan du inte berätta lite mer om bakgrunden till Yalla Trappan, och hur er verksamhet ser ut idag?
Yalla Trappan är inget vanligt företag. Yalla Trappan är ett arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokooperativ som startade på Rosengård 2010. Vår målsättning är att skapa arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet och bidra till ökad självkänsla och självständighet.

 

Idag har Yalla Trappan över 30 anställda inom våra tre verksamhetsgrenar; kafé/catering, syateljé och städ- & konferensservice. Våra tjänster och produkter är av högsta kvalitet. All eventuell vinst återinvesteras i företaget, i första hand i fler anställningar. På så sätt bidrar vi och våra kunder till vinster för samhället, individen och Yalla Trappans utveckling. Yalla Trappans utbud är ett tillvaratagande av de kunskaper och kompetenser som våra medarbetare redan besitter.

 

Hur får man jobb hos er?
Vi tar bland annat emot kvinnor för praktik och arbetslivsintroduktion i våra verksamheter, men har även ett väletablerat samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen. När vi är i behov av och har de ekonomiska förutsättningarna att anställa fler, så är det ifrån våra praktikanter och projektdeltagare vi rekryterar.

 

Hur ser du på vårt nya samarbete?
För oss är det både viktigt och självklart att samarbeta kring gemensamma intressen såsom hållbarhet för att uppnå delade mål. Att ingå ett samarbete med H&M betyder väldigt mycket för oss! Att som en förhållandevis liten aktör arbeta tillsammans med ett globalt företag som H&M är stort och kraftfullt, samtidigt ett bevis på mod och verkliga handlingar. Det ger ett värde för alla våra anställda att den kvalitet vi har upparbetat eftertraktas. Jag tror också att det ger hopp och inspiration till andra arbetsintegrerade sociala företag och privata aktörer att ingå samarbete.

 

/ Felicia Reuterswärd Hållbarhetsansvarig H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga