Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vårt ansvar i kampen mot rasism

De senaste veckornas händelser har gjort det viktigare än någonsin att arbeta tillsammans för att all typ av rasism och orättvisa ska upphöra. Vi på H&M arbetar ständigt med frågor som integration och mångfald, och vår ambition är att detta ska vara en självklar del av hela vår organisation. Givetvis vill vi att alla våra kunder och kollegor, oavsett var de befinner sig i världen, ska känna att vi respekterar dem och att vi som företag speglar den mångkulturella värld som vi lever i.


Vi tror på lika rättigheter för alla och vill göra vad vi kan för att stå upp mot rasism och diskriminering.

 

Som en del i att visa vårt stöd donerar H&M-gruppen 500 000 USD till NAACP Legal Defense and Education Fund, Color of Change och ACLU som är organisationer som arbetar för ökad rättvisa, stärkta ekonomiska rättigheter och demokratisering. Vi har mycket kvar att lära och därför fortsätter vi utbilda våra kollegor för att öka vår medvetenhet och kunskap. Utöver det kommer vi skapa en arbetsgrupp med svarta representanter som kan vägleda oss i hur vi fortsatt kan, och bör, arbeta med att adressera dessa komplexa frågor.

 

Vårt engagemang i dessa frågor är genuint och vi vet att detta bara är en början, men vill bidra till att konversationen kring dessa frågor fortsätter. Det var också anledningen till att vår VD uttalade sig om detta förra veckan: https://hmgroup.com/media/news/general-news-2020/we-stand-with-and-support-the-black-community—today–everyday-.html

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga