Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vilka är de största utmaningarna när det kommer till att utveckla textilarbetares arbetsvillkor?

Vilka är de största utmaningarna när det kommer till att utveckla textilarbetares arbetsvillkor? Det här var en av frågorna som jag ställde till Phany och Sophany när jag fick en pratstund med dem under mitt besök i Kambodja. Här kan ni läsa mer om deras tankar och reflektioner.


Hur ser ni till att textilarbetarnas röster blir hörda?

95% av fabrikerna i Kambodja har etablerade fackföreningar på plats. De har en eller flera fackorganisationer som driver frågor som är relevanta i just den fabriken och som de driver gentemot ledningen på respektive fabrik. Sedan så finns även en mer övergripande fackföreningsrörelse i landet, som driver utvecklingen för alla textilarbetare på en bredare branschnivå.

 

Hur ser arbetsvillkoren ut idag? 

Textilarbetare har rätt till en timmes lunchrast under sitt skift. Idag finns det fackföreningar hos alla H&M:s leverantörer, vilket bidrar till att vi kan förbättra och säkerställa att vissa grundläggande villkor efterlevs. Till exempel så har textilarbetarna 90 dagar, och 50-60% betald, mammaledighet. De har 18 dagars semester och rätt till 7 dagars ”special leave”, vid till exempel vård av barn eller begravning. De har även rätt till extra betalt för att kunna finansiera förskola upp till år då barnet är tre år.

 

Vilka är de största utmaningarna när det kommer till att utveckla textilarbetarnas arbetsvillkor?

En utmaning är att överhuvudtaget komma till jobbet. Det är idag den största hälso-och säkerhetsrisken. Därför tittar vi just nu på hur vi tillsammans med våra leverantörer kan arbeta för att utveckla rutiner och hitta säkrare sätt att komma till jobbet.

En annan utmaning är att arbetsbelastningen fluktuerar mycket. Därför måste vi se över våra inköpsrutiner, så att vi kan ha en mer jämn produktion och därmed göra det lättare för våra leverantörer att planera och bemanna efter behov.

 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga