Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Möt Phany och Sophany från H&M:s produktionskontor i Kambodja

Hej,

I mitten av december åkte jag på en resa till Kambodja för att träffa mina kollegor på det lokala produktionskontoret och för att besöka ett par av våra leverantörer och deras fabriker.

Kambodja är ett land som väldigt påtagligt har präglats av en historia av folkmord, auktoritärt ledarskap och fattigdom. De senaste åren har landet dock haft en stark ekonomisk tillväxt, vilket bidragit till att många människor idag har lyckats förbättra sina levnadsförhållanden och tagit sig ur fattigdom. Produktionsindustrin, där bland annat textilindustrin innefattas, har varit en viktig drivkraft bakom den ekonomiska tillväxten, genom att man sysselsatt en stor del av befolkningen med en minskad arbetslöshet som följd.

H&M har förlagt delar av vår produktion i Kambodja sedan 1999 och på vårt produktionskontor i huvudstaden Phnom Penh jobbar idag cirka 30 personer. I hållbarhetsteamet jobbar sex personer. Tre av dessa arbetar främst med sociala hållbarhetsfrågor medan de tre andra primärt jobbar med miljömässiga frågor och projekt. Just nu har H&M förlagt produktion hos 39 olika tillverkningsfabriker samt 20 olika fabriker som arbetar mer med processtillverkning, såsom brodyr och annat handarbete. I dessa olika fabriker jobbar ungefär 1000-7000 personer. De flesta av de här fabrikerna har vi haft långsiktiga samarbeten med, och i just Kambodja produceras många av våra plagg som tillverkas i materialet jersey.

Under min resa i Kambodja träffade jag Phany och Sophany. Två kvinnor som arbetar på vårt produktionskontor, inom just hållbarhet och sociala frågor. Phany har jobbat på H&M i ett år och arbetade innan dess för ett amerikanskt företag inom fackföreningsrörelsen. Sophany har jobbat på H&M i drygt fyra år och jobbade tidigare åt en välgörenhetsorganisation.


Vilka ser ni som de största utmaningarna inom social hållbarhet i just Kambodja?

Sophany: I min roll så är jag mycket på resande fot och besöker de fabriker som vi arbetar med, för att tillsammans med dem på olika sätt driva utvecklingen framåt. En stor utmaning är att det på vissa fabriker sker en stor rotation inom lednings-teamet, vilket gör det lite svårare att driva långsiktiga frågor och projekt.

 

Varför är rotationen bland ledningen så stor, tror du?

Det finns många möjligheter inom textilindustrin i Kambodja, vilket gör det  lätt att flytta runt och kanske få bättre betalt hos en annan leverantör. Sedan kan det ju också vara att man upplever att det kan vara lite oorganiserat på just den fabriken man jobbar på och att man därför väljer att gå vidare.

 

Hos de leverantörer där vi har lyckats implementera bättre lönesystem och etablerade fackföreningar, är det generellt färre anställda som lämnar sina jobb och de får även bättre resultat i de utvärderingar som görs.

 

Phany: Vi ser också en utmaning i att det fortfarande finns många som inte kan läsa och därmed inte kan ta till sig information från till exempel fackföreningar och arbetstagarrepresentanter. Det finns därför många som snarare litar på rykten och spekulationer, snarare än fakta och konkret information.

 

Vad är ni mest stolta över att H&M i Kambodja har lyckats genomföra?

Sophany: Vi har jobbat många år med ”Social Complience”, det vill säga hur arbetsförhållandena ser ut på en fabrik vad gäller till exempel hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter.  Vi ser att ledningsgrupperna i fabrikerna har ändrat sitt ”mind set” och förstår hur viktig det är att jobba med frågor kring löner och arbetsvillkor – eftersom det skapar lojalitet och effektivitet hos de anställda.

 

Phany : Vi är också stolta över att ha jobbat hårt och länge med att förhindra barnarbete. Idag är det en ickefråga hos oss och vi har inte haft något upptäckt fall av barnarbete i Kambodja på flera år. Vi har ett tätt samarbete med Better Factories i Kambodja som också jobbar med de här frågorna. De är ute i fabrikerna när vi inte är det, och publicerar statistik på upptäckta fall, vilket har bidragit till att leverantörer har blivit varse om hur viktigt det är att förebygga barnarbete på alla sätt som går.

 

Vilka projekt jobbar ni med just nu?

Vårt stora fokus sedan 2015 och framåt är att arbeta för rättvisa levnadslöner samt något som vi kallar ”Work Place Dialogue”, vilket innebär att vi vill arbeta för att stärka arbetstagarnas röster och förbättra dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Vi har ett samarbete med ACT, tjugo andra varumärken samt organisationen ILO, där vi tillsammans samarbetar för att driva lönefrågan framåt. Lönefrågan är komplex och det krävs därför att vi är många aktörer som samarbetar, strategiskt och långsiktigt, för att kunna skapa en bestående skillnad.

 

I Kambodja har 23 fabriker hittills implementerat lönesystemet, och de har tydligt framfört att de uppskattar det arbete som vi har drivit. En del i lönesystemet är att man ska kunna betala ut en personligt anpassad lönesumma, vilken baseras på till exempel kunskap och erfarenhet. En annan del är att textilarbetarna faktiskt kan se hur sin lön är uppbyggd, vilket bidrar till att arbetstagarna får en större insikt i hur deras lönesituation faktiskt ser ut och på så sätt kunna ifrågasätta och driva sin löneutveckling.

 

/Felicia Reuterswärd, Hållbarhetschef H&M Sverige

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga