Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Rädda Barnen förklarar: Hur vanligt är barnarbete idag?

Barnarbetet ökar för första gången sedan man började göra globala uppskattningar för 20 år sedan. Det beräknas att ungefär 160 miljoner barn var i barnarbete 2020, ungefär hälften av dessa i farligt eller skadligt arbete.


Som ett resultat av pandemin bevittnar vi dessutom att ännu fler barn trycks ut i arbete och inte återgår i skolgång. Det här är oroväckande siffror, och omvärlden måste kraftsamla för att säkerställa att ytterligare en generation barn inte blir utan verktygen och möjligheten att lära och utvecklas på det sätt som de behöver och har rätt till – och därmed möjlighet att ta sig ur den fattigdomscykel det innebär att inte ha möjlighet att gå i skolan. 

 

Barnarbete sker oftast informellt och till huvudsak i jordbruket (cirka 70 procent av alla barn som arbetar gör det i jordbruksrelaterat arbete). Anledningen till att barn arbetar är sällan arbetet i sig – utan snarare var man är, och att man behöver hjälpa till med hushållet och inkomster till familjen för att ta sig igenom dagen. 

 

Cirka 70 procent sker dessutom inom ramen för en familjeverksamhet, där man hjälper till med familjens huvudsyssla för att vardagen ska gå runt. Barnarbetet kan alltså ses som en konsekvens av att andra rättigheter och behov inte tillgodoses för barn och familjer. 

 

Claes Hamilton, Senior Advisor on Child Rights and Business 

Rädda Barnen 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga