Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Rädda Barnen förklarar: Våra förväntningar på företag

Det nya EU-direktivet om ”Corporate Sustainability Due Diligence” (som presenterades tidigt 2022) kommer att tvinga företag att arbeta mer transparent och systematiskt med frågor om hur verksamheten, genom hela värdekedjan från råmaterial till slutprodukt och användande, påverkar mänskliga rättigheter. Detta gäller också barns rättigheter – och barnarbete i synnerhet.


Som civilsamhällesorganisation förväntar vi oss att vi kan tala klarspråk kring barnarbete – och att företag vågar anta utmaningen med barnarbete och inte gömmer sig från frågan. Vi vet att det finns barnarbete i många av de miljöer där råvaror och produktion sker, och att dessa dessutom riskerar att vara direkt kopplat till de produkter som vi som konsumenter sedan handlar i våra butiker i Sverige.  

 

Vi måste våga öppna upp och prata om vad vi gör för att verka stödjande för barn, istället för att endast sträva efter att säkerställa produkter utan barnarbete och därmed kanske skjuta över ansvar på andra aktörer, vilket i sin tur oftast leder till att barn tvingas söka sin inkomst på andra och otryggare ställen. Då har vi kanske skyddat vår produkt från barnarbete – men inte barn från att exploateras för barnarbete.   

 

Vad bör företag tänka på / göra? 

 

Det gäller för företag att göra informerade beslut, och förstå vad det innebär att handla med råvaror som kommer från miljöer där barn riskerar att tvingas ut i arbete. Där förväntar vi oss inte att man nödvändigtvis väljer bort dessa, utan snarare utvecklar sin verksamhet och relation med lokala aktörer för att verka stödjande och bidrar till att stärka de system som kan identifiera barn som är i risk att arbeta, och stödja dessa barn att kunna återgå i skolgång. På så vis hamnar vi inte i fällan att vilja skydda vår produkt från barnarbete, utan snarare vågar vara med och skydda barn från barnarbete och därmed bidra till en mer hållbar och inkluderande utveckling för dem som påverkas av den verksamhet vi bedriver.  

 

Claes Hamilton, Senior Advisor on Child Rights and Business 

Rädda Barnen 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga