Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Rädda Barnen förklarar: Hur kan utmaningen om barnarbete kopplas till textilindustrin?

Det är oftast inte en specifik verksamhet som skapar barnarbete, utan snarare var verksamheter finns och om det finns behov för barn att gå ut i arbete i det specifika området där något produceras, utvinns eller framställs.


För textilindustrin i stort gäller det att veta varifrån grundmaterialet kommer till de kläder som designas och produceras. Detta eftersom de stora riskerna för barnarbete kanske finns längst ut i kedjan. 

De ramverk som finns kopplat till företag och mänskliga rättigheter förväntar sig att företag har förståelse genom hela kedjan på vilka utmaningar som finns för att säkerställa till exempel att barns rättigheter inte bryts.  

 

Många verksamheter – bland annat textilindustrin – har en del att göra för att se till att de inte indirekt medverkar till att barn måste arbeta. Har arbetare tillräckligt höga löner? Har de tillgång till trygghetssystem och skyddsnät? Hur ser förutsättningarna runt omkring ut för att arbetande föräldrar ska kunna sätta sina barn i skolan?  

 

 

Claes Hamilton, Senior Advisor on Child Rights and Business 

Rädda Barnen 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga