Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Hur tar ni ert ansvar i situationen Covid-19 skapar i produktionsländer?

Den snabba spridningen av Covid-19 världen runt har orsakat en extraordinär situation för människor, samhällen och företag världen över. H&M-gruppen arbetar nu omfattande genom hela verksamheten för att hantera situationen på bästa möjliga sätt.


Den här extraordinära situationen påverkar hela vårt företag och leverantörskedja då efterfrågan som sjunkit globalt har en signifikant påverkan på våra beställningar. Med det sagt, så står vi stå fast vid våra åtaganden och kommer betala för redan producerade produkter och produkter som är i produktion enligt överenskomna betalningsvillkor.

 

Vi är alla medvetna om att leverantörerna och deras anställda är extremt sårbara i denna situation. Vår starka lokala närvaro i våra produktionsländer gör det möjligt för oss att ha en nära dialog med leverantörerna samt bättre förstå den lokala situationen. Vi har även en nära dialog med flera samarbetspartners och stakeholders i branschen för att se hur vi kan och borde ge vårt stöd i denna svåra situation, med målet att hitta en gemensam lösning. Vi undersöker också hur vi kan stötta länder, samhällen och individer ur både ett ekonomiskt- och hälsoperspektiv.

 

Har du ytterligare frågor kring detta ämne kan du gå till “Ställ din fråga” i menyn så återkommer vi med svar.

 

/Felicia Reuterswärd, Hållbarhetsansvarig H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga