Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vårt arbete inom inkludering & mångfald

H&M-gruppen tar starkt avstånd från all form av rasism och diskriminering. Alla ska behandlas jämlikt och med respekt, och vi har ett gemensamt ansvar att utbilda oss själva och tillsammans arbeta för att skapa en kultur som speglar, välkomnar och främjar ökad inkludering och mångfald.


För att vi som globalt företag ska kunna spegla den mångkulturella värld som vi verkar i behöver vi stärka mångfalden inom H&M-gruppen. Vi kommer därför intensifiera vårt pågående arbete för ökad mångfald i våra olika team – vilket är viktigt oavsett om det handlar om möten med våra kunder runtom i världen eller våra anställda.

 

Som en del i vår globala strategi för mångfald och inkludering kommer den internutbildning om medvetna och omedvetna fördomar som tusentals av våra anställda redan har genomgått göras obligatorisk för samtliga inom vårt företag. Det är även vår högsta prioritet att stärka mångfalden inom våra olika team och vi gör det bland annat genom följande åtaganden:

 

1. Till slutet av 2020 kommer våra ledningsgrupper på våra största marknader att sätta mål för ökad mångfald, inklusive tids-och åtgärdsplaner.

2. Vi kommer att se över och sätta mål för ökad mångfald i våra ledningsgrupper på vårt huvudkontor och i vår styrelse.

3. Till slutet av 2021 kommer vi att skapa åtgärdsplaner för ökad mångfald och inkludering på samtliga marknader där H&M-gruppen har verksamhet.

4. Vi håller på att skapa en extern Advisory Council bestående av företagsledare med olika bakgrunder för att stötta i dessa frågor.

5. Vi kommer även att skapa en intern Advisory Council bestående av anställda från olika delar av världen för att arbeta tillsammans med Helena Helmersson (vd), Annie Wu (mångfaldschef) och ledningsgrupper för att ytterligare främja mångfald och inkludering.

 

Om du har några funderingar gällande detta eller vårt hållbarhetsarbete i övrigt är du välkommen att ställa din fråga genom att trycka på ”Ställ dina frågor”-knappen i menyn här på sajten. Vi svarar på allt inom cirka fem arbetsdagar.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga