Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Fråga:

Varför betalar ni ut så dåliga löner till textilarbetare?

Se filmen

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga