Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Jämställdhet är en av våra högsta prioriteringar – ett exempel från Indien

H&M-gruppen strävar efter att vara en rättvis och jämlik arbetsgivare som erbjuder en säker och trygg arbetsmiljö - där alla medarbetare känner sig uppmärksammade, uppskattade och respekterade.


Genom vår verksamhet bidrar H&M-gruppen till att skapa cirka 1,6 miljoner arbetstillfällen runt om i världen. Både inom vår egen organisation men även bland våra leverantörer är majoriteten av arbetstagarna kvinnor, vilket vi är både stolta och glada över. Att ha en stabil inkomst är ett första steg till ett självständigt liv och därför är vi stolta över att vår verksamhet bidrar till miljontals arbetstillfällen för just kvinnor i de länder där vi har valt att förlägga vår produktion. Genom att hjälpa kvinnor till ett första jobb, kan vi på H&M bidra till att kvinnor kan stå på egna ben och försörja sin familj.

 

Jämställdhet och alla människors lika värde är en viktig fråga för oss på H&M och därför arbetar vi dagligen med att på olika sätt minska klyftorna och stärka kvinnors ställning i samhället i alla de länder som vi verkar i. Det här är någonting som jag personligen känner mig väldigt stolt över – att få jobba på ett företag där jämställdhet är en högt prioriterad fråga och att vi har en tydlig vision om hur vi ska bidra till att skapa en verklig, positiv och långsiktig förändring.

 

Men vad betyder egentligen jämställdhet för oss, och hur jobbar jag och mina kollegor konkret med dessa frågor för att faktiskt kunna nå våra ambitiösa mål om att skapa ett mer jämställt samhälle? Dessa frågor är någonting som vi arbetar med genom hela värdekedjan, både inom produktion och försäljning, men i det här inlägget tänkte jag att ni skulle få träffa min kollega Elin, som arbetat som hållbarhetsansvarig för H&M:s försäljningsmarknad i Indien. Indien är ett stort land med cirka 1,2 miljarder invånare och är dessutom en av världens snabbast växande ekonomier. De senaste tio åren har fattigdomen i landet närapå halverats, men trots denna positiva förändring så är det endast cirka 29% av kvinnorna i landet som förvärvsarbetar. Detta ska jämföras med den globala motsvarande siffran på 49%. Att det är så pass få kvinnor som arbetar, är en utmaning när det kommer till kvinnors självständighet och utveckling. Med detta som bakgrund, ville jag ställa några personliga frågor till Elin kring hur hon upplever jämställdhetsfrågan i Indien och vad H&M lokalt gör för att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

 

Vad ser du för jämställdhetsutmaningarna i Indien?
Det finns många utmaningar på olika plan i ett sånt stort land. En av dem är att det som sak är relativt få kvinnor som jobbar i formella sektorn. Detta beror så klart på olika sociala och ekonomiska anledningar, så därför jobbar vi medvetet och aktivt för att vara en jämställd arbetsgivare och kunna bidra till att skapa positiv utveckling till ett mer jämställt samhälle i stort.

 

Kan du ge något konkret exempel på hur ni jobbar för att skapa jobb för kvinnor i Indien?
Jämställdhetsfrågan är viktig för oss, vi vill möjliggöra för fler kvinnor att komma in i arbetslivet och samtidigt underlätta för våra kollegor att kunna balansera jobb och privatliv. Vi pratar regelbundet om frågorna och gör särskilda ansträngningar vid exempelvis rekrytering av butikspersonal genom att för att nå ut specifikt till kvinnliga kandidater. Vi har även fem dagars arbetsvecka och möjliggjort föräldraledighet, något som inte är standard i landet generellt. I Indien är det fortfarande till viss del reglerat för kvinnor att jobba vissa tider på ett sätt som begränsar deras möjligheter att jobba på samma villkor som män, men vi jobbar för att de ska ges samma möjlighet och vi erbjuder säker transport till och från arbetet som en del att möta detta.

 

Vad är du extra stolt över?
Att fått jobba med så många briljanta kvinnliga kollegor som har ett fantastiskt driv och ett stort engagemang för sitt jobb! Jag är också stolt över att jämställdhetsfrågan är en prioriterad fråga och att vårt team jobbar kontinuerligt och på olika sätt för att vi ska vara en jämställd arbetsplats och kunna bidraga till positiv förändring i stort.

 

/Felicia Reuterswärd, Hållbarhetsansvarig H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga