Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Frågor och svar

Löner

Varför äger ni inga egna fabriker? Då kan ni själva bestämma lönerna?

H&M är ett globalt företag med produktion i alla delar av världen. Anledningen till att vi har valt att arbeta med just de leverantörer som vi gör, är för att de besitter specialistkunskap för att kunna producera en viss typ av plagg eller en specifik detalj för en särskild typ av design. Till exempel så är många fabriker i Kambodja experter på att sy jerseyplagg, medan man i Italien är duktiga på att producera blixtlås. Genom att arbeta med alla våra olika externa leverantörer, kan vi som företag effektivisera produktionen och leverera moderiktiga plagg till ett bra pris – på ett hållbart sätt. För att gå in lite mer i detalj kring din fråga kring lönerna, så är vårt mål att öka den generella lönenivån i textilindustrin. Inte bara i enskilda fabriker, och därför vore det både kontraproduktivt och ineffektivt att äga egna fabriker. Vi tror istället på att använda vår storlek för att driva på en förändring i branschen och arbetar för att alla textilarbetare ska ha en lön som de kan leva av. Genom att ställa krav på att våra leverantörer inför ett välfungerande lönesystem, att textilarbetarna har rätt att organisera sig fackligt samt att samarbeta med andra varumärken som producerar hos samma leverantörer, kan vi tillsammans driva på regeringar och statliga organisationer för att etablera en marknadsmässig minimilön. Genom den här typen av samarbete, har vi gjort stora framsteg när det kommer till att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på arbetsplatser runt om i världen. Om du vill veta mer om hur vi arbetar i lönefrågan, kan du bland annat läsa mer om vår ”Fair Living Wage”-strategi i vår hållbarhetsrapport på sida 69-75.

Visa svar

Vad hände med ert löfte om levnadslöner till 2018?

Vi har kommit en lång väg, men det finns fortfarande många arbetstagare inom produktionsindustrin som inte får en tillräcklig lön. Detta är även en stor utmaning för textilindustrin. Men istället för att vara en del av problemet, har vi beslutat oss för att vara en del av lösningen och därför har vi gjort ett unikt första åtagande: Att sätta en grund för att varenda textilarbetare ska kunna få en ”Fair Living Wage”. Vårt mål för 2018, som sattes 2013, handlar om att skapa en nödvändig grund och rätt mekanismer för rättvisa levnadslöner. Mer specifikt så handlar det om att de leverantörer som vi arbetar med i långsiktiga partnerskap, ska implementera demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter samt förbättrade lönesystem som tar hänsyn till medarbetarens kompetens, erfarenhet, prestation och ansvar. Dessutom ska arbetstagarna vara medvetna om deras rättigheter och skyldigheter. De här stegen är nödvändiga för att kunna göra en långsiktig skillnad i de här frågorna, och vi är stolta över att ha nått och även överskridit våra mål; arbetet vi gör på fabriksnivå inom vår Fair Living Wage-strategi har ökat från att omfatta tre fabriker under 2013 till nu 655 fabriker med över 930 000 anställda. Dessa fabriker har antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Vårt arbete med rättvisa levnadslöner är långsiktigt, och fortsätter självklart även efter 2018.

Visa svar

Varför har inte H&M som krav att fabriken som de skriver avtal med sätter en högre lön för de som syr?

Eftersom vi på H&M inte äger några egna fabriker, kan vi i rollen som köpare av en produkt inte bestämma vilken lön som textilarbetarna tjänar. Såhär fungerar det i de allra flesta köpsituationer – oavsett land, bransch eller produkt. Vi på H&M vill dock ta tag i problemet, vara en del av lösningen och bidra till att skapa en verklig förändring i branschen. Lönefrågan är högst prioriterad för oss och vi är därför väldigt noga med att ställa tydliga krav på alla leverantörer som vi anlitar. Därför behöver alla våra leverantörer underteckna och efterleva vår uppförandekod, i vilken vi till exempel anger krav för en lagstadgad minimilön. Men vi behöver göra mer för att skapa förändring och därför har vi en tydlig strategi för att skapa de bästa förutsättningarna för rättvisa levnadslöner – något som vi kallar Fair Living Wage-metoden. Vi ser att vi skapar förändring i branschen genom att vi tar gemensamma krafttag kring frågan tillsammans med branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken. Genom att jobba tillsammans skapar vi förutsättningar för att kunna ska positiv och varaktig förändring genom hela textilindustrin, oavsett vilket land eller vilken fabrik textilarbetaren arbetar på. Vi har låtit en av våra kollegor berätta lite mer om just lönefrågan och hur vi arbetar för att driva löneutvecklingen framåt i en positiv riktning, så kika gärna på filmen här:  https://schysstmode.hm.com/vad-betyder-egentligen-fair-living-wage/

Visa svar

Vad är en levnadslön?

En rättvis levnadslön räcker för att täcka grundläggande behov för arbetare och deras familjer, samt en summa för att kunna lägga undan och spara eller t ex använda till oförutsedda utgifter. Enligt International Labour Organization (ILO) som är FNs organisation som skyddar arbetares rättigheter och intressen, och andra globala fackföreningar, finns ingen universell riktlinje för hur man definierar en rättvis levnadslön. Istället betonar man vikten av föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar som absoluta nödvändigheter för att arbetare och anställda ska kunna förhandla om löner och arbetsvillkor.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

När kommer ni kunna betala bättre löner till arbetarna?

2013 utvecklade vi vår globala Fair Living Wage Strategy tillsammans med ett flertal experter och fackföreningar. Detta initiativ var både branschunikt och det första i sitt slag. Vid samma tillfälle presenterade H&M-gruppen två ambitiösa delmål för arbetet vi bedriver på fabriksnivå. Innan 2018 är slut ska vi:

 

  • Implementera förbättrade lönesystem hos alla strategiska leverantörer.
  • Stärka textilarbetarnas ställning genom att se till att de företräds av demokratiskt valda representanter hos 100 % av de fabriker vi samarbetar med i Bangladesh.

 

Dessa mål går hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi är stolta över att ha nått och överskridit våra mål. Bland annat detta har vi uppnått:

 

  • 500 fabriker (motsvarande 67 % av vår produktvolym) i tio länder har skapat förbättrade lönesystem vilket omfattar 635 000 arbetare.
  • 594 fabriker (motsvarande 73 % av vår produktvolym) i tio länder har tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter vilket omfattar 840 000 arbetare.
  • 100 % av fabrikerna i första ledet som vi arbetar med i Bangladesh hade i december 2017 demokratiskt vald arbetarrepresentation.

 

Totalt sett innebär det att 655 fabriker (motsvarande 84 % av vår produktvolym) antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Detta omfattar 930 000 arbetare.

 

Vi kommer att fortsätta jobba metodiskt och långsiktigt för att skapa varaktig förändring för hela textilindustrin.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Varför höjer ni inte priserna på era produkter för att kunna betala bättre löner?

Textilarbetarna i våra leverantörers fabriker tjänar precis lika mycket oavsett vad plagget kostar. Det beror på att olika varumärken i olika prissegment producerar i samma länder och samma fabriker. Det är därför väldigt viktigt att samarbeta med andra varumärken och att även uppmuntra andra att ta ansvar. En tröja kan absolut produceras på ett hållbart sätt till ett lågt pris, istället för att det hållbara alternativet ska vara dyrt, det vore extremt kontraproduktivt. Vi på H&M vill göra hållbara produkter tillgängliga för alla.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Producerar ni bara i fattiga länder för att kunna hålla så låga löner som möjligt?

Vi vill inte att fattiga länder ska isoleras för att de är fattiga. Tvärtom. Vår närvaro bidrar till ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard. Genom att skapa arbetstillfällen hjälper vi till att lyfta många människor ur fattigdom. Vi ser att vi kan använda vår storlek och vårt inflytande för att driva på utvecklingen med exempelvis levnadslöner. Olika länder har kommit olika långt när det gäller lönefrågan och dessa länder har såklart andra förutsättningar än vad till exempel vi har i Sverige. Flera av dessa länder är fortfarande jordbrukssamhällen som håller på att ställa om medan andra av dessa länder inte ens har en lagstadgad minimilön. Mycket har hänt de senaste 20 åren och utvecklingen går framåt. För att vi ska lyckas skapa en varaktig förändring är samarbete avgörande. Branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken måste samarbeta. Vi måste tillsammans ställa krav på regeringar och på våra leverantörer om att respektera föreningsfriheten så att fackföreningar kan förhandla kollektivt. Vi, och många andra aktörer, är övertygade om att en bättre arbetsplatsdialog, i kombination med förbättrade industriella relationer på respektive marknad, är nyckeln till bestående förbättringar för arbetarna.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar
Visa frågor och svar för löner
Arbetsvillkor

Varför jobbar folk som syr på era fabriker under dåliga förhållanden?

Det här en vanlig missuppfattning. Vi anser att alla människor ska behandlas med respekt oavsett om det är i vår egen verksamhet eller hos våra leverantörer. Alla våra leverantörer skriver på vår uppförandekod och får även fördjupande kunskap om vad detta innebär i en workshop innan vi startar ett samarbete.  I delen som heter ”Healthy and Safe Workplace” beskriver vi våra krav för arbetsförhållanden och arbetsmiljö. I alla länder där vi har produktion har vi också ett produktionskontor med H&M-anställda som följer upp våra leverantörer med både annonserade och oannonserade besök för att säkerställa att de lever upp till våra samarbetskrav.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

H&M, hur jobbar ni för att förbättra arbetsförhållanden i er produktion?

Vi jobbar dagligen med detta på flera olika sätt. Vi har egna produktionskontor i alla de länder som vi producerar i. Detta för att vi ska finnas nära och kunna supportera dem i deras utveckling och utmaningar som finns på den lokala marknaden. Att finnas på plats är såklart också en viktig del i att löpande kunna följa upp att leverantörerna följer vår uppförandekod.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Varför ligger era fabriker i fattiga länder?

För att effektivisera såväl resurshantering som arbetsprocesser, förflyttades textilindustrin under 50-talet till nya marknader världen över. Under de senaste 30 åren har textilindustrin i dessa länder hjälpt till att höja levnadsstandarden genom att bidra till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Idag finns de flesta kompetenser inom textilindustrin i de här länderna och de jobbar med nya innovationer för att ta nästa steg. Vi kommer att fortsätta att producera här för vi tror att vi har positiv påverkan och kan bidra till landets utveckling framåt.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Finns det någon opartisk som granskar er produktion?

Vi samarbetar och har en tät dialog med flera organisationer i våra olika produktionsländer runt om i världen. Precis som vi, gör dessa externa aktörer både annonserade och spontana fabriksbesök  för att säkerställa att säkerheten och särskilda rutiner finns och efterlevs. Vi får kontinuerligt rapporter och feedback från dessa externa aktörer, på vad de ser som utmaningar för de olika leverantörerna. Dessa utvecklingsområden kan se lite olika beroende på vilken marknad, fabrik eller intressent som genomför besöket. Vi ser alltid till att följa upp med leverantören kring dessa synpunkter och sätter en plan för hur dessa kan utvecklas.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Vad har ni egentligen för krav på era leverantörer?

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vi jobbar inte med vem som helst. Våra leverantörer måste först klara av inspektioner av verksamheten och sedan skriva på vår uppförandekod. Efter detta så följer vi upp våra leverantörer och samarbetar för att utveckla arbetsförhållanden, löner och miljömässiga aspekter.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Hur ser egentligen arbetsmiljön ut i de fabriker som ni tillverkar era plagg i?

Miljön i fabrikerna ser lite olika ut beroende på vilken typ av plagg eller produkt som leverantören tillverkar. Generellt så kan man säga att de leverantörer som vi samarbetar med ofta är väldigt stora och det kan jobba allt mellan 600 – 8 000 textilarbetare på en fabrik, beroende på typ av produktion. I fabrikslokalen finns det rader av symaskiner där det mestadels är kvinnor som syr. En textilfabrik ser ut som i många andra produktionsfabriker världen över. För att kunna arbeta snabbt och effektivt är många av fabrikerna försedda med nya maskiner som klarar av olika avancerade tekniker. Beroende på land och leverantör, så finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter som vi löpande aktivt arbetar för att utveckla tillsammans med leverantören. Vi följer kontinuerligt upp våra leverantörers hållbarhetsarbete, och premierar dem som gör framsteg – genom att lägga fler ordrar.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Hej! Ni säger att ni är med och \"driver på\" att lönerna ska bli bättre bl.a. genom att ni samarbetar med fackföreningar \"för att det ska fungera såsom här i Sverige\". Men så ser verkligheten inte ut. Om ni ville, om ni (liksom vi konsumenter) verkligen ville göra skillnad så skulle ni kunna agera som en fackförening. Ni skulle kunna sätta ett ultimatum \"vi lägger ner vår produktion hos er om ni inte förbättrar arbetsvillkoren, barnaledighet, löner, raster etc\" Med ert inflyttande skulle de inte ha nåt val än att förbättra. Så min fråga är: Varför inte?

Vi på H&M har ett stort inflytande, och detta använder vi för att driva på en positiv förändring i hela branschen vad gäller bland annat arbetsvillkor som lönesättning. Därför ställer vi hårda krav på de leverantörer som vi anlitar. Dessa villkor regleras i vår uppförandekod, vårt Sustainability Commitment. Denna måste alla våra leverantörer skriva under och efterfölja om de överhuvudtaget ska kunna samarbeta med oss, och innefattar såväl villkor för arbetsvillkor som lönesättning. Ofta sträcker sig våra krav längre än den lokala lagstiftningen, vilket möjliggör för de textilarbetare, som arbetar hos de leverantörer som vi anlitar, att kunna förbättra sina arbetsförhållanden. Vi besöker regelbundet fabrikerna för att följa upp att uppförandekoden efterlevs och vi belönar de leverantörer som ständigt förbättrar sina hållbarhetsresultat genom ökade produktionsvolymer och långsiktiga samarbeten. Vi är övertygade om att ömsesidigt lönsamma samarbeten och rättvis handel är det bästa sättet för oss att stötta utvecklingsländer. Samtidigt vill vi bidra till förändring, och både arbetar och samarbetar därför med lokala organisationer och regeringar för att löpande förbättra arbetsförhållandena i våra leverantörers fabriker. Genom dessa samarbeten har vi gemensamt lyckats göra stora framsteg, när det gäller att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på arbetsplatser runt om i världen.

Visa svar

Varför vill ni inte skriva under lagar och regler utan endast jobba efter eran uppförandekod?

Vi respekterar självklart alla lagar som finns i de länder som H&M är verksamma i. Tillsammans med våra samarbetspartners, andra varumärken, fackföreningar och branschorganisationer, så ställer vi dessutom krav på regeringar som är ansvariga för att sätta lagarna på att utveckla dem ytterligare om det finns ett behov för det. För att kunna driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt måste alla leverantörer skriva under vår uppförandekod innan vi inleder ett samarbete. För att kunna följa upp att leverantörerna lever upp till de strikta krav som vi ställer på dem är vi måna om att vara på plats där tillverkningen sker. Vi har därför produktionskontor i ett tjugotal länder. Förra året gjorde vi fler än 3500 fabriksbesök för att säkerhetsställa att vår uppförandekod efterföljs. Ett bra samarbete med våra omkring 800 leverantörer och deras 1800 fabriker, som också producerar åt andra varumärken, är en förutsättning för att kunna skapa förändring. Vårt arbetssätt med våra metoder är i ständig utveckling och vi kan genom vår storlek och samarbete med andra parter skapa förändring inom textilindustrin på en global nivå. Ett exempel på detta är initiativet ACT (Action, Collaboration, Transformation) där vi arbetar ihop med andra varumärken, branschexperter och fackföreningar för att skapa en förändring med särskilt fokus på rättvisa levnadslöner. Utmaningarna när det kommer till arbetsmiljö och löner är något som rör hela branschen och därför gör vi störst skillnad när vi samarbetar.

Visa svar

När ska ni komma tillrätta med dessa problem då ni har jobbat med dom i många år nu?

Vi har gjort stora framsteg och har varit en del av att driva en positiv utveckling i textilbranschen. Dock kvarstår många viktiga utmaningar som vi jobbar hårt med dagligen för att vara en del av lösningen och inte en del av problemet. För oss är det viktigt att välja partners som delar vår respekt för både miljö och människor. När vi inleder ett nytt samarbete, exempelvis med en leverantör, så genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra högt ställda hållbarhetskrav. Samarbetspartnern måste skriva under vår uppförandekod som en del av överenskommelsen att dessa krav ska följas. Samarbetspartners som jobbar hårt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete belönas och kan då exempelvis få fler ordrar. Några punkter från vår uppförandekod är t.ex.: Rättvisa levnadslöner och förmåner, arbetstider och förbud mot tvångsarbete och barnarbete. Ett av våra högst prioriterade områden är att utveckla goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Ett exempel är vårt mål för 2018, som sattes 2013, där vi ville ha uppnått en viktig och nödvändig grund för rättvisa levnadslöner. Två av våra viktiga delmål är vi stolta över att ha nått och överskridit. Vi har genomfört förbättrade lönesystem för 635 000 arbetare i 10 länder på 500 fabriker.  Närmre 600 fabriker har nu även demokratiskt valda arbetarrepresentanter varav 40% är kvinnor. Detta är aspekter som kommer att möjliggöra en förbättrad utveckling när det gäller rättvisa levnadslöner och som kommer att göra skillnad för väldigt många textilarbetare. Sedan  år 1998 har vi på H&M arbetat strategiskt och långsiktigt med våra leverantörer för att ständigt förbättra olika arbetsrelaterade områden. För att skapa långsiktig förändring i hela branschen så krävs det samarbete med andra parter och vi samarbetar med såväl andra varumärken, fackföreningar och branschexperter för att uppnå varaktiga resultat på en global nivå.

Visa svar

Hur många kvinnor vs. män arbetar i textilbranschen?

Textilindustrin är en av världens största branscher och sysselsätter miljontals människor runt om i världen. Vi har tyvärr inte tillgång till en konkret siffra kring hur fördelningen ser ut mellan kvinnliga och manliga medarbetare inom branschen världen över, men däremot så är majoriteten av medarbetarna inom både vår egen verksamhet och hos våra leverantörer kvinnor. Någonting som vi är mycket glada och stolta över. Genom vår verksamhet så bidrar H&M-gruppen till att skapa cirka 1,6 miljoner arbetstillfällen runt om i världen, varav cirka 62% av dessa arbetstagare är kvinnor. Inom vår egen organisation så jobbar idag ungefär 180 000 medarbetare, varav cirka 76% är kvinnor. 72% av dessa kvinnor arbetar dessutom i någon typ av ledande position inom företaget och även vår styrelse består av 56% kvinnliga ledamöter. För oss på H&M är jämställdhet en högt prioriterad fråga och vi arbetar dagligen på olika nivåer för att stärka kvinnors ställning i alla de länder som vi verkar i.

Visa svar

Var kan jag få information från oberoende källa om allt ni skriver här?

Vi på H&M vill att våra kunder ska känna sig trygga med att våra kläder produceras på ett schysst sätt. Detta innefattar allt ifrån arbetsvillkor till löner – inom både vår egen organisation men även bland våra leverantörer och externa samarbetspartners. Vi upplever att det många gånger är svårt för våra kunder att få information om hur deras kläder produceras, och därför har vi lanserat den här sajten. Vi vill vara öppna med de utmaningar som finns inom textilindustrin och vi vill göra det enklare för våra kunder att ställa frågor om dessa områden. Precis som de texter som finns på vår hållbarhetssajt, är informationen på Schysst mode baserat på det som tas upp i vår hållbarhetsrapport – en rapport som bygger på granskning av en rad olika externa parter och som valideras av legitimerade hållbarhetsrevisorer. Att granskas och ha en transparent rapportering är viktigt för oss, då detta är någonting som hjälper oss att utvecklas och att bidra till att skapa en mer hållbar modeframtid. Av samma anledning arbetar vi också med olika externa organisationer som ständigt granskar det vi gör. Dessa organisationer släpper regelbundet olika rapporter, i vilka du kan läsa mer om hur de utvärderar vårt sätt att arbeta. Här kan du se exempel på den här typen av organisationer.

Visa svar

Hur stödjer ni arbetarnas rätt att bilda fackföreningar i t ex Bangladesh?

Vi anser att alla textilarbetare har rätt till en lön som de kan leva på, och detta är någonting som vi dagligen arbetar aktivt med för att åstadkomma. Vi tror att en viktig faktor för att kunna förbättra textilarbetarnas arbetsvillkor är just möjligheten och kunskapen om att kunna organisera sig fackligt. Att skapa den här förändringen är dock ingenting som vi på H&M kan klara av på egen hand och därför samarbetar vi med såväl regeringar, fabriksägare som globala och lokala fackliga organisationer för att kunna sätta en struktur för en bättre arbetsplatsdialog. Vi vill att föreningsfriheten respekteras full ut och att arbetstagarrepresentanterna har en röst. För att åstadkomma detta, ställer vi krav på att alla våra leverantörer ska ha demokratiska val av arbetstagarrepresentanter i sina fabriker. För att ge dig ett exempel, så har 100% av våra leverantörer i Bangladesh idag demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter. Totalt har cirka 3000 personer utsetts, varav 40% är kvinnor. Att förstå vilka rättigheter man har som anställd är också en del i att kunna organisera sig fackligt. Därför är vi med och utbildar textilarbetarna i någonting som vi kallar för Workplace Dialogue, som ungefär 955 000 textilarbetare hittills har gått. Vi samarbetar dessutom med fabriksägare och ger dem förutsättningar för att förstå vikten av fungerade industriella relationer, att få dem att införa välfungerande lönesystem och en arbetsplatsdialog i just sin fabrik. Om du vill veta mer om detta, kika gärna in på sida 77 i vår hållbarhetsrapport som du hittar här.

Visa svar

Kan ni namnge och ge adress för de fabriker ni samarbetar med

Under många år har vi arbetat hårt för att bygga långsiktiga och starka relationer med våra leverantörer. Detta medför att vi idag kan vara trygga och transparenta med vilka leverantörer som vi samarbetar med, oavsett var i världen de befinner sig. För att du som kund också ska kunna få insikt i var dina plagg är producerade har vi valt att publicera en lista över de leverantörer som vi samarbetar med i vår så kallade ”Supplier list”. Genom att ha den här typen av lista hoppas vi kunna inspirera andra företag att ta efter, så att vi gemensamt kan bidra till att öka den generella transparensen i textilindustrin – så att du som konsument ska kunna få en större inblick i branschen och var till exempel din tröja faktiskt är tillverkad. Här hittar du hela listan, där du bland annat kan sortera per land eller typ av fabrik som du vill kika lite närmare på.

 

Visa svar

Varför anlitar ni inte istället alla de fabriker som faktiskt har bra arbetsvillkor, är oeko-tex-certifierade och betalar ut minst levnadslön?

Vi vill använda vår storlek till att påverka och förändra textilindustrin i en positiv riktning. Detta är också precis vad vi vill göra när det kommer till att förbättra levnadsvillkoren i de utvecklingsländer där vi producerar stora delar av vårt sortiment. Genom att förlägga delar av vår verksamhet i dessa länder bidrar vi inte bara till att skapa arbetstillfällen, utan även till att utveckla bättre arbetsförhållanden, att höja lönenivån och levnadsstandarden generellt för tusentals textilarbetare. Detta ser vi som någonting positivt! När en ny leverantör ingår ett avtal med oss, måste de även skriva under vårt  hållbarhetsåtagande, vårt Sustainability Committment. Det beskriver våra krav när det gäller arbetsmiljö, miljöhänsyn och djurskydd, men också hur vi bör samarbeta för att förbättra hållbarheten i vår värdekedja. Innan vi inleder ett samarbete med en leverantör genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra krav. Utöver våra krav har vi dessutom satta målsättningar som uppmuntrar leverantörerna att på eget initiativ höja nivån ytterligare. Alla företag vi arbetar med, oavsett var i värdekedjan de befinner sig, måste skriva under åtagandet. Vårt hållbarhetsåttagande rör mycket mer än bara arbetsförhållanden. Hälsa och säkerhet är en viktig del, och vi ställer dessutom mycket stränga krav på kemikaliehantering och tillåter ingen användning av hälsofarliga kemikalier inom vår leverantörskedja. Det är lika viktigt att vi kan erbjuda säkra arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter som att våra kunder ska känna sig trygga med att använda dem. Våra regler för kemikalier finns samlade i H&M:s lista över kemikaliebegränsningar, som alla våra leverantörer måste förbinda sig att följa som du kan läsa mer om här. Vår kemikalierestriktionslistan är den striktaste i branschen, vilket bland annat Greenpeace uppmärksammat som någonting positivt. Här kan du läsa mer om detta.

Visa svar
Visa frågor och svar för arbetsvillkor
Barnarbete

Varför används barnarbete och hur kan ni tillåta att det finns?

Barnarbete är idag tack och lov sällsynt i textilfabriker. Barnarbete är det allvarligaste brottet mot vår uppförandekod och någonting som vi inte under inga omständigheter accepterar. Vi har över 200 kollegor på plats i våra olika produktionsländer som med jämna mellanrum gör både spontana och planerade fabriksbesök för att säkerställa att vår uppförandekod följs. Under fabriksbesöken, gör vi noggranna och rutinmässiga kontroller av till exempel ID-handlingar på de textilarbetare som jobbar i fabriken. Om vi skulle upptäcka barnarbete i någon av de fabriker som vi samarbetar med kan detta innebära att vi avslutar samarbetet med leverantören för gott.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Vad är minimiåldern för anställda i de fabriker som ni producerar i och var går egentligen gränsen för vad som är barnarbete?

Alla länder har olika lagar och regler. Att lagarna skiljer sig åt kan såklart vara utmanande när det kommer till samarbete mellan olika länder.  Vi på H&M rättar oss efter FN-konventionen, ILO-konventionen och lokal lagstiftning. Enligt ILO-konventionen är det lagligt att börja arbeta när man är 15 år, men i ett fåtal fall säger lagstiftningen att man kan börja arbeta när man är 14 år. Om uppförandekodens krav avviker från den nationella lagstiftningen i något land eller territorium så har alltid lagen företräde. H&M:s krav kan dock i vissa fall sträcka sig längre än den nationella lagstiftningen. När man är under 18 år räknas man som ”ung arbetstagare” vilket innebär att särskilda krav ställs på arbetsförhållanden, som till exempel att arbetaren inte får jobba övertid.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Vad händer om ni upptäcker barnarbete?

Barn får inte jobba i de fabriker som vi samarbetar med. För att se till att detta inte händer, ställer vi hårda krav och alla våra leverantörer måste signera vår uppförandekod. H&M-kollegor som arbetar i våra olika produktionsländer, gör med jämna mellanrum både spontana och planerade fabriksbesök. Under besöken går de igenom checklistor, rutiner och dubbelkollar bland annat ID-handlingar på de textilarbetare som jobbar i fabriken. Det är numera mycket sällan som barnarbete förekommer – mycket tack vare våra strikta krav och löpande kontroller. Om vi skulle upptäcka att ett barn jobbar i en fabrik som producerar åt oss, kräver vi att leverantören tar sitt ansvar, gör utredningar, ser över sina rutiner samt tillsammans med oss hittar den bästa lösningen för barnet och barnets familj. Leverantören får också en formell varning från oss och om händelsen skulle upprepas, avslutar vi samarbetet för gott.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Hur ofta upptäcker ni barnarbete i era fabriker?

Det är tack och lov mycket sällan som barnarbete förekommer hos våra leverantörer eller hos deras underleverantörer. För att ge dig ett konkret exempel, upptäcktes endast ett fall under hela 2017. Detta var i Myanmar, på en fabrik som tillverkar broderier åt oss. Det har skett en tydlig och positiv förändring sedan vi 1997 inledde våra leverantörssamarbeten med stärkta rutiner, vår uppförandekod och löpande kontroller.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar
Visa frågor och svar för barnarbete
Klimat

Vilka åtgärder tar ni för att minska användningen av farliga kemikalier i era textilier? Har ni även inblick i hur mycket kemikalier som släpps ut i naturen i samband med hela kedjan av textilproduktionen?

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att bära våra kläder – både ur ett hälso- och miljöperspektiv. För att kunna erbjuda våra kunder de här säkra plaggen, är just kemikaliehantering ett viktigt fokus och vi har även de av striktaste kemikaliekraven i branschen. Det är vårt ansvar gentemot våra kunder och vår lagliga skyldighet att vi inte säljer produkter som kan vara skadliga. Kemikalier som klassas som farliga ska inte finnas i våra produkter. Vi var ett av de första företagen i branschen att införa kemiska begränsningar – en lista över förbjudna kemiska ämnen som anses vara farliga eller giftiga för användning i produktionsprocessen. Eftersom vi alltid utgår från försiktighetsprincipen så går våra krav ofta längre än vad lagen kräver. För att du som konsument ska känna dig trygg med att de plagg du handlar hos oss är säkra att använda är denna lista offentlig och om du vill fördjupa dig i detta kan du läsa mer här: www.hm.com/chemicals. Alla våra leverantörer och affärspartners är skyldiga att skriva under våra strikta kemikaliekrav. Vi är också noga med att följa upp att dessa krav följs och vi är även med och sätter nya mål för respektive leverantör för att ständigt förbättra och bidra till att lösa de miljöutmaningar som finns. Om du vill läsa mer om vårt arbete kring kemikalier kan du hitta mer information i vår hållbarhetsrapport på sidan 42-43.

Visa svar

Vad gör ni åt den enorma miljöpåverkan er industri orsakar? Utsläpp av otaliga gifter i vattendrag är förödande för alla människor som lever i närheten av dagens textilproduktion.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och visst är det så att modeindustrins miljöpåverkan har konsekvenser på vår planet. Vi är en stor aktör inom vår bransch och det är viktigt att vi tar vårt ansvar. Det gör vi. Vi vill använda vår storlek till att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri – bland annat fri från skadliga kemikalier. För att lyckas med detta så har vi satt upp ett mål att senast år 2020 inte ha några farliga kemikalier i vår produktionsprocess och ända sedan 1995 har vi arbetat aktivt med att våra produkter ska vara säkra att producera och bära. Vi har den striktaste kemikalierestrektionslistan i branschen och år 2018 utfärdades cirka 48 700 tredjepartstester för att vi vill kunna säkerställa att våra restriktioner följs av våra leverantörer. Vi ställer hårda krav på våra leverantörers vattenhantering i samband med produktion och vi utför regelbundet ZDHC-tester (Zero Discharge of Hazourdous Chemicals) för att säkerställa att vattnet som släpps ut inte ska innehålla några skadliga kemikalier. Vi på H&M har även ett samarbete med WWF som går ut på att skapa lösningar för vattenhantering, både för att utveckla vår egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning. Som vi alla vet så är klimatutmaningarna omfattande och det krävs därför att alla företag, leverantörer och underleverantörer tar sitt ansvar för att vi tillsammans ska kunna skapa en långsiktig hållbar förändring.

Visa svar

Hur många medarbetare på HM har i uppdrag att följa upp tillverkningen i Asien dvs kontrollera arbetsförhållanden och miljöpåverkan på plats? Hur stor budget har H&M vad gäller att skapa ett hållbart mode?

Vi på H&M har produktionskontor i alla de länder där vi har produktion och eftersom hållbarhet är en grundsten i vår affärsidé är det många av våra medarbetare som på ett eller annat sätt har just hållbarhet som huvudsaklig arbetsuppgift. I till exempelvis Bangladesh har vi cirka 600 anställda där många av dessa dagligen är ute i fabriker för att säkerställa att våra leverantörer de lever upp till våra krav. Vi har ett väldigt nära samarbete med leverantörerna för att säkerställa att de efterlever våra krav när det kommer till såväl social som miljömässig hållbarhet. Vad gäller din fråga om budget så går det inte riktigt att se på hållbarhet på det här sättet. Det är inte en separat del av verksamheten som man kan sätta en prislapp på. Det är integrerat i hela verksamheten, i allt vi gör.

Visa svar

När kommer H&M märka sina kläder med information om det enskilda plaggets verkliga miljöpåverkan?

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och bära våra plagg. Som en del i detta utvecklar vi löpande hur vi kan bli mer transparenta kring hur vi jobbar i olika led genom hela organisationen. För att ge ett konkret exempel lanserade vi bara för ett par månader sedan produkttransparens för alla våra produkter, både i butik och på hm.com. Numera kan du alltså på ett enkelt sätt få information om var en specifik produkt har tillverkats, i vilken fabrik och dessutom få detaljerad information om till exempel en särskild fabrik. För att kunna ta hållbara beslut, är det viktigt för oss som företag att kunna få så mycket information om en produkts tillverkningsprocess som möjligt. Därför är vi just nu också med och utvecklar någonting som kallas för HIGG-index. Verktyget är fortfarande under utveckling men ambitionen med initiativet är att du som konsument, men även branschen i stort, till exempel ska kunna se en specifik produkts miljöpåverkan under hela produktionsprocessen samt få ta del av detaljerad information för att på så sätt kunna göra mer medvetna och hållbara val. Här kan du läsa mer om satsningen.

Visa svar

Skulle inte klimatet tjäna ganska mycket på att ta hem arbetstillfällen till Sverige eller i alla fall Europa och producera kläderna här?

Vi samarbetar redan idag med leverantörer över hela världen – så även i Europa och till och med i Sverige. Oavsett i vilket land som leverantören befinner sig måste de skriva under vår uppförandekod för att överhuvudtaget kunna samarbeta med oss. I uppförandekoden listar vi en rad olika krav på att de produkter som tillverkas åt oss produceras på ett sätt som är långsiktigt miljömässigt och socialt hållbart. Klimat-och miljöfrågor blir allt viktigare och för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar produktion förväntar vi oss att våra leverantörer och övriga affärspartners tar sitt ansvar. Därför finns även krav kring miljö och klimat inkluderade i vår uppförandekod, som till exempel resurs-och kemikaliehantering och vattenhushållning.

Visa svar

Hur kan ni prata om klimat när miljontals kläder bara slängs när ingen vill köpa dem, där H&M även har en stor inverkan!?

Vi producerar inga kläder som inte säljs, vi säljer alla kläder som vi producerar. Vi vill att hållbart mode ska vara tillgängligt, åtråvärt och överkomligt för så många som möjligt. Detta måste dock ske samtidigt som måste vi respektera planetens gränser och ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar omvärlden. Vi har som vision att bli 100% cirkulära och vi har även satt ett mål att bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja år 2040. Det betyder att vi genom vår produktion inte ska ha negativ påverkan på planeten – utan faktisk skapa en positiv effekt. Läs gärna mer om vårt arbete här.

Visa svar

Hur ska ni som har en modell som bygger på fast fashion kunna komma till ett läge med mindre slöseri och påverkan på naturen?

Hållbarhet är en stor och naturlig del i vår affärsidé och vi har som vision att bli 100% cirkulära. Idag står modeindustrin för en stor del av de globala utsläppen och med det sagt vill vi ta vårt ansvar och vara med och leda förändringen i hur mode produceras och används. En del i denna resa är att hjälpa våra kunder att göra hållbara val och att ta hand om sina plagg. Vi erbjuder därför plagg och produkter som är gjorda av hållbara och återvunna material samt vårt Take Care-koncept som syftar till att förlänga plaggets livstid genom rätt vård och lagningar. Vi erbjuder även klädinsamling i alla våra butiker runt om i världen, dit man som kund kan komma för att lämna in alla typer av textilier – som sedan går till återvinning, återanvändning eller återbruk. Vi kommer även inom kort att erbjuda H&M-medlemmar möjligheten att hyra unika festplagg från tidigare Conscious Exclusive-kollektioner i en av våra flaggskeppsbutiker i Stockholm. Vi vill att våra kunder ska vara stolta över att bära sina plagg och använda dem länge och dessutom börja utmana sig själva när det kommer till hur man ser på återanvändning och återbruk av kläder.

Visa svar

Varför producera så mycket kläder som ändå inte säljs? Hur kan H&M tala om att ta ansvar för naturens resurser när ni överproducerar varor?

Vi producerar inga kläder som inte säljs, vi säljer alla kläder som vi låter produceras. Vi vill att hållbart mode ska vara tillgängligt, åtråvärt och överkomligt för så många som möjligt, samtidigt så måste vi respektera planetens gränser och ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar omvärlden. Vi har som vision att bli 100% cirkulära och vi har även satt ett mål att bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja år 2040. Det betyder att vi genom vår produktion inte ska ha negativ påverkan på planeten – utan faktiskt skapa en positiv effekt.

Visa svar

Hur bidrar ni till den ökade växthuseffekten och vad gör ni för att minska den?

Vi på H&M har ett viktigt mål – att senast till år 2040 bli klimatpositiva i hela vår värdekedja, från leverantörer, till transporter, till butiker och kunder. Det har aldrig varit viktigare att agera mot klimatförändringarna och det vi fokuserar på för att nå målet är energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Vi vill alltså helt och hållet minimera växthusgasutsläppen som på ett eller annat sätt uppkommer i vår egen verksamhet. I vår värdekedja kommer det att finnas oundvikliga utsläpp, trots ett kraftigt fokus på energieffektivitet och förnybar energi. För att uppnå en klimatpositiv värdekedja kommer vi därför engagera oss i aktiviteter som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar. Du kan läsa mer om vårt arbete här.

Visa svar

Har ni statistik på hur mycket vatten det går åt för att tillverka t. ex en höstkollektion? För att minska vattenmängden vid produktion, är H&M beredda att göra mindre mängder per plagg?

Hur mycket vatten som går åt för att producera en kollektion är tyvärr omöjligt att säga, eftersom alla kollektioner är unika när det kommer till antal plagg och i vilket material som plaggen är tillverkade av. Vi är dock del av en vattenberoende industri och därför vill vi bidra till att göra ständiga förbättringar inom vår värdekedja och skydda de samhällen som ligger nära våra leverantörers fabriker. I mer än tio år har H&M-gruppen arbetat aktivt med att utveckla vårt arbete kring vattenhantering på olika nivåer i vår värdekedja. Vi har bland annat satt upp mål kring hur vi ska minska mängden vatten som används produktionsprocessen och att endast använda återvunna eller hållbart framtagna material senast år 2030. Detta betyder att en del av vår produktion ska komma från restavfall från andra industrier, såsom till exempel från fruktskal eller återvunna kläder – vilket kommer att minska den totala mängden vatten som används. Ett annat mål är att vi ska återvinna minst 15% av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Utmaningarna som vi står inför idag är dock ingenting som vi som enskilt företag kan lösa på egen hand. För att lösa dessa krävs samverkan på industrinivå och därför samarbetar vi med ett antal organisationer, bland annat WWF, Solidaridad och Swedish Textile Water Initiative för att tillsammans kunna sätta en ny långsiktigt hållbar standard inom hela modebranschen. 

Visa svar

Varför skickar ett företag som ni, som påstår er jobba så hårt för hållbarhet, fortfarande ut pappersreklam till medlemmar när samma reklam skickas både på mail och i appen?

Hållbarhet är en oerhört viktig fråga för oss – oavsett om det gäller social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. För att ta vårt ansvar och leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid, har vi bland annat arbetat fram en hållbarhetsstrategi med syfte att driva utvecklingen mot en cirkulär modeindustri – med en vision om att vi ska bli 100 % cirkulära. Vi befinner oss just nu i en digital övergångsfas, vilket vi bland annat arbetar mycket med i H&M Member. Tidigare har till exempel våra kunder fått all sin bonus och många av våra utskick postalt, medan vi idag endast gör ett fåtal utskick. Vi har slutat skicka ut kataloger och vår målsättning är att löpande fortsätta den digitala övergången och minska våra postala utskick överlag. Från och med några månader sedan tillbaka erbjuds våra kunder även digitala kvitton vid köp i butik, för att vi på sikt ska kunna minska mängden fysiska kvitton och tillsammans göra något bra för miljön. Så be gärna om ett digitalt kvitto i kassan nästa gång du handlar.

Visa svar
Visa frågor och svar för klimat
Material

När kommer ni sluta med att tillverka kläder i polyester och liknande material? Dessa släpper i från sig microplaster i evighet.

Mikroplaster är en utmaning för många branscher och så även för oss som jobbar inom textilindustrin. Idag finns det dessvärre inte så mycket forskning inom detta område och därför är vi engagerade i just den här frågan och ser löpande över hur vi kan vara med och driva utvecklingen framåt. Vår ambition är att tillsammans med branschen i stort, hitta sätta att justera fibersammansättningen som i sin tur kan bidra till att färre mikroplaster släpps ut i naturen. Vi tar hela tiden steg i rätt riktning och som en del av hållbarhetskonceptet H&M Take Care erbjuder vi en tvättpåse, en Guppy bag, som fungerar som ett filter när man tvättar polyesterplagg i tvättmaskin. Genom att använda Guppy bagen, kan mikroplaster fångas upp i påsen, och därmed förhindra att dessa hamnar i vattendrag eller i haven. Guppy bagen finns tillgänglig på hm.com samt i utvalda butiker.

Visa svar

Varför har ni bara ett mindre ”Conscious”-utbud och inte alla era produkter miljö- och etiskt märkta?

Att säkerställa goda arbetsvillkor för alla de textilarbetare som vi anlitar är ett av våra viktigaste fokusområden. Eftersom det här är ett så pass stort fokus för oss, kan vi också säkerställa att alla våra plagg är producerade under schyssta förhållanden. Det här är frågor som vi jobbar hårt och systematiskt med att kunna säkra och dessutom utveckla ytterligare som en ledande aktör i branschen. Vårt Conscious-utbud innebär att en produkt innehåller över 50% hållbart framtagna material och totalt sett består idag vårt kompletta sortiment av 57% återvunnet eller hållbart framtaget material. Det är en ökning från 35% på bara ett år. Detta tar oss närmare vårt mål – att 100% av våra produkter ska vara tillverkade av återvunnet material eller komma från hållbara källor år 2030.

Visa svar

Har ni några planer på att börja använda återvunnen plast från haven och stötta arbetet för att få bort plast därifrån?

En stor del av den plast som vi använder i våra produkter idag, är just återvunnen plast. Mestadels kommer denna plast från PET-flaskor, plastpåsar och andra plastförpackningar, från till exempel haven. Som en stor aktör i branschen, vill vi ta ett större ansvar än att bara se till vår egen verksamhet och därför har vi bland annat i Indonesien ett samarbete med Danone, vilket syftar till att förhindra att PET-flaskor hamnar i haven. Istället kan till exempel vi använda dem som en del i vår produktion och göra kläder av dem. Vi har till exempel testat att använda plast som plockats upp från haven i en av våra Conscious Exclusive-kollektioner tidigare. Vi jobbar även proaktivt med att minska plasten i haven genom att gå ifrån plastpåsar samt att successivt plocka bort all onödig plast runt våra produkter. Vi har även ett omfattande samarbete med WWF, där vi tillsammans arbetar med att minska plastens negativa effekt på miljön.

Visa svar

När kommer H&M minska sitt inköp av bomull till förmån för lin, hampa och andra växtfibrer? Eftersom max odling av bomull på jordens yta är nådd?

Vårt mål är att allt material som vi använder i våra plagg ska vara återvunnet eller hållbart framtaget senast år 2030. Som en del av detta arbete försöker vi även att hitta hållbara alternativ till bomull men också att all den bomull som vi faktiskt använder ska vara hållbart framtagen, det vill säga att det är antingen är ekologisk, återvunnen eller Better Cotton Initiative. Idag är 95% av vår bomull hållbart framtagen och vårt mål är att denna siffra ska vara uppe i 100% till år 2020.

Visa svar

Hej! Det kom fram att H&M hade sålt angorakoftor på garn av päls som plockats från levande kaniner. Jag blev, som många andra, uppbragt över den informationen. Hur står det till med den saken?

Djur och deras rättigheter är viktiga för oss, och det är självklart att inget djur ska behöva lida på grund av mode. Det här är grunden, men vi jobbar samtidigt löpande med att driva på positiva förändringar inom hela branschen och inte minst inom vår egen värdekedja. För att ge några exempel, så använder vi många år tillbaka ingen äkta päls, inga exotiska djurskinn och inga material som kommer från utrotningshotade arter. Vi har sedan 2013 förbjudit angoraprodukter i vårt sortiment och kommer senast år 2020 även att förbjuda mohair. Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom det här området kan du klicka här. 

Visa svar

Tidigare, och kanske fortfarande, eldade H&M kläder i Danmark som innehöll för höga halter av kemikalier för att kunna säljas? Varför var dessa kemikalier bedömda som risk, var det tex för att de var riskklassade som hormonstörande OCH vad händer med kemikalierna när plaggen eldas?

Först och främst vill vi vara tydliga med att vi inte förstör några funktionsdugliga kläder. Att våra produkter skickas till förbränning är sällsynt och görs när de inte uppfyller våra säkerhetskrav. Till exempel när de är mögelangripna eller inte uppfyller våra strikta kemikaliekrav. Att bränna andra produkter än dessa finns det ingen anledning till och det är ingenting vi gör. Vi har en av de mest strikta kemikalierestriktionslistorna i industrin och vi gör regelbundna tester i laboratorier för att säkerställa att alla våra plagg är säkra att använda. Produkter som är farliga att använda och som inte uppfyller våra säkerhetskrav får under inga omständigheter varken säljas till kund eller återvinnas och skickas därför för destruktion till förbränningsanläggningar. För att du ska få ett så korrekt svar som möjligt rörande vad som generellt sett händer i samband med förbränning, föreslår vi att du kontaktar en förbränningsanläggning i din kommun, alternativt till Naturvårdsverket som också kan ha information om detta. Det är viktigt att experter inom detta område uttalar sig om sina specialistområden. Om du vill veta mer om vårt arbete kring kemikaliehantering och se hela vår begränsningslista för kemikalier, så kan du läsa mer här.

Visa svar

Visa svar
Visa frågor och svar för material