Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Frågor och svar

Löner

Visa svar

Om ni är för att er produktion ska va schysst, hur kommer det sig då att era arbetare i Bangladesh tjänar ca tre kronor i timmen och ibland får jobba 13h i sträck, sju dagar i veckan i sweatshops, samt att barnarbete förekommer på flera av era fabriker, som f.ö. är nästan omöjliga att spåra?

Barnarbete är totalt oacceptabelt och det mest allvarliga brottet mot vårt Sustainability Commitment (uppförandekod). Vi är mycket noga med att se till att vårt Sustainability Commitment inte bara skrivs under av våra samarbetspartners, utan också efterlevs. Idag har vi över 200 kollegor på plats i våra produktionsländer som regelbundet gör både spontana och planerade fabriksbesök. Under besöken görs noggranna och rutinmässiga kontroller av ID-handlingar, anställningsdokument och intervjuer av alla medarbetare. Om du är intresserad av att lära dig mer eller lyssna på någon utav våra kollegor som berättar hur vi arbetar med denna fråga, kan du klicka dig vidare här: https://schysstmode.hm.com/barnarbete/ .

Lönefrågan är högt prioriterad för oss och i vårt Sustainability Commitment har vi även definierat hårda krav gällande rättvisa och jämlika löner. Detta är en stor utmaning för hela branschen, men tack vare vår storlek kan vi på H&M använda vår position för att vara en drivande kraft mot rättvisa och jämlika löner och arbetsvillkor. Vi arbetar aktivt, engagerar oss och tar vårt ansvar för att kunna påverka lönerna åt rätt håll. Vi har en nära dialog med individuella leverantörer och fabriker och hjälper dem att förbättra sina lönesystem genom bland annat system för utvärdering som möjliggör individuell lönesättning.  Vi pratar även med regeringar som sätter de lagstadgade minimilönerna, och samarbetar med andra parter, till exempel branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken. Vi har kommit en lång väg och ser att textilindustrin är ett fantastiskt maskineri för ekonomisk utveckling som lyft miljontals människor ur fattigdom. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra och vi fortsätter arbeta för att driva förändring.

 

För att få en bredare bild och mer djupgående information om hur vi arbetar med dessa viktiga frågor kan du gå in på följande länkar: https://schysstmode.hm.com/arbetsvillkor/ https://schysstmode.hm.com/loner/

Visa svar

Varför äger ni inga egna fabriker? Då kan ni själva bestämma lönerna?

H&M är ett globalt företag med produktion i alla delar av världen. Anledningen till att vi har valt att arbeta med just de leverantörer som vi gör, är för att de besitter specialistkunskap för att kunna producera en viss typ av plagg eller en specifik detalj för en särskild typ av design. Till exempel så är många fabriker i Kambodja experter på att sy jerseyplagg, medan man i Italien är duktiga på att producera blixtlås. Genom att arbeta med alla våra olika externa leverantörer, kan vi som företag effektivisera produktionen och leverera moderiktiga plagg till ett bra pris – på ett hållbart sätt. För att gå in lite mer i detalj kring din fråga kring lönerna, så är vårt mål att öka den generella lönenivån i textilindustrin. Inte bara i enskilda fabriker, och därför vore det både kontraproduktivt och ineffektivt att äga egna fabriker. Vi tror istället på att använda vår storlek för att driva på en förändring i branschen och arbetar för att alla textilarbetare ska ha en lön som de kan leva av. Genom att ställa krav på att våra leverantörer inför ett välfungerande lönesystem, att textilarbetarna har rätt att organisera sig fackligt samt att samarbeta med andra varumärken som producerar hos samma leverantörer, kan vi tillsammans driva på regeringar och statliga organisationer för att etablera en marknadsmässig minimilön. Genom den här typen av samarbete, har vi gjort stora framsteg när det kommer till att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på arbetsplatser runt om i världen. Om du vill veta mer om hur vi arbetar i lönefrågan, kan du bland annat läsa mer om vår ”Fair Living Wage”-strategi i vår hållbarhetsrapport på sida 69-75.

Visa svar

Vad hände med ert löfte om levnadslöner till 2018?

Vi har kommit en lång väg, men det finns fortfarande många arbetstagare inom produktionsindustrin som inte får en tillräcklig lön. Detta är även en stor utmaning för textilindustrin. Men istället för att vara en del av problemet, har vi beslutat oss för att vara en del av lösningen och därför har vi gjort ett unikt första åtagande: Att sätta en grund för att varenda textilarbetare ska kunna få en ”Fair Living Wage”. Vårt mål för 2018, som sattes 2013, handlar om att skapa en nödvändig grund och rätt mekanismer för rättvisa levnadslöner. Mer specifikt så handlar det om att de leverantörer som vi arbetar med i långsiktiga partnerskap, ska implementera demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter samt förbättrade lönesystem som tar hänsyn till medarbetarens kompetens, erfarenhet, prestation och ansvar. Dessutom ska arbetstagarna vara medvetna om deras rättigheter och skyldigheter. De här stegen är nödvändiga för att kunna göra en långsiktig skillnad i de här frågorna, och vi är stolta över att ha nått och även överskridit våra mål; arbetet vi gör på fabriksnivå inom vår Fair Living Wage-strategi har ökat från att omfatta tre fabriker under 2013 till nu 655 fabriker med över 930 000 anställda. Dessa fabriker har antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Vårt arbete med rättvisa levnadslöner är långsiktigt, och fortsätter självklart även efter 2018.

Visa svar

Varför har inte H&M som krav att fabriken som de skriver avtal med sätter en högre lön för de som syr?

Eftersom vi på H&M inte äger några egna fabriker, kan vi i rollen som köpare av en produkt inte bestämma vilken lön som textilarbetarna tjänar. Såhär fungerar det i de allra flesta köpsituationer – oavsett land, bransch eller produkt. Vi på H&M vill dock ta tag i problemet, vara en del av lösningen och bidra till att skapa en verklig förändring i branschen. Lönefrågan är högst prioriterad för oss och vi är därför väldigt noga med att ställa tydliga krav på alla leverantörer som vi anlitar. Därför behöver alla våra leverantörer underteckna och efterleva vår uppförandekod, i vilken vi till exempel anger krav för en lagstadgad minimilön. Men vi behöver göra mer för att skapa förändring och därför har vi en tydlig strategi för att skapa de bästa förutsättningarna för rättvisa levnadslöner – något som vi kallar Fair Living Wage-metoden. Vi ser att vi skapar förändring i branschen genom att vi tar gemensamma krafttag kring frågan tillsammans med branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken. Genom att jobba tillsammans skapar vi förutsättningar för att kunna ska positiv och varaktig förändring genom hela textilindustrin, oavsett vilket land eller vilken fabrik textilarbetaren arbetar på. Vi har låtit en av våra kollegor berätta lite mer om just lönefrågan och hur vi arbetar för att driva löneutvecklingen framåt i en positiv riktning, så kika gärna på filmen här:  https://schysstmode.hm.com/vad-betyder-egentligen-fair-living-wage/

Visa svar

Vad är en levnadslön?

En rättvis levnadslön räcker för att täcka grundläggande behov för arbetare och deras familjer, samt en summa för att kunna lägga undan och spara eller t ex använda till oförutsedda utgifter. Enligt International Labour Organization (ILO) som är FNs organisation som skyddar arbetares rättigheter och intressen, och andra globala fackföreningar, finns ingen universell riktlinje för hur man definierar en rättvis levnadslön. Istället betonar man vikten av föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar som absoluta nödvändigheter för att arbetare och anställda ska kunna förhandla om löner och arbetsvillkor.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

När kommer ni kunna betala bättre löner till arbetarna?

2013 utvecklade vi vår globala Fair Living Wage Strategy tillsammans med ett flertal experter och fackföreningar. Detta initiativ var både branschunikt och det första i sitt slag. Vid samma tillfälle presenterade H&M-gruppen två ambitiösa delmål för arbetet vi bedriver på fabriksnivå. Innan 2018 är slut ska vi:

 

  • Implementera förbättrade lönesystem hos alla strategiska leverantörer.
  • Stärka textilarbetarnas ställning genom att se till att de företräds av demokratiskt valda representanter hos 100 % av de fabriker vi samarbetar med i Bangladesh.

 

Dessa mål går hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi är stolta över att ha nått och överskridit våra mål. Bland annat detta har vi uppnått:

 

  • 500 fabriker (motsvarande 67 % av vår produktvolym) i tio länder har skapat förbättrade lönesystem vilket omfattar 635 000 arbetare.
  • 594 fabriker (motsvarande 73 % av vår produktvolym) i tio länder har tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter vilket omfattar 840 000 arbetare.
  • 100 % av fabrikerna i första ledet som vi arbetar med i Bangladesh hade i december 2017 demokratiskt vald arbetarrepresentation.

 

Totalt sett innebär det att 655 fabriker (motsvarande 84 % av vår produktvolym) antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Detta omfattar 930 000 arbetare.

 

Vi kommer att fortsätta jobba metodiskt och långsiktigt för att skapa varaktig förändring för hela textilindustrin.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Varför höjer ni inte priserna på era produkter för att kunna betala bättre löner?

Textilarbetarna i våra leverantörers fabriker tjänar precis lika mycket oavsett vad plagget kostar. Det beror på att olika varumärken i olika prissegment producerar i samma länder och samma fabriker. Det är därför väldigt viktigt att samarbeta med andra varumärken och att även uppmuntra andra att ta ansvar. En tröja kan absolut produceras på ett hållbart sätt till ett lågt pris, istället för att det hållbara alternativet ska vara dyrt, det vore extremt kontraproduktivt. Vi på H&M vill göra hållbara produkter tillgängliga för alla.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Producerar ni bara i fattiga länder för att kunna hålla så låga löner som möjligt?

Vi vill inte att fattiga länder ska isoleras för att de är fattiga. Tvärtom. Vår närvaro bidrar till ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard. Genom att skapa arbetstillfällen hjälper vi till att lyfta många människor ur fattigdom. Vi ser att vi kan använda vår storlek och vårt inflytande för att driva på utvecklingen med exempelvis levnadslöner. Olika länder har kommit olika långt när det gäller lönefrågan och dessa länder har såklart andra förutsättningar än vad till exempel vi har i Sverige. Flera av dessa länder är fortfarande jordbrukssamhällen som håller på att ställa om medan andra av dessa länder inte ens har en lagstadgad minimilön. Mycket har hänt de senaste 20 åren och utvecklingen går framåt. För att vi ska lyckas skapa en varaktig förändring är samarbete avgörande. Branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken måste samarbeta. Vi måste tillsammans ställa krav på regeringar och på våra leverantörer om att respektera föreningsfriheten så att fackföreningar kan förhandla kollektivt. Vi, och många andra aktörer, är övertygade om att en bättre arbetsplatsdialog, i kombination med förbättrade industriella relationer på respektive marknad, är nyckeln till bestående förbättringar för arbetarna.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar
Visa frågor och svar för löner
Arbetsvillkor

Varför jobbar folk som syr på era fabriker under dåliga förhållanden?

Det här en vanlig missuppfattning. Vi anser att alla människor ska behandlas med respekt oavsett om det är i vår egen verksamhet eller hos våra leverantörer. Alla våra leverantörer skriver på vår uppförandekod och får även fördjupande kunskap om vad detta innebär i en workshop innan vi startar ett samarbete.  I delen som heter ”Healthy and Safe Workplace” beskriver vi våra krav för arbetsförhållanden och arbetsmiljö. I alla länder där vi har produktion har vi också ett produktionskontor med H&M-anställda som följer upp våra leverantörer med både annonserade och oannonserade besök för att säkerställa att de lever upp till våra samarbetskrav.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

H&M, hur jobbar ni för att förbättra arbetsförhållanden i er produktion?

Vi jobbar dagligen med detta på flera olika sätt. Vi har egna produktionskontor i alla de länder som vi producerar i. Detta för att vi ska finnas nära och kunna supportera dem i deras utveckling och utmaningar som finns på den lokala marknaden. Att finnas på plats är såklart också en viktig del i att löpande kunna följa upp att leverantörerna följer vår uppförandekod.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Varför ligger era fabriker i fattiga länder?

För att effektivisera såväl resurshantering som arbetsprocesser, förflyttades textilindustrin under 50-talet till nya marknader världen över. Under de senaste 30 åren har textilindustrin i dessa länder hjälpt till att höja levnadsstandarden genom att bidra till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Idag finns de flesta kompetenser inom textilindustrin i de här länderna och de jobbar med nya innovationer för att ta nästa steg. Vi kommer att fortsätta att producera här för vi tror att vi har positiv påverkan och kan bidra till landets utveckling framåt.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Finns det någon opartisk som granskar er produktion?

Vi samarbetar och har en tät dialog med flera organisationer i våra olika produktionsländer runt om i världen. Precis som vi, gör dessa externa aktörer både annonserade och spontana fabriksbesök  för att säkerställa att säkerheten och särskilda rutiner finns och efterlevs. Vi får kontinuerligt rapporter och feedback från dessa externa aktörer, på vad de ser som utmaningar för de olika leverantörerna. Dessa utvecklingsområden kan se lite olika beroende på vilken marknad, fabrik eller intressent som genomför besöket. Vi ser alltid till att följa upp med leverantören kring dessa synpunkter och sätter en plan för hur dessa kan utvecklas.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Vad har ni egentligen för krav på era leverantörer?

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vi jobbar inte med vem som helst. Våra leverantörer måste först klara av inspektioner av verksamheten och sedan skriva på vår uppförandekod. Efter detta så följer vi upp våra leverantörer och samarbetar för att utveckla arbetsförhållanden, löner och miljömässiga aspekter.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Hur ser egentligen arbetsmiljön ut i de fabriker som ni tillverkar era plagg i?

Miljön i fabrikerna ser lite olika ut beroende på vilken typ av plagg eller produkt som leverantören tillverkar. Generellt så kan man säga att de leverantörer som vi samarbetar med ofta är väldigt stora och det kan jobba allt mellan 600 – 8 000 textilarbetare på en fabrik, beroende på typ av produktion. I fabrikslokalen finns det rader av symaskiner där det mestadels är kvinnor som syr. En textilfabrik ser ut som i många andra produktionsfabriker världen över. För att kunna arbeta snabbt och effektivt är många av fabrikerna försedda med nya maskiner som klarar av olika avancerade tekniker. Beroende på land och leverantör, så finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter som vi löpande aktivt arbetar för att utveckla tillsammans med leverantören. Vi följer kontinuerligt upp våra leverantörers hållbarhetsarbete, och premierar dem som gör framsteg – genom att lägga fler ordrar.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Hej! Ni säger att ni är med och \"driver på\" att lönerna ska bli bättre bl.a. genom att ni samarbetar med fackföreningar \"för att det ska fungera såsom här i Sverige\". Men så ser verkligheten inte ut. Om ni ville, om ni (liksom vi konsumenter) verkligen ville göra skillnad så skulle ni kunna agera som en fackförening. Ni skulle kunna sätta ett ultimatum \"vi lägger ner vår produktion hos er om ni inte förbättrar arbetsvillkoren, barnaledighet, löner, raster etc\" Med ert inflyttande skulle de inte ha nåt val än att förbättra. Så min fråga är: Varför inte?

Vi på H&M har ett stort inflytande, och detta använder vi för att driva på en positiv förändring i hela branschen vad gäller bland annat arbetsvillkor som lönesättning. Därför ställer vi hårda krav på de leverantörer som vi anlitar. Dessa villkor regleras i vår uppförandekod, vårt Sustainability Commitment. Denna måste alla våra leverantörer skriva under och efterfölja om de överhuvudtaget ska kunna samarbeta med oss, och innefattar såväl villkor för arbetsvillkor som lönesättning. Ofta sträcker sig våra krav längre än den lokala lagstiftningen, vilket möjliggör för de textilarbetare, som arbetar hos de leverantörer som vi anlitar, att kunna förbättra sina arbetsförhållanden. Vi besöker regelbundet fabrikerna för att följa upp att uppförandekoden efterlevs och vi belönar de leverantörer som ständigt förbättrar sina hållbarhetsresultat genom ökade produktionsvolymer och långsiktiga samarbeten. Vi är övertygade om att ömsesidigt lönsamma samarbeten och rättvis handel är det bästa sättet för oss att stötta utvecklingsländer. Samtidigt vill vi bidra till förändring, och både arbetar och samarbetar därför med lokala organisationer och regeringar för att löpande förbättra arbetsförhållandena i våra leverantörers fabriker. Genom dessa samarbeten har vi gemensamt lyckats göra stora framsteg, när det gäller att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på arbetsplatser runt om i världen.

Visa svar

Varför vill ni inte skriva under lagar och regler utan endast jobba efter eran uppförandekod?

Vi respekterar självklart alla lagar som finns i de länder som H&M är verksamma i. Tillsammans med våra samarbetspartners, andra varumärken, fackföreningar och branschorganisationer, så ställer vi dessutom krav på regeringar som är ansvariga för att sätta lagarna på att utveckla dem ytterligare om det finns ett behov för det. För att kunna driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt måste alla leverantörer skriva under vår uppförandekod innan vi inleder ett samarbete. För att kunna följa upp att leverantörerna lever upp till de strikta krav som vi ställer på dem är vi måna om att vara på plats där tillverkningen sker. Vi har därför produktionskontor i ett tjugotal länder. Förra året gjorde vi fler än 3500 fabriksbesök för att säkerhetsställa att vår uppförandekod efterföljs. Ett bra samarbete med våra omkring 800 leverantörer och deras 1800 fabriker, som också producerar åt andra varumärken, är en förutsättning för att kunna skapa förändring. Vårt arbetssätt med våra metoder är i ständig utveckling och vi kan genom vår storlek och samarbete med andra parter skapa förändring inom textilindustrin på en global nivå. Ett exempel på detta är initiativet ACT (Action, Collaboration, Transformation) där vi arbetar ihop med andra varumärken, branschexperter och fackföreningar för att skapa en förändring med särskilt fokus på rättvisa levnadslöner. Utmaningarna när det kommer till arbetsmiljö och löner är något som rör hela branschen och därför gör vi störst skillnad när vi samarbetar.

Visa svar

När ska ni komma tillrätta med dessa problem då ni har jobbat med dom i många år nu?

Vi har gjort stora framsteg och har varit en del av att driva en positiv utveckling i textilbranschen. Dock kvarstår många viktiga utmaningar som vi jobbar hårt med dagligen för att vara en del av lösningen och inte en del av problemet. För oss är det viktigt att välja partners som delar vår respekt för både miljö och människor. När vi inleder ett nytt samarbete, exempelvis med en leverantör, så genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra högt ställda hållbarhetskrav. Samarbetspartnern måste skriva under vår uppförandekod som en del av överenskommelsen att dessa krav ska följas. Samarbetspartners som jobbar hårt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete belönas och kan då exempelvis få fler ordrar. Några punkter från vår uppförandekod är t.ex.: Rättvisa levnadslöner och förmåner, arbetstider och förbud mot tvångsarbete och barnarbete. Ett av våra högst prioriterade områden är att utveckla goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Ett exempel är vårt mål för 2018, som sattes 2013, där vi ville ha uppnått en viktig och nödvändig grund för rättvisa levnadslöner. Två av våra viktiga delmål är vi stolta över att ha nått och överskridit. Vi har genomfört förbättrade lönesystem för 635 000 arbetare i 10 länder på 500 fabriker.  Närmre 600 fabriker har nu även demokratiskt valda arbetarrepresentanter varav 40% är kvinnor. Detta är aspekter som kommer att möjliggöra en förbättrad utveckling när det gäller rättvisa levnadslöner och som kommer att göra skillnad för väldigt många textilarbetare. Sedan  år 1998 har vi på H&M arbetat strategiskt och långsiktigt med våra leverantörer för att ständigt förbättra olika arbetsrelaterade områden. För att skapa långsiktig förändring i hela branschen så krävs det samarbete med andra parter och vi samarbetar med såväl andra varumärken, fackföreningar och branschexperter för att uppnå varaktiga resultat på en global nivå.

Visa svar

Hur många kvinnor vs. män arbetar i textilbranschen?

Textilindustrin är en av världens största branscher och sysselsätter miljontals människor runt om i världen. Vi har tyvärr inte tillgång till en konkret siffra kring hur fördelningen ser ut mellan kvinnliga och manliga medarbetare inom branschen världen över, men däremot så är majoriteten av medarbetarna inom både vår egen verksamhet och hos våra leverantörer kvinnor. Någonting som vi är mycket glada och stolta över. Genom vår verksamhet så bidrar H&M-gruppen till att skapa cirka 1,6 miljoner arbetstillfällen runt om i världen, varav cirka 62% av dessa arbetstagare är kvinnor. Inom vår egen organisation så jobbar idag ungefär 180 000 medarbetare, varav cirka 76% är kvinnor. 72% av dessa kvinnor arbetar dessutom i någon typ av ledande position inom företaget och även vår styrelse består av 56% kvinnliga ledamöter. För oss på H&M är jämställdhet en högt prioriterad fråga och vi arbetar dagligen på olika nivåer för att stärka kvinnors ställning i alla de länder som vi verkar i.

Visa svar

Var kan jag få information från oberoende källa om allt ni skriver här?

Vi på H&M vill att våra kunder ska känna sig trygga med att våra kläder produceras på ett schysst sätt. Detta innefattar allt ifrån arbetsvillkor till löner – inom både vår egen organisation men även bland våra leverantörer och externa samarbetspartners. Vi upplever att det många gånger är svårt för våra kunder att få information om hur deras kläder produceras, och därför har vi lanserat den här sajten. Vi vill vara öppna med de utmaningar som finns inom textilindustrin och vi vill göra det enklare för våra kunder att ställa frågor om dessa områden. Precis som de texter som finns på vår hållbarhetssajt, är informationen på Schysst mode baserat på det som tas upp i vår hållbarhetsrapport – en rapport som bygger på granskning av en rad olika externa parter och som valideras av legitimerade hållbarhetsrevisorer. Att granskas och ha en transparent rapportering är viktigt för oss, då detta är någonting som hjälper oss att utvecklas och att bidra till att skapa en mer hållbar modeframtid. Av samma anledning arbetar vi också med olika externa organisationer som ständigt granskar det vi gör. Dessa organisationer släpper regelbundet olika rapporter, i vilka du kan läsa mer om hur de utvärderar vårt sätt att arbeta. Här kan du se exempel på den här typen av organisationer.

Visa svar

Hur stödjer ni arbetarnas rätt att bilda fackföreningar i t ex Bangladesh?

Vi anser att alla textilarbetare har rätt till en lön som de kan leva på, och detta är någonting som vi dagligen arbetar aktivt med för att åstadkomma. Vi tror att en viktig faktor för att kunna förbättra textilarbetarnas arbetsvillkor är just möjligheten och kunskapen om att kunna organisera sig fackligt. Att skapa den här förändringen är dock ingenting som vi på H&M kan klara av på egen hand och därför samarbetar vi med såväl regeringar, fabriksägare som globala och lokala fackliga organisationer för att kunna sätta en struktur för en bättre arbetsplatsdialog. Vi vill att föreningsfriheten respekteras full ut och att arbetstagarrepresentanterna har en röst. För att åstadkomma detta, ställer vi krav på att alla våra leverantörer ska ha demokratiska val av arbetstagarrepresentanter i sina fabriker. För att ge dig ett exempel, så har 100% av våra leverantörer i Bangladesh idag demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter. Totalt har cirka 3000 personer utsetts, varav 40% är kvinnor. Att förstå vilka rättigheter man har som anställd är också en del i att kunna organisera sig fackligt. Därför är vi med och utbildar textilarbetarna i någonting som vi kallar för Workplace Dialogue, som ungefär 955 000 textilarbetare hittills har gått. Vi samarbetar dessutom med fabriksägare och ger dem förutsättningar för att förstå vikten av fungerade industriella relationer, att få dem att införa välfungerande lönesystem och en arbetsplatsdialog i just sin fabrik. Om du vill veta mer om detta, kika gärna in på sida 77 i vår hållbarhetsrapport som du hittar här.

Visa svar

Kan ni namnge och ge adress för de fabriker ni samarbetar med

Under många år har vi arbetat hårt för att bygga långsiktiga och starka relationer med våra leverantörer. Detta medför att vi idag kan vara trygga och transparenta med vilka leverantörer som vi samarbetar med, oavsett var i världen de befinner sig. För att du som kund också ska kunna få insikt i var dina plagg är producerade har vi valt att publicera en lista över de leverantörer som vi samarbetar med i vår så kallade ”Supplier list”. Genom att ha den här typen av lista hoppas vi kunna inspirera andra företag att ta efter, så att vi gemensamt kan bidra till att öka den generella transparensen i textilindustrin – så att du som konsument ska kunna få en större inblick i branschen och var till exempel din tröja faktiskt är tillverkad. Här hittar du hela listan, där du bland annat kan sortera per land eller typ av fabrik som du vill kika lite närmare på.

 

Visa svar

Varför anlitar ni inte istället alla de fabriker som faktiskt har bra arbetsvillkor, är oeko-tex-certifierade och betalar ut minst levnadslön?

Vi vill använda vår storlek till att påverka och förändra textilindustrin i en positiv riktning. Detta är också precis vad vi vill göra när det kommer till att förbättra levnadsvillkoren i de utvecklingsländer där vi producerar stora delar av vårt sortiment. Genom att förlägga delar av vår verksamhet i dessa länder bidrar vi inte bara till att skapa arbetstillfällen, utan även till att utveckla bättre arbetsförhållanden, att höja lönenivån och levnadsstandarden generellt för tusentals textilarbetare. Detta ser vi som någonting positivt! När en ny leverantör ingår ett avtal med oss, måste de även skriva under vårt  hållbarhetsåtagande, vårt Sustainability Committment. Det beskriver våra krav när det gäller arbetsmiljö, miljöhänsyn och djurskydd, men också hur vi bör samarbeta för att förbättra hållbarheten i vår värdekedja. Innan vi inleder ett samarbete med en leverantör genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra krav. Utöver våra krav har vi dessutom satta målsättningar som uppmuntrar leverantörerna att på eget initiativ höja nivån ytterligare. Alla företag vi arbetar med, oavsett var i värdekedjan de befinner sig, måste skriva under åtagandet. Vårt hållbarhetsåttagande rör mycket mer än bara arbetsförhållanden. Hälsa och säkerhet är en viktig del, och vi ställer dessutom mycket stränga krav på kemikaliehantering och tillåter ingen användning av hälsofarliga kemikalier inom vår leverantörskedja. Det är lika viktigt att vi kan erbjuda säkra arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter som att våra kunder ska känna sig trygga med att använda dem. Våra regler för kemikalier finns samlade i H&M:s lista över kemikaliebegränsningar, som alla våra leverantörer måste förbinda sig att följa som du kan läsa mer om här. Vår kemikalierestriktionslistan är den striktaste i branschen, vilket bland annat Greenpeace uppmärksammat som någonting positivt. Här kan du läsa mer om detta.

Visa svar

Hur främjar ni fackligt engagemang?

Att arbeta för att utveckla goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor är ett av våra högst prioriterade områden. Vi tror att en viktig faktor för att kunna förbättra textilarbetarnas arbetsvillkor är just möjligheten till och kunskapen om att kunna organisera sig fackligt. För att skapa den här förändringen behöver vi samarbeta med regeringar, fabriksägare samt globala och lokala fackliga organisationer för att tillsammans kunna sätta en struktur för en bättre arbetsplatsdialog. Ett exempel på samarbeten är initiativet ACT (Action, Collaborations, Transformation) där vi arbetar tillsammans med andra varumärken, branschexperter och fackföreningar med fokus på rättvisa levnadslöner. Ett annat samarbete är Global Framework Agreement  (GFA) som är ett partnerskap med IndustriALL och IF Metall som fokuserar på rätten att organisera sig samt kollektiva förhandlingar på många av våra produktionsmarknader. Vi supporterar även ILO (International Labour Organisations) med implementeringen av deras Decent Work Agenda.

 

Vi vill säkerställa att föreningsfriheten respekteras full ut och att arbetstagarna har en röst. För att åstadkomma detta, ställer vi krav på att alla våra leverantörer ska ha demokratiska val av arbetstagarrepresentanter i sina fabriker. Idag har exempelvis 100% av våra leverantörer i Bangladesh demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter. Totalt har cirka 3000 personer utsetts, varav 40% är kvinnor. Att förstå vilka rättigheter man har som anställd är också en del i att kunna organisera sig fackligt. Därför är vi med och utbildar textilarbetarna i någonting som vi kallar för Workplace Dialogue, som ungefär 955 000 textilarbetare hittills har gått.

 

Är du intresserad av att läsa mer om detta kan vi rekommendera dig att titta på sidorna 59 till 71 i vår hållbarhetsrapport som du hittar här.

Visa svar

Finns det certifieringar som man kan få för att man uppnår en viss standard (nu tänker jag specifikt på arbetsförhållanden i fabrikerna), som HM har, jobbar mot eller saknar? Jag hade känt mig mycket mer bekväm att handla på HM om det fanns en sådan certifiering.

H&M-gruppen är en av grundarna till the Sustainable Apparel Coalition (SAC), en organisation som sträcker sig över hela branschen och arbetar med utvecklingen av Higg Index. Higg Index är ett mätverktyg för hållbarhetsprestanda inom både miljömässiga och sociala områden. Syftet är att detta inom kort ska möjliggöra det för kunder att kunna jämföra olika varumärkens hållbarhetsprestanda på produktnivå och utifrån det kunna fatta mer informerade beslut. Därför ser vi Higg Index som en fantastisk möjlighet i vårt kontinuerliga arbete för ökad transparens.

 

Vi har under många år arbetat hårt för att bygga starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket har medfört att vi idag kan vara trygga och transparenta med vilka leverantörer som vi samarbetar med. Innan vi överhuvudtaget inleder ett samarbete med en leverantör så går vi igenom hur leverantören arbetar idag, på alla nivåer i deras verksamhet. Efter detta så arrangerar vi en gemensam workshop med leverantören, där vi går igenom vårt Sustainability Commitment som definierar de krav som vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer. Det är ett förtydligande av våra krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande som man måste skriva under för att bli godkänd leverantör till oss. Idag har vi över 200 kollegor i våra produktionsländer som gör spontana och planerade fabriksbesök för att säkerhetsställa att våra krav efterlevs.

 

Exempel på de krav som vi ställer är att leverantören inför ett välfungerande lönesystem och att textilarbetarna har rätt att organisera sig fackligt och samarbeta med andra varumärken som producerar hos samma leverantörer. Här kan du läsa mer om vårt Sustainability Commitment.

Visa svar

Hur ställer ni er till den här rapporten? Det rimmar inte helt bra med hur ni skriver om att ni har höga krav på era leverantörer https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale.

Vi förbjuder all form av tvångsarbete och ser väldigt allvarligt på anklagelserna. Vi samarbetar inte med några textilfabriker i Xinjiang och har inte heller någon materialtillverkning i regionen. Vi är dock väl medvetna om komplexiteten i frågan och för därför en nära dialog med experter inom mänskliga rättigheter såväl som andra varumärken och aktörer för att säkerställa att internationell arbetsrätt efterföljs och hitta gemensamma vägar för att adressera situationen. Xinjiang är en av Kinas största bomullsproducerande regioner, men Better Cotton Initative (BCI), som vi samarbetar med när det gäller bomull, har nu slutat att licensiera BCI-bomull i Xinjiang. För vår produktion innebär det att de leverantörer vi samarbetar med inte kommer att använda BCI-bomull från denna region.

Visa svar
Visa frågor och svar för arbetsvillkor
Barnarbete

Varför används barnarbete och hur kan ni tillåta att det finns?

Barnarbete är idag tack och lov sällsynt i textilfabriker. Barnarbete är det allvarligaste brottet mot vår uppförandekod och någonting som vi inte under inga omständigheter accepterar. Vi har över 200 kollegor på plats i våra olika produktionsländer som med jämna mellanrum gör både spontana och planerade fabriksbesök för att säkerställa att vår uppförandekod följs. Under fabriksbesöken, gör vi noggranna och rutinmässiga kontroller av till exempel ID-handlingar på de textilarbetare som jobbar i fabriken. Om vi skulle upptäcka barnarbete i någon av de fabriker som vi samarbetar med kan detta innebära att vi avslutar samarbetet med leverantören för gott.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Vad är minimiåldern för anställda i de fabriker som ni producerar i och var går egentligen gränsen för vad som är barnarbete?

Alla länder har olika lagar och regler. Att lagarna skiljer sig åt kan såklart vara utmanande när det kommer till samarbete mellan olika länder.  Vi på H&M rättar oss efter FN-konventionen, ILO-konventionen och lokal lagstiftning. Enligt ILO-konventionen är det lagligt att börja arbeta när man är 15 år, men i ett fåtal fall säger lagstiftningen att man kan börja arbeta när man är 14 år. Om uppförandekodens krav avviker från den nationella lagstiftningen i något land eller territorium så har alltid lagen företräde. H&M:s krav kan dock i vissa fall sträcka sig längre än den nationella lagstiftningen. När man är under 18 år räknas man som ”ung arbetstagare” vilket innebär att särskilda krav ställs på arbetsförhållanden, som till exempel att arbetaren inte får jobba övertid.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Vad händer om ni upptäcker barnarbete?

Barn får inte jobba i de fabriker som vi samarbetar med. För att se till att detta inte händer, ställer vi hårda krav och alla våra leverantörer måste signera vår uppförandekod. H&M-kollegor som arbetar i våra olika produktionsländer, gör med jämna mellanrum både spontana och planerade fabriksbesök. Under besöken går de igenom checklistor, rutiner och dubbelkollar bland annat ID-handlingar på de textilarbetare som jobbar i fabriken. Det är numera mycket sällan som barnarbete förekommer – mycket tack vare våra strikta krav och löpande kontroller. Om vi skulle upptäcka att ett barn jobbar i en fabrik som producerar åt oss, kräver vi att leverantören tar sitt ansvar, gör utredningar, ser över sina rutiner samt tillsammans med oss hittar den bästa lösningen för barnet och barnets familj. Leverantören får också en formell varning från oss och om händelsen skulle upprepas, avslutar vi samarbetet för gott.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Hur ofta upptäcker ni barnarbete i era fabriker?

Det är tack och lov mycket sällan som barnarbete förekommer hos våra leverantörer eller hos deras underleverantörer. För att ge dig ett konkret exempel, upptäcktes endast ett fall under hela 2017. Detta var i Myanmar, på en fabrik som tillverkar broderier åt oss. Det har skett en tydlig och positiv förändring sedan vi 1997 inledde våra leverantörssamarbeten med stärkta rutiner, vår uppförandekod och löpande kontroller.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Ni säger att barnarbete upptäcks mycket sällan. Men extremt många bomulls odlare använder barnarbete. Med ursäkten att barnet inte kan gå i skolan och bara är med sin mamma och hjälper henne?

Barnarbete är det mest allvarliga brottet mot vårt Sustainability Commitment som alla våra leverantörer måste skriva under innan vi inleder ett samarbete med dem. Vi följer regelbundet upp att dessa krav efterlevs genom både annonserade och oannonserade kontroller. Vi har sedan början av 90-talet jobbat hårt för att förebygga barnarbete, vilket har medfört att det idag är extremt ovanligt att barnarbete förekommer inom vår värdekedja.

 

Om vi skulle upptäcka ett fall av barnarbete hos en av våra leverantörer kräver vi att leverantören tar sitt ansvar, gör en utredning och ser över sina rutiner för att identifiera hur det kunde hända och vad de behöver göra för att förhindra att det händer igen. Leverantören ska sen tillsammans med oss hitta den bästa lösningen för barnet och barnets familj där till exempel finansiering av skolgång och ett garanterat arbete efter skolgången kan ingå. Leverantören får också en formell varning från oss och om händelsen skulle upprepas, avslutar vi samarbetet för gott. Du kan läsa mer om hur vi arbetar för att förebygga barnarbete här.

Visa svar
Visa frågor och svar för barnarbete
Klimat

Vilka åtgärder tar ni för att minska användningen av farliga kemikalier i era textilier? Har ni även inblick i hur mycket kemikalier som släpps ut i naturen i samband med hela kedjan av textilproduktionen?

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att bära våra kläder – både ur ett hälso- och miljöperspektiv. För att kunna erbjuda våra kunder de här säkra plaggen, är just kemikaliehantering ett viktigt fokus och vi har även de av striktaste kemikaliekraven i branschen. Det är vårt ansvar gentemot våra kunder och vår lagliga skyldighet att vi inte säljer produkter som kan vara skadliga. Kemikalier som klassas som farliga ska inte finnas i våra produkter. Vi var ett av de första företagen i branschen att införa kemiska begränsningar – en lista över förbjudna kemiska ämnen som anses vara farliga eller giftiga för användning i produktionsprocessen. Eftersom vi alltid utgår från försiktighetsprincipen så går våra krav ofta längre än vad lagen kräver. För att du som konsument ska känna dig trygg med att de plagg du handlar hos oss är säkra att använda är denna lista offentlig och om du vill fördjupa dig i detta kan du läsa mer här: www.hm.com/chemicals. Alla våra leverantörer och affärspartners är skyldiga att skriva under våra strikta kemikaliekrav. Vi är också noga med att följa upp att dessa krav följs och vi är även med och sätter nya mål för respektive leverantör för att ständigt förbättra och bidra till att lösa de miljöutmaningar som finns. Om du vill läsa mer om vårt arbete kring kemikalier kan du hitta mer information i vår hållbarhetsrapport på sidan 42-43.

Visa svar

Vad gör ni åt den enorma miljöpåverkan er industri orsakar? Utsläpp av otaliga gifter i vattendrag är förödande för alla människor som lever i närheten av dagens textilproduktion.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och visst är det så att modeindustrins miljöpåverkan har konsekvenser på vår planet. Vi är en stor aktör inom vår bransch och det är viktigt att vi tar vårt ansvar. Det gör vi. Vi vill använda vår storlek till att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri – bland annat fri från skadliga kemikalier. För att lyckas med detta så har vi satt upp ett mål att senast år 2020 inte ha några farliga kemikalier i vår produktionsprocess och ända sedan 1995 har vi arbetat aktivt med att våra produkter ska vara säkra att producera och bära. Vi har den striktaste kemikalierestrektionslistan i branschen och år 2018 utfärdades cirka 48 700 tredjepartstester för att vi vill kunna säkerställa att våra restriktioner följs av våra leverantörer. Vi ställer hårda krav på våra leverantörers vattenhantering i samband med produktion och vi utför regelbundet ZDHC-tester (Zero Discharge of Hazourdous Chemicals) för att säkerställa att vattnet som släpps ut inte ska innehålla några skadliga kemikalier. Vi på H&M har även ett samarbete med WWF som går ut på att skapa lösningar för vattenhantering, både för att utveckla vår egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning. Som vi alla vet så är klimatutmaningarna omfattande och det krävs därför att alla företag, leverantörer och underleverantörer tar sitt ansvar för att vi tillsammans ska kunna skapa en långsiktig hållbar förändring.

Visa svar

Hur många medarbetare på HM har i uppdrag att följa upp tillverkningen i Asien dvs kontrollera arbetsförhållanden och miljöpåverkan på plats? Hur stor budget har H&M vad gäller att skapa ett hållbart mode?

Vi på H&M har produktionskontor i alla de länder där vi har produktion och eftersom hållbarhet är en grundsten i vår affärsidé är det många av våra medarbetare som på ett eller annat sätt har just hållbarhet som huvudsaklig arbetsuppgift. I till exempelvis Bangladesh har vi cirka 600 anställda där många av dessa dagligen är ute i fabriker för att säkerställa att våra leverantörer de lever upp till våra krav. Vi har ett väldigt nära samarbete med leverantörerna för att säkerställa att de efterlever våra krav när det kommer till såväl social som miljömässig hållbarhet. Vad gäller din fråga om budget så går det inte riktigt att se på hållbarhet på det här sättet. Det är inte en separat del av verksamheten som man kan sätta en prislapp på. Det är integrerat i hela verksamheten, i allt vi gör.

Visa svar

När kommer H&M märka sina kläder med information om det enskilda plaggets verkliga miljöpåverkan?

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och bära våra plagg. Som en del i detta utvecklar vi löpande hur vi kan bli mer transparenta kring hur vi jobbar i olika led genom hela organisationen. För att ge ett konkret exempel lanserade vi bara för ett par månader sedan produkttransparens för alla våra produkter, både i butik och på hm.com. Numera kan du alltså på ett enkelt sätt få information om var en specifik produkt har tillverkats, i vilken fabrik och dessutom få detaljerad information om till exempel en särskild fabrik. För att kunna ta hållbara beslut, är det viktigt för oss som företag att kunna få så mycket information om en produkts tillverkningsprocess som möjligt. Därför är vi just nu också med och utvecklar någonting som kallas för HIGG-index. Verktyget är fortfarande under utveckling men ambitionen med initiativet är att du som konsument, men även branschen i stort, till exempel ska kunna se en specifik produkts miljöpåverkan under hela produktionsprocessen samt få ta del av detaljerad information för att på så sätt kunna göra mer medvetna och hållbara val. Här kan du läsa mer om satsningen.

Visa svar

Skulle inte klimatet tjäna ganska mycket på att ta hem arbetstillfällen till Sverige eller i alla fall Europa och producera kläderna här?

Vi samarbetar redan idag med leverantörer över hela världen – så även i Europa och till och med i Sverige. Oavsett i vilket land som leverantören befinner sig måste de skriva under vår uppförandekod för att överhuvudtaget kunna samarbeta med oss. I uppförandekoden listar vi en rad olika krav på att de produkter som tillverkas åt oss produceras på ett sätt som är långsiktigt miljömässigt och socialt hållbart. Klimat-och miljöfrågor blir allt viktigare och för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar produktion förväntar vi oss att våra leverantörer och övriga affärspartners tar sitt ansvar. Därför finns även krav kring miljö och klimat inkluderade i vår uppförandekod, som till exempel resurs-och kemikaliehantering och vattenhushållning.

Visa svar

Hur kan ni prata om klimat när miljontals kläder bara slängs när ingen vill köpa dem, där H&M även har en stor inverkan!?

Vi producerar inga kläder som inte säljs, vi säljer alla kläder som vi producerar. Vi vill att hållbart mode ska vara tillgängligt, åtråvärt och överkomligt för så många som möjligt. Detta måste dock ske samtidigt som måste vi respektera planetens gränser och ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar omvärlden. Vi har som vision att bli 100% cirkulära och vi har även satt ett mål att bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja år 2040. Det betyder att vi genom vår produktion inte ska ha negativ påverkan på planeten – utan faktisk skapa en positiv effekt. Läs gärna mer om vårt arbete här.

Visa svar

Hur ska ni som har en modell som bygger på fast fashion kunna komma till ett läge med mindre slöseri och påverkan på naturen?

Hållbarhet är en stor och naturlig del i vår affärsidé och vi har som vision att bli 100% cirkulära. Idag står modeindustrin för en stor del av de globala utsläppen och med det sagt vill vi ta vårt ansvar och vara med och leda förändringen i hur mode produceras och används. En del i denna resa är att hjälpa våra kunder att göra hållbara val och att ta hand om sina plagg. Vi erbjuder därför plagg och produkter som är gjorda av hållbara och återvunna material samt vårt Take Care-koncept som syftar till att förlänga plaggets livstid genom rätt vård och lagningar. Vi erbjuder även klädinsamling i alla våra butiker runt om i världen, dit man som kund kan komma för att lämna in alla typer av textilier – som sedan går till återvinning, återanvändning eller återbruk. Vi kommer även inom kort att erbjuda H&M-medlemmar möjligheten att hyra unika festplagg från tidigare Conscious Exclusive-kollektioner i en av våra flaggskeppsbutiker i Stockholm. Vi vill att våra kunder ska vara stolta över att bära sina plagg och använda dem länge och dessutom börja utmana sig själva när det kommer till hur man ser på återanvändning och återbruk av kläder.

Visa svar

Varför producera så mycket kläder som ändå inte säljs? Hur kan H&M tala om att ta ansvar för naturens resurser när ni överproducerar varor?

Vi producerar inga kläder som inte säljs, vi säljer alla kläder som vi låter produceras. Vi vill att hållbart mode ska vara tillgängligt, åtråvärt och överkomligt för så många som möjligt, samtidigt så måste vi respektera planetens gränser och ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar omvärlden. Vi har som vision att bli 100% cirkulära och vi har även satt ett mål att bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja år 2040. Det betyder att vi genom vår produktion inte ska ha negativ påverkan på planeten – utan faktiskt skapa en positiv effekt.

Visa svar

Hur bidrar ni till den ökade växthuseffekten och vad gör ni för att minska den?

Vi på H&M har ett viktigt mål – att senast till år 2040 bli klimatpositiva i hela vår värdekedja, från leverantörer, till transporter, till butiker och kunder. Det har aldrig varit viktigare att agera mot klimatförändringarna och det vi fokuserar på för att nå målet är energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Vi vill alltså helt och hållet minimera växthusgasutsläppen som på ett eller annat sätt uppkommer i vår egen verksamhet. I vår värdekedja kommer det att finnas oundvikliga utsläpp, trots ett kraftigt fokus på energieffektivitet och förnybar energi. För att uppnå en klimatpositiv värdekedja kommer vi därför engagera oss i aktiviteter som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar. Du kan läsa mer om vårt arbete här.

Visa svar

Har ni statistik på hur mycket vatten det går åt för att tillverka t. ex en höstkollektion? För att minska vattenmängden vid produktion, är H&M beredda att göra mindre mängder per plagg?

Hur mycket vatten som går åt för att producera en kollektion är tyvärr omöjligt att säga, eftersom alla kollektioner är unika när det kommer till antal plagg och i vilket material som plaggen är tillverkade av. Vi är dock del av en vattenberoende industri och därför vill vi bidra till att göra ständiga förbättringar inom vår värdekedja och skydda de samhällen som ligger nära våra leverantörers fabriker. I mer än tio år har H&M-gruppen arbetat aktivt med att utveckla vårt arbete kring vattenhantering på olika nivåer i vår värdekedja. Vi har bland annat satt upp mål kring hur vi ska minska mängden vatten som används produktionsprocessen och att endast använda återvunna eller hållbart framtagna material senast år 2030. Detta betyder att en del av vår produktion ska komma från restavfall från andra industrier, såsom till exempel från fruktskal eller återvunna kläder – vilket kommer att minska den totala mängden vatten som används. Ett annat mål är att vi ska återvinna minst 15% av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Utmaningarna som vi står inför idag är dock ingenting som vi som enskilt företag kan lösa på egen hand. För att lösa dessa krävs samverkan på industrinivå och därför samarbetar vi med ett antal organisationer, bland annat WWF, Solidaridad och Swedish Textile Water Initiative för att tillsammans kunna sätta en ny långsiktigt hållbar standard inom hela modebranschen. 

Visa svar

Varför skickar ett företag som ni, som påstår er jobba så hårt för hållbarhet, fortfarande ut pappersreklam till medlemmar när samma reklam skickas både på mail och i appen?

Hållbarhet är en oerhört viktig fråga för oss – oavsett om det gäller social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. För att ta vårt ansvar och leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid, har vi bland annat arbetat fram en hållbarhetsstrategi med syfte att driva utvecklingen mot en cirkulär modeindustri – med en vision om att vi ska bli 100 % cirkulära. Vi befinner oss just nu i en digital övergångsfas, vilket vi bland annat arbetar mycket med i H&M Member. Tidigare har till exempel våra kunder fått all sin bonus och många av våra utskick postalt, medan vi idag endast gör ett fåtal utskick. Vi har slutat skicka ut kataloger och vår målsättning är att löpande fortsätta den digitala övergången och minska våra postala utskick överlag. Från och med några månader sedan tillbaka erbjuds våra kunder även digitala kvitton vid köp i butik, för att vi på sikt ska kunna minska mängden fysiska kvitton och tillsammans göra något bra för miljön. Så be gärna om ett digitalt kvitto i kassan nästa gång du handlar.

Visa svar

Hur påverkar klädindustrin miljön?

Modebranschen använder idag alldeles för mycket naturresurser samt har stora CO2 utsläpp i produktionsdelen. Med detta sagt så måste vi ändra hur mode både produceras och används idag. Som ett av världens största företag har vi på H&M ett stort ansvar men också musklerna, kunskapen och drivet att leda förändringen mot en mer hållbar modebransch. Vi har som mål att senast 2030 endast använda återvunna eller hållbart framtagna material samt ha en klimatneutral produktion. I denna film berättar vår hållbarhetschef Felicia Reuterswärd mer om de ambitiösa mål vi arbetar mot: https://schysstmode.hm.com/fraga/ansvar-klimatkrisen/

Visa svar

Vilka krav ställs idag på energikälla i de fabriker där tillverkningen sker?

I vår uppförandekod, som alla leverantörer måste skriva under innan vi inleder ett samarbete, ställer vi höga krav på att produkter som tillverkas åt oss ska produceras på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. I energifrågan innebär det bland annat att de följer alla lagar, arbetar för att nå ökad energieffektivitet samt att man strävar mot att välja energikällor med lägre CO2-utsläpp.

Ca 70% av vår klimatpåverkan idag uppkommer i produktionsledet och en av de största anledningarna till detta är användningen av fossila bränslen. I många fall hjälper vi därför våra leverantörer att helt ställa om från fossila till förnybara energikällor så som vind, vatten och sol. Som ett exempel genomför vi idag energieffektivitetsprogram i Bangladesh, Kina, Indien och Turkiet. Vi arbetar även med att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter. Det behövs ibland för att det ens ska bli lagligt för fabriker att exempelvis installera solpaneler fabrikstaken. Du kan läsa mer om det här: https://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/policies/sustainability-commitment.html

Vi har olika mål som vi tillsammans med våra leverantörer arbetar mot, ett av dessa mål är att bli 100% cirkulära samt att göra hela vår värdekedja klimatpositiv år 2040.

 

Visa svar

Har ni kunnat uppmäta några effekter av ert arbete avseende energieffektivisering och minskning av användningen av fossila bränslen?

Energibesparingen är uppmätt upp till 30% på fabriksnivå för de fabriker som deltar i våra energieffektiviseringsprogram. Vi äger inga egna fabriker utan samarbetar med leverantörer som har tillverkningsfabriker över hela världen, idag deltar mer än 670 av dessa fabriker i våra energieffektivitetsprogram.

Om vi gör oss av med mindre energi minskar även användningen utav fossila bränslen. Men vi kan inte nöja oss där. Parallellt arbetar vi för en övergång till 100% förnybar elektricitet och målet är att nå dit innan 2030. Den största utmaningen för oss idag är bränslen så som kol och naturgas som förbränns lokalt i fabrikerna för att skapa värme till textiltillverkningen.

Visa svar

Vad händer med kläder som inte säljs?

Vi säljer alla plagg vi producerar som uppfyller våra standarder och säkerhetskrav, antingen till fullt pris eller vid behov REA-pris. Plagg som är funktionsdugliga men med defekter som gör att vi inte kan sälja dem skänks i första hand till välgörenhet via Röda Korset. Plagg som exempelvis är trasiga eller av annan anledning inte kan skänkas till välgörenhet går istället till vår samarbetspartner I:CO som sorterar plaggen för hand och säkerställer att de kommer till bästa användning genom återbruk, återanvändning eller återvinning.

I ytterst få fall händer det att plagg inte uppfyller våra säkerhetskrav, till exempel om de kontaminerats av mögel. Det innebär att det kan vara farliga för konsument och får enligt lag varken säljas till kund eller återvinnas och skickas därför till förbränningsanläggningar för destruktion.

Visa svar

Hur sker era transporter från bomull till tillverkning av t-shirt till kund?

Eftersom vi inte äger några egna transportanläggningar samarbetar vi med transportföretag där en viktig del av vårt arbete är att förbättra miljöprestandan, genom att säkerställa att de mest energieffektiva alternativen används. Vi arbetar för att våra produkter ska designas, transporteras och säljas med hänsyn till mänskliga rättigheter och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vid transport av produkter från fabriksländerna till försäljningsländerna används tåg och båtfrakt flitigt eftersom det är de mest miljövänliga alternativen. När vi väljer företag för frakt av produkter utgår vi ifrån transportörer med bättre fordonstyper och fossilfria bränslen. När vi köper in transporttjänster ser vi till att lösningar som är mer hållbara används. Som ett exempel har nu hälften av våra leveranser i Kina, eldrivna fordon. Vi har startat ett samarbete med en av våra båtleverantörer som nu testar att använda sig av matlagningsolja som drivmedel, vilket innebär att koldioxidutsläppen kan tas bort helt och hållet. Senast år 2040 har vi som ambition att vår verksamhet ska vara helt klimatpositiv i alla led. Vi ska bidra till att förbättra förutsättningarna genom att minska utsläppen till atmosfären. Vårt närmsta mål är att fram till 2025 minska våra utsläpp med 30%. Det finns mycket kvar att göra och vi jobbar i alla led med att effektivisera och hitta innovativa lösningar för att nå dit.

Ovan gäller generellt för alla våra transporter oavsett material eller produkt. Just bomull är den textilfiber vi använder mest, men det är ett material som kommer med en del utmaningar. Därför är vi stolta att all vår bomull nu är återvunnen, ekologisk eller inhandlad via Better Cotton Initiative. Här kan du lära dig mer om det: https://schysstmode.hm.com/fraga/ekologisk-bomull/

Visa svar

Vilka miljömål har ni?

För att leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid jobbar vi efter vår hållbarhetsstrategi som ska hjälpa oss att nå vår vision om att bli 100 % cirkulära. Klimat och miljö utgör en viktig del av hållbarhetsstrategin där ett mål på vägen är att senast 2030 endast använda 100 % återvunna eller hållbart framställda material i alla våra plagg. Från om med i år är dessutom all vår bomull ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative. År 2040 ska vi vara klimatpositiva genom hela vår värdekedja, vilket innebär att alla våra klimatkompenserande insatser totalt sett ska skapa en större positiv effekt på klimatet än de utsläpp som vår värdekedja ger upphov till.

Vi värdesätter behoven av våra nutida och framtida generationer och ser det som vårt ansvar att agera på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vill du läsa mer om våra mål hittar du ytterligare information här: https://hmgroup.com/sustainability/Planet/climate.html.

Visa svar

Hur mycket avfall blir det från ert företag per år?

2019 hade vi stort fokus på avfallskällor och avfallshantering som vi kommer att fortsätta med där vi utvärderar andra möjligheter för avfallsåtervinning i de olika produktionsländerna som vi befinner oss i. Vi återanvände till exempel 92% av avfall som ursprungligen kommer från våra lager samt avfall som levererades till våra lager från butikerna. Vi har som mål att begränsa utsläppen, planera noggrant vattenanvändningen och återvinna minst 15% av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Vi har även som mål att senast år 2030 endast använda återvunna eller på annat sätt hållbart framtagna material vilket också kommer minska mängden avfall. Vi har klädåtervinning i alla våra butiker för att uppmuntra våra kunder att återvinna sina kläder när de har slutat använda dem så att de kan få ett nytt liv. Vi har en strikt policy som förbjuder destruering av funktionella produkter som kan säljas, användas eller återvinnas för att minska mängden avfall. Om det är något specifikt avfall som du syftar på får du gärna återkomma så ska vi försöka svara mer konkret på din fråga.

Visa svar

Vilka kemikalier används under tillverkningsprocessen?

Kemikalier är en viktig del i tillverkningsprocessen av kläder och textilier, de behövs exempelvis när textilier ska färgas. De är också nödvändiga för att förvandla fibrer till tyg och göra garn till väv. Däremot arbetar vi aktivt för att säkerställa en kontrollerad användning som inte gör skada för varken människor eller miljö.

Vi utgår alltid från försiktighetsprincipen och har ett av de striktaste kemikaliekraven i branschen och H&M är ett av de första företagen i branschen att införa kemiska begränsningar – en lista över förbjudna kemiska ämnen som anses vara farliga eller giftiga för användning i produktionsprocessen. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar tester av ”waste water” som presenteras publikt, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna och att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa.

Alla leverantörer och affärspartners måste skriva under våra strikta kemikaliekrav för att vi ska inleda ett samarbete. Vi är noggranna med att följa upp att dessa krav efterlevs och genomför därför både annonserade och oannonserade besök hos alla våra samarbetspartners.

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att bära kläder från H&M, både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Kemikalier som identifierats som farliga ska varken användas under produktion eller finnas i våra produkter. Vill du fördjupa dig i vår kemikaliehantering kan du läsa vidare här: https://hmgroup.com/sustainability/Planet/chemicals.html

Visa svar

Varför anger ni inte koldioxidutsläpp per plagg som alternativ till priset?

På H&M vill vi jobba så transparent som möjligt kring hur våra produkter tillverkas och ser det som en grundläggande del i vårt hållbarhetsarbete. Kopplat till din fråga innebär det att vi behöver sätta en gemensam standard för modeprodukter som gör dess klimatpåverkan mätbar och jämförbar genom hela modeindustrin.

H&M Group är en av medgrundarna av Sustainable Apparel Coalition (SAC), vilket är ett industriförbund som utvecklar Higg Index. Higg Index är en standardiserad grupp av verktyg som kommer betygsätta prestandan av hållbarhet. På så sätt kan det bli möjligt för kunder att på ett enkelt och trovärdigt sätt jämföra och utvärdera märken, tillverkare och individuella produkter, och på så sätt kunna göra mer medvetna och hållbara val.

I dagsläget kan våra kunder via hemsidan få redan på specifik information om ett plaggs material, i vilka fabriker produkten har producerats samt adresser till dessa.

Visa svar

Vad är eran klimatpåverkan? Kemikalieanvändning? Biologisk mångfald och ekosystemtjänster?

Klimatförändringarna är en av de största utmaningar som vi alla står inför. Det används idag för mycket naturresurser i modeindustrin som även ger upphov till stora koldioxidutsläpp. H&Ms största klimatpåverkan, ca 70%, uppkommer i produktionsledet och en av de största anledningarna till detta är användningen av fossila bränslen. I många fall hjälper vi därför våra leverantörer att helt ställa om från fossila till förnybara energikällor så som vind, vatten och sol. Vi arbetar även med att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter, vilket ibland behövs för att det ens ska bli lagligt för fabriker att exempelvis installera solpaneler på fabrikstaken.

Som en av världens största aktörer inom modebranschen vill vi ta vårt ansvar och använda vår storlek till att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri. För att lyckas med detta har vi satt upp hållbarhetsmål och ett exempel är att vi senast år 2040 ska bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja. 2030 ska vi ha en klimatneutral produktion och endast använda återvunna eller hållbart framtagna material.

Kemikalieanväning. Vi på H&M vill att alla våra kunder ska känna sig trygga och säkra med att bära plagg från oss, både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Vi utgår alltid från försiktighetsprincipen och har ett av de striktaste kemikaliekraven i branschen. H&M är även ett av de första företagen i branschen att införa kemiska begränsningar – en lista över förbjudna kemiska ämnen som anses vara farliga eller giftiga för användning i produktionsprocessen. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar tester av ”waste water” som presenteras publikt, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna och att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa. Alla leverantörer och affärspartners måste skriva under våra strikta kemikaliekrav för att vi ska inleda ett samarbete. Vi är noggranna med att följa upp att dessa krav efterlevs och genomför därför både annonserade och oannonserade besök hos alla våra samarbetspartners.

Biologisk mångfald. Klimat och biologiskt mångfald hänger till mycket ihop. Vi har under lång tid inkluderat biodiversitet i vårt interna arbete kring materialval och påverkan, men vi behöver göra mer. Vi ser biodiversitet som vårt nästa stora fokusområde och håller på att utarbeta en strategi för detta. Samtidigt jobbar vi för att integrera våra tre områden vatten, klimat och biodiversitet allt närmare med varandra så att vi kan driva projekt som påverkar alla tre positivt.

Sedan 2011 har vi haft ett partnerskap med WWF som till en början fokuserade på vatten. Där har vi nu nått högsta nivån av ”Water stewardship” inom deras klassificering.

Visa svar

Hur många transporter genomgår ett par jeans från material till slutgiltig produkt?

Hur många transporter ett plagg genomgår beror på var det produceras och av vilken leverantör. Det bästa från både ett miljö- och ekonomiperspektiv är så få och korta transporter som möjligt. Eftersom vi inte äger några egna transportanläggningar samarbetar vi med transportföretag där en viktig del av vårt arbete är att förbättra miljöprestandan, genom att säkerställa att de mest energieffektiva alternativen används. Vid transport av produkter från fabriksländerna till försäljningsländerna används tåg och båtfrakt flitigt eftersom det är de mest miljövänliga alternativen. När vi väljer företag för frakt av produkter utgår vi ifrån transportörer med bättre fordonstyper och fossilfria bränslen. Som ett exempel har nu hälften av våra leveranser i Kina, eldrivna fordon. Vi har startat ett samarbete med en av våra båtleverantörer som nu testar att använda sig av matlagningsolja som drivmedel, vilket innebär att koldioxidutsläppen kan tas bort helt och hållet. Senast år 2040 har vi som ambition att vår verksamhet ska vara helt klimatpositiv i alla led. Vårt närmsta mål är att fram till 2025 minska våra utsläpp med 30%. Det finns såklart mycket kvar att göra och vi jobbar i alla led med att effektivisera och hitta innovativa lösningar för att nå dit.

Visa svar

Vilken energikälla går era fabriker på? Antar att det tyvärr inte är 100% förnybart? Vilket ansvar tar ni?

Vi ställer höga krav på att produkter som tillverkas åt oss ska produceras på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Alla leverantörer måste skriva under vår uppförandekod innan vi inleder ett samarbete. I energifrågan innebär det bland annat att de följer rådande lagar, arbetar aktivt för att nå ökad energieffektivitet samt att man strävar mot att välja energikällor med lägre CO2-utsläpp.  

Cirka 70% av vår klimatpåverkan idag uppkommer i produktionsledet och en av de största anledningarna till detta är användningen av fossila bränslen. I många fall hjälper vi därför våra leverantörer att helt ställa om från fossila till förnybara energikällor så som vind, vatten och sol. Som ett exempel genomför vi idag energieffektivitetsprogram i Bangladesh, Kina, Indien och Turkiet. Vi arbetar även med att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter. Det behövs ibland för att det ens ska bli lagligt för fabriker att exempelvis installera solpaneler fabrikstaken.

Två av våra högsta mål är att senast 2030 bli klimatneutrala i produktionen och att 2040 vara klimatpositiva genom hela vår värdekedja. Nyckeln för att nå dit är samarbete.

Visa svar

Hur ser eran miljöpolicy ut? Samt vad efterfrågar era kunder när det gäller hållbarhet/miljö?

Vi är en stor spelare inom vår bransch och vi har både kunskapen och de muskler som krävs för att kunna leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. Ett sätt för oss att göra det här är att arbeta efter vår hållbarhetsstrategi och våra ambitiösa mål, som vägleder oss mot vår vision om att bli 100% cirkulära. Ett mål på vägen är att senast 2030 endast använda 100 % återvunna eller hållbart framställda material i alla våra plagg. Redan nu är all vår bomull ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative. År 2040 ska H&M ha en helt klimatpositiv värdekedja, vilket innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till.

 

Våra kunder är otroligt engagerade i frågan och vi arbetar ständigt för att involvera våra kunder i vårt dagliga arbete. Studier har visat att våra kunder vill att företag på ett lättillgängligt sätt ska dela information om sitt hållbarhetsarbete samt erbjuda mer hållbara alternativ. Eftersom transparens är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, kan man som kund idag få reda på var i världen ett plagg är tillverkat, information om de fabriker som tillverkat just ditt plagg och vilka material som använts. Men även denna sajt Kan mode vara schysst? är ett sätt för oss att ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder, få en inblick i vilka ämnen som är viktiga för dem och kunna besvara deras faktiska frågor.

Visa svar

Varför klimatkompenserar ni inte ännu mer för att bli klimatpositiva redan nu? Samtidigt som ni så klart arbetar för att minska er klimatpåverkan? Som kund och klimatpositiv familj letar vi aktivt efter klimatpositiva företag att handla från och att kunna lägga till HM på den listan skulle kännas väldigt bra.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid och konsekvenserna påverkar hela vår planet. Modebranschen har en betydande roll i detta och vi på H&M tar vårt ansvar på största allvar och arbetar mot att bli cirkulära och klimatpositiva genom hela vår värdekedja.

 

För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och därför väljer vi att investera pengar och resurser i forskning, innovation och andra åtgärder som minskar våra utsläpp och gör att vi kan använda resurser om och om igen. Om man istället investerar i att t.ex. plantera träd, som är en av de vanligare sätten att klimatkompensera, minskar man inte CO2-utsläppen långsiktigt utan man lagrar dem och köper sig på så sätt fri. För att göra verklig skillnad ser vi därför att vi först måste minska våra utsläpp så mycket det bara går. Genom att driva denna utveckling banar vi även väg för andra varumärken att ställa om till en mer hållbar produktion.

 

Vårt mål är att bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja senast 2040. Att bli klimatpositiva innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. På så sätt skapar vi en positiv klimateffekt. Vår största klimatpåverkan uppkommer idag i produktionsledet och en av de största anledningarna till detta är användningen av fossila bränslen. I många fall hjälper vi därför våra leverantörer att helt ställa om från fossila till förnybara energikällor så som vind, vatten och sol. Som ett exempel genomför vi idag energieffektivitetsprogram i Bangladesh, Kina, Indien och Turkiet. Vi arbetar även för att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter. Det behövs ibland för att det ens ska bli lagligt för fabriker att exempelvis installera solpaneler fabrikstaken.

 

Vi har idag inte alla verktyg för att nå vårt mål men vi jobbar dagligen för att utveckla ny teknologi, göra smarta investeringar och hitta nya råmaterial som är bättre för miljön, och vi är fast beslutna om att arbeta hårt och dedikerat för att leda förändringen mot en cirkulär och klimatpositiv modeframtid.

 

Här kan du läsa mer om vårt mål att bli klimatpositiva samt vår syn på klimatkompensering:

https://hmgroup.com/media/Our-stories/ClimateQA.html. Vi har även inlett ett samarbete med WWF där vi försöker definiera kriterierna för att bli just ”klimatpositiv”. Du kan läsa mer om det arbetet här: https://www.wwf.se/foretag/klimat/companies-develop-climate-positive-position-together/.

Visa svar

Vad ger störst klimatpåverkan, ett plagg som köps i fysisk butik eller ett plagg som köps online?

Ett plaggs största klimatpåverkan uppkommer i produktionen, men du som kund har stor påverkan på vare sig ett köp i butik eller online har störst klimatpåverkan. Hur väljer du tillexempel att ta dig till butiken – promenad, cykel, tunnelbana, buss eller bil och i så fall vilken typ av bil? Väljer du att handla online påverkas klimatpåverkan av vilket leveransalternativ du väljer. Vi har bland annat ett klimatsmart leveransalternativ med Instabox där alla paket endast levereras med fossilfria bränslen. Det påverkar även om man väljer att återvinna förpackningen som varorna levererades i eller inte samt om man tar med egen påse till butiken eller köper en ny. Om man väljer att återlämna produkten spelar det in hur man tar sig till butiken eller vilken leveransmetod man väljer för returen.

 

Naturligtvis finns det andra faktorer som har en inverkan på vårt klimat, såsom transport av produkter från lager till butik, butiksmaterial som trycks samt el för att driva butikerna, trots att 96% av all el vi köper är förnybar. Vi på H&M arbetar dagligen kring alla dessa områden för att effektivisera och minimera klimatpåverkan både för butik och online

Visa svar

Kan man ha på sig kläder man köpt direkt eller måste man tvätta ut kemikalier först?

Kemikalier är en viktig del i tillverkningsprocessen av våra textilier, det behövs exempelvis för att färga textilierna, förvandla fibrer till tyg och skapa garn till väv.

 

För oss på H&M är det väldigt viktigt att våra produkter ska vara säkra att producera och att du som kund ska kunna känna dig trygg att bära plaggen, utan att behöva tvätta dem innan användning. Vi utgår alltid från försiktighetsprincipen och har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen, och vi arbetar aktivt för att säkerhetsställa en kontrollerad användning som inte skadar varken människor eller miljö. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar tester av ”waste water” som presenteras publikt, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna samt  att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa. Om du vill veta mer om vårt arbete kring kemikaliehantering och se hela vår begränsningslista för kemikalier, så kan du läsa mer här: https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/chemicals.html

Visa svar

Hur lång livstid beräknar ni för de plagg ni tillverkar?

Det är svårt att svara på den exakta livslängden för det enskilda plagget då det påverkas till stor del av hur man som kund tar hand om plagget, hur mycket man använder det samt vad man gör med det när man inte längre vill eller kan använda det. Mistra Fashion Future har gjort forskning på plaggs generella livslängd som visar att en vanlig t-shirt används cirka 30 gånger, medan en favoritt-shirt används ca 90 gånger. Hela rapporten kan du läsa här: http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/08/G.Sandin-Environmental-assessment-of-Swedish-clothing-consumption.MistraFutureFashionReport-2019.05.pdf

 

Vi vill leda utvecklingen mot en cirkulär och klimatpositiv modeframtid. Det innebär att vi ser textilier som resurser som ska kunna användas om och om igen. Därför investerar vi mycket i innovativa material, tekniker för återvinning och nya cirkulära affärsmodeller. Vi vill skapa mode som våra kunder älskar och att de handlar plagg som de verkligen kommer ta hand om och använda länge.

 

Genom att ta väl hand om dina kläder bidrar du på ett enkelt sätt till att göra mode mer hållbart. Vi har tagit fram konceptet H&M Take Care som erbjuder service och rådgivning om hur du kan ta hand om dina kläder på ett bättre sätt. Vi har till exempel syateljéer i Stockholm, Malmö och Göteborg där man kan lämna in kläder för lagning och små justeringar. Och på sajten hm.com/takecare får du tips om hur du tvättar, lagar och fixar. Vi har även vår klädinsamling där du kan lämna in kläder som du inte längre vill eller kan använda, så ser vi till att tas om hand om på bästa sätt genom återbruk, återanvändning eller återvinning. På så sätt kan plagget leva vidare antingen i sin ursprungliga form eller i en ny form. Vi erbjuder klädinsamling i alla våra butiker i hela världen. Ett annat initiativ som syftar till att förlänga kläders livslängd är H&M Rental Service där vi erbjuder våra kunder att hyra klänningar från tidigare Conscious Exclusive-kollektioner.

Visa svar

Jag undrar hur ni säkerställer att det inte hamnar giftiga kemikalier i vattnet t exvis färgning av tyger/era plagg?

Vi är en stor aktör inom vår bransch och vi vill ta vårt ansvar och använda vår storlek till att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri – fri från farliga kemikalierVi utgår alltid från försiktighetsprincipen och har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen, och vi arbetar aktivt för att säkerhetsställa en kontrollerad användning som inte skadar varken människor eller miljö. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar regelbundna tester av vattnet som släpps ut, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna samt  att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa. Alla leverantörer och affärspartners måste skriva under våra strikta kemikaliekrav för att vi ska inleda ett samarbete. Vi är noggranna med att följa upp att dessa krav efterlevs och genomför därför både annonserade och oannonserade besök hos alla våra samarbetspartners.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete kring kemikalier och även se resultaten av våra ZDHC-mätningar: https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/chemicals.html

Visa svar

När börjar ni att sälja second hand I era butiker?

Vi undersöker och testar löpande nya koncept och affärsmodeller som en del i vår vision att bli 100% cirkulära och klimatsmarta. Ett exempel på det är uthyrning av tidigare Conscious Exclusive-kollektioner som vi idag har i vår butik vid Sergels Torg i Stockholm. I dagsläget har vi inga konkreta planer på att börja sälja second hand i våra H&M-butiker, men det är inget vi utesluter i framtiden.

 

Vi vill hjälpa våra kunder göra mer hållbara val och en del i det är vår klädinsamling. I alla våra butiker, världen över, kan du lämna in kläder och textilier som du inte längre vill eller kan ha. För att se till att textilierna tas hand på bästa sätt samarbetar vi med den globala organisationen I:CO som sorterar plaggen för hand för återbruk, återanvändning eller återvinning. Vi har även konceptet Take Care som erbjuder tips och service för att hjälpa kunder förlänga livet på sina kläder genom att tvätta rätt, laga och fixa.

 

Ett annat exempel är en barnkampanj om lucialinnen vi hade i vintras. Där kunde man lämna in i ett begagnat lucialinne som sedan såldes vidare för 50 kronor och vinsten gick oavkortat till Rädda barnen.

 

Vi inleder hela tiden nya samarbeten och utforskar nya initiativ och innovationer för att hitta lösningar som bidrar till att vi kan nå vårat mål. Om du vill veta mer om detta kan du läsa här https://www2.hm.com/sv_se/hm-sustainability/lets-change.html.

Visa svar

Vart får ni allt vatten ifrån till er bomullsproduktion? Är det lokala vattendrag/källor som blir drabbade?

Vattnet vid bomullsproduktionen består av både regn och grundvatten. Eftersom vi är en del av en vattenberoende industri är vi dedikerade när det kommer till att bidra till att göra ständiga förbättringar inom vår värdekedja. I mer än tio år har H&M-gruppen arbetat aktivt med att utveckla vårt arbete kring vattenhanteringen på olika nivåer i vår värdekedja. För att minska vår vattenanvändning så inledde H&M-gruppen ett långsiktigt partnerskap med WWF under 2011. Vårt mål är att bli ledande när det kommer till att förvalta vattenresurserna i modebranschen och med hjälp WWF har vi satt en ”Water road map” med uppsatta mål kring hur vi ska uppnå vår målsättning. Vi har bland annat satt upp mål kring hur vi ska minska mängden vatten som används vid produktionsprocessen och att endast använda återvunna eller hållbart framtagna material senast år 2030. Detta betyder att en del av vår produktion ska komma från restavfall från andra industrier, såsom fruktskal eller återvunna kläder – vilket kommer att minska den totala mängden vatten som används. Ett annat mål vi har är att vi ska återvinna minst 15% av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Klicka här för att läsa mer: https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/water.html.

 

Det i gulmarkerat är vi lite osäkra på som inledning eftersom vi vill redan vid start svara på kunds fråga men även gå in lite mer i detalj med arbetet inom vattenhantering och hållbarhet.

Visa svar

Undrar om ni sett filmen Modeindustrins baksida och hur ställer ni er till det som visas där?

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och visst är det så att modeindustrin har en stor påverkan på vår planet. Dokumentären du nämner lyfter flera av dessa viktiga frågor som arbetar aktivt med i alla led.

 

H&M är en stor aktör inom vår bransch och vi vill ta vårt ansvar genom att leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. När vi jobbar för att skapa förändring i de produktionsländer där vi verkar, möjliggör vi samtidigt för mindre modevarumärken att bli mer hållbara. De kan få lättare att ställa liknande krav mot sina leverantörer och samarbetspartners. Tack vare vår storlek kan vi också sätta press på till exempel regeringar. Utmaningarna som vi står inför idag är dock ingenting som vi som enskilt företag kan lösa på egen hand. För att hitta långsiktiga och storskaliga lösningar krävs samverkan på industrinivå och därför samarbetar vi med bland annat WWF, Solidaridad och Swedish Textile Water Initiative för att tillsammans kunna sätta en långsiktigt hållbar standard inom hela modebranschen.

 

Gällande kemikalier utgår vi alltid från försiktighetsprincipen och har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen, och vi arbetar aktivt för att säkerhetsställa en kontrollerad användning som inte skadar varken människor eller miljö. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar tester av ”waste water” som presenteras publikt, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna samt  att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa. Alla våra leverantörer och affärspartners måste skriva under våra kemikaliekrav och vi är noga med att följa upp så att kraven efterföljs.

 

I mer än tio år har H&M-gruppen arbetat aktivt med att utveckla arbetet kring vattenhantering på olika nivåer i vår värdekedja. Vi har bland annat satt upp mål kring hur vi ska minska mängden vatten som används i produktionsprocessen och endast använda återvunna eller hållbart framtagna material senast år 2030. Detta betyder att en del av vår produktion ska komma från restavfall från andra industrier, såsom till exempel från fruktskal eller återvunna kläder – vilket kommer att minska den totala mängden vatten som används. Ett annat mål är att vi ska återvinna minst 15% av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Vårat samarbete med WWF går ut på att skapa lösningar kring vattenhantering, både för att utveckla vår egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning.

 

Om du vill djupdyka i frågor kring vatten och kemikalier kan du läsa mer här: https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/water.html och här: https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/chemicals.html
Och vill du läsa mer övergripande om hur vi arbetar med klimatfrågor så kan du läsa mer här: https://schysstmode.hm.com/klimat/

Visa svar

Kan den överkonsumtion som HMs affärsmodell bygger på, någonsin bli hållbart?

Eftersom hållbarhet är en del av vår affärsidé så vill vi kunna erbjuda mode och kvalitet på ett sätt som fortfarande är långsiktigt hållbart. Modebranschen använder idag alldeles för mycket naturresurser samt har stora CO2 utsläpp i produktionsdelen, så vi måste ändra hur mode både produceras och används idag. Som en stor aktör har vi ett enormt ansvar i detta, men tack vare vår storlek har vi även kunskapen och de muskler som krävs för att kunna leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. För att lyckas med detta har vi, tillsammans med forskare, satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som vägleder oss mot vår vision om att bli 100% cirkulära och klimatpositiva.

 

Ett exempel är att vi senast år 2040 ska bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja, vilket innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. Ett delmål är att vi senast 2030 endast ska använda 100 % återvunna eller hållbart framställda material i alla våra plagg. Redan nu är all vår bomull ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative. Vårt klimatmål baseras på det globala 1,5-gradersmålet som innebär i kort att alla jordens utsläpp måste halveras var tionde år. För att nå 1,5-gradersmålet behöver detta appliceras på samtliga utsläpp i hela världen. I praktiken betyder det att vi går från att idag rapportera 18 miljoner ton i utsläpp till att år 2030 endast rapportera 9 miljoner ton och år 2040 ha en siffra på 4,5 ton.

 

Eftersom vi är en stor aktör i branschen hoppas vi kunna influera och bana vägen för andra företag och på så sätt leda förändringen genom hela branschen. För att främja detta lanserade vi nyligen vår business-to-business service Treadler som ger andra aktörer inom textilindustrin tillgång till H&M-gruppens produktionskedja, vilket möjliggör för andra företag att snabbare utveckla deras sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete genom deras egna värdekedjor.

 

Vi har ännu inte alla svar men vi jobbar dagligen för att utveckla ny teknologi, göra smarta investeringar och hitta nya råmaterial som är bättre för miljön. Vi har även inlett ett samarbete med WWF där vi försöker fastställa krav för att kunna definiera att vara just ”klimatpositiv”. Du kan läsa mer om det arbetet här: https://www.wwf.se/foretag/klimat/companies-develop-climate-positive-position-together/.

 

Du kan läsa mer vårt arbete inom hållbarhet här: https://hmgroup.com/sustainability.html.

Visa svar

Det bästa sättet att förlänga ett plagg livslängd borde ju vara bra kvalitet. Hur jobbar ni för det?

Vi vill leda utvecklingen mot en cirkulär och klimatpositiv modeframtid. Det innebär att vi ser textilier som resurser som ska kunna användas om och om igen. För att nå dit tittar vi på ett plaggs hela livscykel – från design till produktion och sedan användning. I designprocessen utforskar vi ständigt nya sätt att förbättra kvalitén men också för att redan från början skapa förutsättningar för att plagget längre fram ska kunna användas igen i nya former. Vi arbetar även aktivt med att säkerhetsställa kvaliteten i våra produkter genom att ha nära samarbeten med de bästa leverantörerna och ställa höga krav i alla led – från framställning av materialet till hur plaggen produceras och levereras till oss.

 

Vi investerar även mycket i innovativa material, tekniker för återvinning och nya cirkulära affärsmodeller. Vi vill skapa mode som våra kunder älskar och som gör att de handlar plagg som de verkligen kommer ta hand om och använda länge.

 

Genom att ta väl hand om dina kläder kan du också bidra till att förlänga livet på dem. Vi har tagit fram konceptet H&M Take Care som erbjuder service och rådgivning för hur du kan ta hand om dina kläder på ett bättre sätt. Vi har fyra syateljéer i våra butiker i Stockholm, Malmö och Göteborg där man kan lämna in kläder för lagning och små justeringar. Och på sajten https://www2.hm.com/sv_se/hm-sustainability/lets-change.html/take-care får du tips om hur du tvättar, lagar och fixar. Vi har även vår klädinsamling, som vi erbjuder i alla våra butiker, där du kan lämna in kläder som du inte längre vill eller kan använda så ser vi till att tas om hand om på bästa sätt genom återbruk, återanvändning eller återvinning. På så sätt kan plagget leva vidare antingen i sin ursprungliga form eller i en ny form.

Visa svar

Är fast fashion verkligen försvarbart när det kommer till hållbarhet?

Eftersom hållbarhet är en del av vår affärsidé så vill vi kunna erbjuda mode och kvalitet på ett sätt som fortfarande är långsiktigt hållbart. Modebranschen använder idag alldeles för mycket naturresurser samt har stora CO2 utsläpp i produktionsdelen, så vi måste ändra hur mode både produceras och används idag. Som en stor aktör har vi ett enormt ansvar i detta, men tack vare vår storlek har vi även kunskapen och de muskler som krävs för att kunna leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. För att lyckas med detta har vi, tillsammans med forskare, satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som vägleder oss mot vår vision om att bli 100% cirkulära och klimatpositiva.

 

Ett exempel är att vi senast år 2040 ska bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja, vilket innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. Ett delmål är att vi senast 2030 endast ska använda 100 % återvunna eller hållbart framställda material i alla våra plagg. Redan nu är all vår bomull ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative.

 

Vi vill skapa mode som våra kunder älskar och som gör att de handlar plagg som de verkligen kommer ta hand om och använda länge – och sen inte slänger i soporna utan ser till att det kan få ett nytt liv. Att bli cirkulära innebär att vi ser textilier som en resurs som ska kunna användas om och om igen, i samma form eller nya former. För att nå dit tittar vi på ett plaggs hela livscykel – från design till produktion och sedan användning. Som en del i detta investerar vi mycket i innovativa material, tekniker för återvinning och nya cirkulära affärsmodeller.

 

Som stor aktör arbetar vi för att även kunna influera och bana vägen för andra företag och på så sätt leda förändringen genom hela branschen. För att främja detta lanserade vi nyligen vår business-to-business service Treadler som ger andra aktörer inom textilindustrin tillgång till H&M-gruppens produktionskedja, vilket möjliggör för andra företag att snabbare utveckla deras sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete genom deras egna värdekedjor.

 

Vi har ännu inte alla svar men vi jobbar dagligen för att utveckla ny teknologi, göra smarta investeringar och hitta nya råmaterial som är bättre för miljön. Du kan läsa mer vårt arbete inom hållbarhet här: https://hmgroup.com/sustainability.html.

Visa svar

Vilken teknik vill ni satsa på för att ta bort co2 från atmosfären och när tänker ni börja med det?

Vårt mål är att bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja senast 2040. Att bli klimatpositiva innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och därför väljer vi att investera pengar och resurser i forskning, innovation och andra åtgärder som minskar våra utsläpp och gör att vi kan använda resurser om och om igen. Om man istället investerar i att t.ex. plantera träd, som är en av de vanligare sätten att klimatkompensera (eller så att säga ”ta bort” Co2), minskar man inte CO2-utsläppen långsiktigt utan man lagrar dem och köper sig på så sätt fri. För att göra verklig skillnad ser vi därför att vi först måste minska våra utsläpp så mycket det bara går. Genom att driva denna utveckling banar vi även väg för andra varumärken att ställa om till en mer hållbar produktion.

 

Vår största klimatpåverkan uppkommer idag i produktionsledet och en av de största anledningarna till detta är användningen av fossila bränslen. I många fall hjälper vi därför våra leverantörer att helt ställa om från fossila till förnybara energikällor så som vind, vatten och sol. Som ett exempel genomför vi idag energieffektivitetsprogram i Bangladesh, Kina, Indien och Turkiet. Vi arbetar även för att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter. Det behövs ibland för att det ens ska bli lagligt för fabriker att exempelvis installera solpaneler fabrikstaken.

 

En superspännande innovation som faktiskt tar bort Co2 från atmosfären och gör om det till polyester är Airwear, en av vinnarna i årets Global Change Awards som du kan läsa mer om här. Detta är ett bra exempel på en teknik som kan bidra till att lösa problemet i båda ändarna. Vi har idag inte alla verktyg för att nå vårt mål men vi jobbar dagligen för att utveckla ny teknologi, göra smarta investeringar och hitta nya råmaterial som är bättre för miljön, och vi är fast beslutna om att arbeta hårt och dedikerat för att leda förändringen mot en cirkulär och klimatpositiv modeframtid.

Visa svar

Hur tänker ni kring leveranser? Jag beställde nyligen från en och blev helt chockerad över hur mycket plast ni förpackat allt i?

Hållbarhet är en stor och naturlig del i vår affärsidé och vi har som vision att bli 100% cirkulära och förnybara. En del i detta handlar just nu förpackningar. Vi har satt upp en förpackningsstrategi  med målet att senast år 2025 endast använda återanvänd, återvunnen eller komposterbar plast. Vår plan är även att återanvända eller återvinna 100% av förpackningsavfallet från våra anläggningar. Utöver vår egen materialanvändning jobbar vi tillsammans med WWF för att minska plastens negativa effekt på miljön. Om du vill ha mer djupgående information om vår förpackningsstrategi kan du läsa här.

Visa svar

Finns det certifieringar som man kan få för att man uppnår en viss standard (nu tänker jag specifikt på arbetsförhållanden i fabrikerna), som HM har, jobbar mot eller saknar? Jag hade känt mig mycket mer bekväm att handla på HM om det fanns en sådan certifiering.

H&M-gruppen är en av grundarna till the Sustainable Apparel Coalition (SAC), en organisation som sträcker sig över hela branschen och arbetar med utvecklingen av Higg Index. Higg Index är ett mätverktyg för hållbarhetsprestanda inom både miljömässiga och sociala områden. Syftet är att detta inom kort ska möjliggöra det för kunder att kunna jämföra olika varumärkens hållbarhetsprestanda på produktnivå och utifrån det kunna fatta mer informerade beslut. Därför ser vi Higg Index som en fantastisk möjlighet i vårt kontinuerliga arbeta för ökad transparens.

 

Vi har under många år arbetat hårt för att bygga starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket har medfört att vi idag kan vara trygga och transparenta med vilka leverantörer som vi samarbetar med. Innan vi överhuvudtaget inleder ett samarbete med en leverantör så går vi igenom hur leverantören arbetar idag, på alla nivåer i deras verksamhet. Efter detta så arrangerar vi en gemensam workshop med leverantören, där vi går igenom vårt Sustainability Commitment som definierar de krav som vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer. Det är ett förtydligande av våra krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande som man måste skriva under för att bli godkänd leverantör till oss. Idag har vi över 200 kollegor i våra produktionsländer som gör spontana och planerade fabriksbesök för att säkerhetsställa att våra krav efterlevs.

 

Exempel på de krav som vi ställer är att leverantören inför ett välfungerande lönesystem och att textilarbetarna har rätt att organisera sig fackligt och samarbeta med andra varumärken som producerar hos samma leverantörer. Här kan du läsa mer om vårt Sustainability Commitment.

Visa svar

Tänker H&M fortsätta sin affärsmodell att sälja trendiga och billiga plagg eller är planen att helt ställa om och gå över till slow fashion?

Vår affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Vi vill skapa mode som våra kunder älskar och som gör att de handlar plagg som de verkligen kommer ta hand om och använda länge – och sen inte slänger i soporna utan ser till att det kan få ett nytt liv.

 

Modebranschen använder idag alldeles för mycket naturresurser samt har stora CO2 utsläpp i produktionsdelen, så vi måste ändra hur mode både produceras och används idag. Som en stor aktör har vi ett enormt ansvar i detta, men tack vare vår storlek har vi även kunskapen och kraften som krävs för att kunna leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. Vi har tillsammans med forskare, satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som vägleder oss mot vår vision om att bli cirkulära och klimatpositiva. Ett exempel är att vi senast år 2040 ska bli klimatpositiva genom hela vår värdekedja, vilket innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. Ett delmål är att vi senast 2030 endast ska använda 100 % återvunna eller hållbart framställda material. Vi är stolta att all vår bomull redan nu är ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative.

 

Vi har ännu inte alla svar men vi jobbar dagligen för att utveckla ny teknologi, göra smarta investeringar och hitta nya råmaterial som är bättre för miljön. Genom vår storlek och vårt arbete vill vi även influera och bana vägen för andra företag och på så sätt leda förändringen genom hela branschen. Du kan läsa mer vårt hållbarhetsarbete här.

Visa svar

Hur påverkas miljön runt omkring fabrikerna?

! Modeindustrin som alla industrier har en påverkan både på klimatet och närmiljön runt de fabriker som producerar kläderna. Vattenanvändning, utsläpp av restvatten samt CO2-utsläpp är det som har störst miljöpåverkan på samhällen och människor som lever runt fabriksområdena som producerar plaggen. Vi har ett stort ansvar i denna fråga men utmaningarna som vi står inför är dock ingenting som vi som enskilt företag kan lösa på egen hand. För att skapa långsiktig och hållbar förändring krävs samarbete mellan varumärken, leverantörer och regeringar. I det arbetet använder vi vår storlek och erfarenhet för att leda förändringen och nedan är exempel på hur vi arbetar med dessa frågor.

För att minska vår vattenanvändning så inledde vi 2011 ett långsiktigt partnerskap med WWF. Vårt mål är att bli ledande i modebranschen när det kommer till att förvalta vattenresurserna och med hjälp av WWF har vi satt en ”Water road map” med mål för hur vi ska uppnå detta. Ett av målen är att vi senast år 2030 endast ska använda återvunna eller hållbart framtagna material, vilket kommer att minska den totala mängden vatten som används. Ett annat mål är att vi ska återvinna minst 15 % av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Läs mer om vårt vattenarbete här.

När det kommer till kemikaliehantering har vi de striktaste kraven i branschen och har förbjudit all användning av hälsofarliga kemikalier inom vår leverantörskedja. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar regelbundna tester av vattnet som släpps ut men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna samt att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa. Alla leverantörer och affärspartners måste skriva under våra strikta kemikaliekrav för att vi ska inleda ett samarbete. Vi är noggranna med att följa upp att dessa krav efterlevs och genomför både annonserade och oannonserade besök hos alla våra samarbetspartners.
Här kan du läsa mer om vårt arbete kring kemikalier och även se resultaten av våra ZDHC-mätningar.

 

Vid produktionen av klädesplagg släpps även stora mängder av CO2 ut vilket till stor del beror på användningen av fossila bränslen i produktionen. I många länder där produktionen sker så finns det idag inte tillräcklig tillgång till förnyelsebar energi vilket är en stor utmaning. Vi har som mål att ha en klimatneutral produktion senast 2030 och för att nå detta mål behöver vi hjälpa våra leverantörer ställa om till förnyelsebar energi men även driva på regeringar att till exempel skapa förutsättningar för att använda solpaneler på fabrikstaken. Läs mer om vårt klimatarbete här.

Visa svar

Hur arbetar ni för att gå mot en cirkulär ekonomi?

En cirkulär affärsmodell maximerar resurser och minimerar slöseri – resurser används så länge som möjligt innan de omvandlas till nya produkter och material, vilket resulterar i en minskning av avfall och skadliga effekter.

 

För att övergå till en cirkulär affärsmodell behöver vi implementera ett cirkulärt tänk i varje del av vår värdekedja; från produktdesign och produktion till hur vi kan hjälpa våra kunder att ta hand om, och tillslut skiljas från, sina produkter på ett hållbart sätt. Vi undersöker hela tiden nya sätt att utöka vårt cirkulära förhållningssätt, från att introducera uthyrning av kläder till att investera i klädåtervinning och andra hållbara material. För att kunna bli helt cirkulära måste vi givetvis också säkerställa att hela verksamheten drivas av förnybar energi.

 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar inom de olika delarna av vår värdekedja för att ta oss mot vår vision att bli helt cirkulära.

Visa svar

Vad är er inställning till fast fashion, som Ni är del av?

Vår affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Vi vill att våra kunder ska köpa plagg som de älskar och tar hand om så de kan användas mycket och länge. Modebranschen använder idag alldeles för mycket naturresurser och har stora koldioxidutsläpp i produktionsdelen, så vi måste ändra hur mode både produceras och används. Som en stor aktör har vi ett enormt ansvar i detta, men tack vare vår storlek har vi även kunskapen och de muskler som krävs för att kunna leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. För att lyckas med detta har vi, tillsammans med forskare, satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som vägleder oss mot vår vision om att bli 100% cirkulära och klimatpositiva. Här kan du höra mer om hur vi tar vårt ansvar och här kan du läsa mer om våra hållbarhetsmål.

Visa svar

Hur gör Ni för att minska kemikalierna som används i överdrift när fabrikerna Ni köper av tillverkar kläder?

Som vi tidigare har nämnt är vi en stor aktör i branschen och vill använda vår storlek till att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri – fri från farliga kemikalier. Vi har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen och vi utgår alltid från försiktighetsprincipen. Vi arbetar aktivt för att säkerhetsställa en kontrollerad användning som inte skadar varken människor eller miljö. Alla våra leverantörer och affärspartners måste skriva under våra strikta kemikaliekrav för att vi ska inleda ett samarbete med dem och vi är noggranna med att följa upp att dessa krav efterlevs. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar regelbundna tester av vattnet som släpps ut, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna samt att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa. Här kan du läsa mer om vårt arbete kring kemikalier och se resultaten av våra ZDHC-mätningar.

Visa svar

När man ändå pratar om kemikalier och miljö så får man inte glömma vår hälsa också. Alla kemikalier som finns i kläderna har vår hud kontakt med. Det är särskilt viktigt i kläderna för små barn. Varför har ni ingen certifiering som tex GOTS som bevisar att kläderna inte innehåller skadliga kemikalier om så är fallet. Jag som konsument och mamma efterfrågar helst sådana kläder som många andra märken säljer.

För oss är det oerhört viktigt att produkterna vi säljer inte innehåller skadliga ämnen och kemikaliefrågan är något vi arbetat aktivt med under en lång tid. Vi har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen och vi utgår alltid från försiktighetsprincipen. Alla våra leverantörer och affärspartners måste skriva under våra strikta kemikaliekrav för att vi ska inleda ett samarbete med dem och vi är noggranna med att följa upp att dessa krav efterlevs. Vi följer ZDHCs (Zero discharge of Hazardous chemicals) riktlinjer som inkluderar regelbundna tester av vattnet som släpps ut, men även kontroll av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna samt att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa.

 

Sedan 1995 har H&M haft en publik lista över alla förbjudna kemiska ämnen som anses vara farliga eller giftiga för användning i produktionsprocessen och denna lista utvärderas samt uppdateras kontinuerligt. Exempel på ämnen som finns med i listan är metaller såsom kadmium, bly och kvicksilver, vissa färgämnen, formaldehyd, PVC, ftalater, fluorkarboner och bromerade flamskyddsmedel. Speciell hänsyn tas till ämnen som kan framkalla hudirritationer, allergier eller som kan vara cancerframkallande. Barnprodukter har i många fall ännu striktare kemiska krav än produkter avsedda för vuxna eftersom barn oftast kan vara mer känsliga.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete kring kemikalier och se resultaten av våra ZDHC-mätningar-

Visa svar

Varför köper ni från fabriker som andväder Citarums vatten som ett avlopp, när det är en så förorenad flod som extremt många andväder dagligen?

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och modeindustrin har en stor miljöpåverkan idag. Vi är en stor aktör i branschen och vi vill använda vår storlek för att göra skillnad och leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri – fri från farliga kemikalier. Det jag tror att du hänvisar till är missförståndet att vi skulle ha en affärsrelation med fabriken PT Gistex Textile, som lyfts fram i dokumentären ”Den giftblå floden”, vilket inte stämmer. H&M-gruppen har aldrig haft någon affärsrelation med PT Gistex Textile.

 

H&M-gruppen har ett av de striktaste kemikaliekraven i branschen som alla våra leverantörer och affärspartners måste skriva under, och vi är noga med att följa upp så att kraven efterlevs. Alla fabriker som vi samarbetar med och som använder vatten i sin produktionsprocess, inkluderat fabriker i anslutning till Citarum sjön, behöver följa och uppfylla ZDHCs (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) riktlinjer, som inkluderar tester för att säkerställa att vattnet som släpps ut inte innehåller några skadliga kemikalier. Utöver det görs även kontroller av vilka kemikalier som tas in i fabrikerna, samt att leverantörerna har rätt kompetens för att hantera dessa.

 

Som vi alla vet är klimatutmaningarna omfattande och vi som enskilt företag kan därför inte lösa dem på egen hand. För att hitta långsiktiga och storskaliga lösningar krävs samverkan på industrinivå och vi samarbetar därför med globala företag, leverantörer, och andra organisationer som delar vår vision om att skydda vår planet och reducera klädindustrins kemiska fotavtryck. Om du vill fördjupa dig ytterligare i vår kemikaliehantering kan du läsa vidare här.

Visa svar

Hur transporteras plaggen från Bangladesh till Europa? vart i europa hamnar kläderna, för att sen komma till Sveriges lager i Eskilstuna?

Majoriteten av våra transporter, inklusive de från Bangladesh till Europa, sker via båt eller tåg eftersom det är de mest miljövänliga alternativen. När varorna kommit till Europa så fraktas dem till vårt centrallager i Tyskland för att sorteras. Därefter skickas produkterna vidare till våra olika distributionscenter, där produkter till våra kunder i Sverige antingen hamnar på vårt lager i Eskilstuna som fokuserar på vår butiksverksamhet eller vårt lager i Borås som hanterar vår e-handel. Vi samarbetar endast med transportbolag som är medlemmar i Clean Cargo som ligger i framkant inom hållbarhet i sin bransch och aktivt arbetar med sina medlemsföretag för att skapa hållbara leverantörskedjor världen över. Vi strävar alltid efter att transportera våra varor på så få och korta transporter som möjligt, då det är det bästa både från ett miljö- och ekonomiperspektiv. Om du vill veta mer om hur vi arbetar för att minska våra transporters klimatpåverkan kan du se mer här.

Visa svar

Hjälper H&M till att städa upp floden Ci Tarum i Indonesien?

Som en global aktör vill vi på H&M ta vårt ansvar genom att använda vår storlek till att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri – fri från farliga kemikalier. För att lyckas med detta så har vi satt upp ett mål att senast år 2020 inte ha några farliga kemikalier i vår produktionsprocess. H&M-gruppen har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen som alla våra leverantörer och affärspartners måste skriva under och vi är noga med att följa upp så att kraven efterlevs. Alla fabriker som vi samarbetar med och som använder vatten i sin produktionsprocess, inkluderat fabriker i anslutning till Citarum sjön, behöver följa och uppfylla ZDHCs (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) riktlinjer, som inkluderar tester för att säkerställa att vattnet som släpps ut inte innehåller några skadliga kemikalier. Om du vill fördjupa dig ytterligare i vår kemikaliehantering kan du läsa vidare här.

Visa svar

Vad är det för samarbete ni har med PT Gistex?

H&M-gruppen har ett samarbete med klädtillverkaren Gistex Garment i Indonesien som är en direkt leverantör till oss. Denna har i vissa sammanhang förväxlats med PT Gistex Textile, som är en annan del av Gistex Group, vilka H&M däremot aldrig haft någon affärsrelation med. Då den senare har anklagats för utsläpp av farliga kemikalier i Citarum sjön är det viktigt för oss att tillägga att H&M-gruppen har bland de striktaste kemikaliekraven i branschen som alla våra leverantörer och affärspartners måste skriva under och vi är noga med att följa upp så att kraven efterlevs. Alla fabriker som vi samarbetar med och som använder vatten i sin produktionsprocess, inkluderat fabriker i anslutning till Citarum sjön, behöver följa och uppfylla ZDHCs (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) riktlinjer, som inkluderar tester för att säkerställa att vattnet som släpps ut inte innehåller några skadliga kemikalier. Om du vill fördjupa dig ytterligare i vår kemikaliehantering kan du läsa vidare här och om du är intresserad av att veta mer om våra leverantörer runt om i världen kan du hitta mer information här.

Visa svar
Visa frågor och svar för klimat
Material

När kommer ni sluta med att tillverka kläder i polyester och liknande material? Dessa släpper i från sig microplaster i evighet.

Mikroplaster är en utmaning för många branscher och så även för oss som jobbar inom textilindustrin. Idag finns det dessvärre inte så mycket forskning inom detta område och därför är vi engagerade i just den här frågan och ser löpande över hur vi kan vara med och driva utvecklingen framåt. Vår ambition är att tillsammans med branschen i stort, hitta sätta att justera fibersammansättningen som i sin tur kan bidra till att färre mikroplaster släpps ut i naturen. Vi tar hela tiden steg i rätt riktning och som en del av hållbarhetskonceptet H&M Take Care erbjuder vi en tvättpåse, en Guppy bag, som fungerar som ett filter när man tvättar polyesterplagg i tvättmaskin. Genom att använda Guppy bagen, kan mikroplaster fångas upp i påsen, och därmed förhindra att dessa hamnar i vattendrag eller i haven. Guppy bagen finns tillgänglig på hm.com samt i utvalda butiker.

Visa svar

Varför har ni bara ett mindre ”Conscious”-utbud och inte alla era produkter miljö- och etiskt märkta?

Att säkerställa goda arbetsvillkor för alla de textilarbetare som vi anlitar är ett av våra viktigaste fokusområden. Eftersom det här är ett så pass stort fokus för oss, kan vi också säkerställa att alla våra plagg är producerade under schyssta förhållanden. Det här är frågor som vi jobbar hårt och systematiskt med att kunna säkra och dessutom utveckla ytterligare som en ledande aktör i branschen. Vårt Conscious-utbud innebär att en produkt innehåller över 50% hållbart framtagna material och totalt sett består idag vårt kompletta sortiment av 57% återvunnet eller hållbart framtaget material. Det är en ökning från 35% på bara ett år. Detta tar oss närmare vårt mål – att 100% av våra produkter ska vara tillverkade av återvunnet material eller komma från hållbara källor år 2030.

Visa svar

Har ni några planer på att börja använda återvunnen plast från haven och stötta arbetet för att få bort plast därifrån?

En stor del av den plast som vi använder i våra produkter idag, är just återvunnen plast. Mestadels kommer denna plast från PET-flaskor, plastpåsar och andra plastförpackningar, från till exempel haven. Som en stor aktör i branschen, vill vi ta ett större ansvar än att bara se till vår egen verksamhet och därför har vi bland annat i Indonesien ett samarbete med Danone, vilket syftar till att förhindra att PET-flaskor hamnar i haven. Istället kan till exempel vi använda dem som en del i vår produktion och göra kläder av dem. Vi har till exempel testat att använda plast som plockats upp från haven i en av våra Conscious Exclusive-kollektioner tidigare. Vi jobbar även proaktivt med att minska plasten i haven genom att gå ifrån plastpåsar samt att successivt plocka bort all onödig plast runt våra produkter. Vi har även ett omfattande samarbete med WWF, där vi tillsammans arbetar med att minska plastens negativa effekt på miljön.

Visa svar

När kommer H&M minska sitt inköp av bomull till förmån för lin, hampa och andra växtfibrer? Eftersom max odling av bomull på jordens yta är nådd?

Vårt mål är att allt material som vi använder i våra plagg ska vara återvunnet eller hållbart framtaget senast år 2030. Som en del av detta arbete försöker vi även att hitta hållbara alternativ till bomull men också att all den bomull som vi faktiskt använder ska vara hållbart framtagen, det vill säga att det är antingen är ekologisk, återvunnen eller Better Cotton Initiative. Idag är 95% av vår bomull hållbart framtagen och vårt mål är att denna siffra ska vara uppe i 100% till år 2020.

Visa svar

Hej! Det kom fram att H&M hade sålt angorakoftor på garn av päls som plockats från levande kaniner. Jag blev, som många andra, uppbragt över den informationen. Hur står det till med den saken?

Djur och deras rättigheter är viktiga för oss, och det är självklart att inget djur ska behöva lida på grund av mode. Det här är grunden, men vi jobbar samtidigt löpande med att driva på positiva förändringar inom hela branschen och inte minst inom vår egen värdekedja. För att ge några exempel, så använder vi många år tillbaka ingen äkta päls, inga exotiska djurskinn och inga material som kommer från utrotningshotade arter. Vi har sedan 2013 förbjudit angoraprodukter i vårt sortiment och kommer senast år 2020 även att förbjuda mohair. Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom det här området kan du klicka här. 

Visa svar

Tidigare, och kanske fortfarande, eldade H&M kläder i Danmark som innehöll för höga halter av kemikalier för att kunna säljas? Varför var dessa kemikalier bedömda som risk, var det tex för att de var riskklassade som hormonstörande OCH vad händer med kemikalierna när plaggen eldas?

Först och främst vill vi vara tydliga med att vi inte förstör några funktionsdugliga kläder. Att våra produkter skickas till förbränning är sällsynt och görs när de inte uppfyller våra säkerhetskrav. Till exempel när de är mögelangripna eller inte uppfyller våra strikta kemikaliekrav. Att bränna andra produkter än dessa finns det ingen anledning till och det är ingenting vi gör. Vi har en av de mest strikta kemikalierestriktionslistorna i industrin och vi gör regelbundna tester i laboratorier för att säkerställa att alla våra plagg är säkra att använda. Produkter som är farliga att använda och som inte uppfyller våra säkerhetskrav får under inga omständigheter varken säljas till kund eller återvinnas och skickas därför för destruktion till förbränningsanläggningar. För att du ska få ett så korrekt svar som möjligt rörande vad som generellt sett händer i samband med förbränning, föreslår vi att du kontaktar en förbränningsanläggning i din kommun, alternativt till Naturvårdsverket som också kan ha information om detta. Det är viktigt att experter inom detta område uttalar sig om sina specialistområden. Om du vill veta mer om vårt arbete kring kemikaliehantering och se hela vår begränsningslista för kemikalier, så kan du läsa mer här.

Visa svar

Hej! Hur hanterar ni kläder som blivit skadade på något sätt? Exempelvis av mögel men även de kläder som innehåller \"farliga kemikalier\"? Bränner ni dessa kläder fortfarande 2020?

Att våra produkter skickas till förbränning är extremt sällsynt och görs endast när de inte uppfyller våra säkerhetskrav, H&M förstör självklart inte funktionsdugliga kläder. Att de inte uppfyller våra säkerhetskrav kan betyda, precis som du skriver, att de är mögelangripna eller inte uppfyller våra strikta kemikaliekrav. Det innebär att det kan vara farliga för konsument och får därför enligt lag varken säljas till kund eller återvinnas och skickas därför till förbränningsanläggningar för destruktion.

I vår hållbarhetsrapport redovisar vi hur mycket som varje år destrueras och 2018 var det endast 0.052% av vårt totala produktsortiment. Du kan läsa mer om det på sida 52 i vår hållbarhetsrapport som du hittar här: https://hmgroup.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlanguage/CSR/reports/2018_Sustainability_report/HM_Group_SustainabilityReport_2018_%20FullReport.pdf

Plagg som är funktionsdugliga men med mindre defekter som gör att vi inte kan sälja dem skänks i första hand till välgörenhet via Röda Korset. Plagg som exempelvis är trasiga eller av annan anledning inte kan skänkas till välgörenhet går istället till vår samarbetspartner I:CO som sorterar plaggen för hand och säkerställer att de kommer till bästa användning genom återbruk, återanvändning eller återvinning.

Visa svar

Varför har ni börjat med plast runt strumpor, istället för kartong?

Bandet runt strumporna finns både i kartong och plast, kartong går lätt sönder medan plastalternativet är betydligt tåligare. Utöver det visar även plastbandet mönstret på strumporna på ett bra sätt och av dessa anledningar har vi i dagsläget valt att använda plastbanden i stället för de i kartong.

Vi på H&M är mycket medvetna om de miljö- och klimatutmaningar vi står inför och tar vårt ansvar på stort allvar. Vi arbetar målmedvetet mot vår vision att bli 100% cirkulära och förnybara. En del i det arbetet är vår förpackningsstrategi med målet att senast år 2025 endast använda återanvänd, återvunnen eller komposterbar plast. Redan idag är större delen av just dessa strumpförpackningar gjorda i återvunnen plast.

H&M har även ett omfattande samarbete med WWF, där vi tillsammans arbetar med att minska plastens negativa effekt på miljön.

Visa svar

Var produceras bomullen ni använder?

Just bomull är den textilfiber vi använder mest, men det är ett material som kommer med en del utmaningar. Därför är vi stolta att all vår bomull nu är återvunnen, ekologisk eller inhandlad via Better Cotton Initiative (BCI). De länder vi får stora delar av vår bomull ifrån är Indien, Pakistan och Kina men här kan du läsa mer om alla länder där Better Cotton odlas: https://bettercotton.org/where-is-better-cotton-grown/

Här kan du även lära dig mer om de olika typerna av hållbar bomull vi använder: https://schysstmode.hm.com/fraga/ekologisk-bomull/

Visa svar

Var har naturresurserna för era kläder utvunnits och var har de förädlats?

Bomull är den textilfiber vi använder mest. Processen som bomullen går igenom från råbomull till färdigt plagg inkluderar följande steg; ginning (rensning och separation av fibrerna från växtrester, frön etc.), spinning till garn, stickning/vävning och färgning. Idag kommer den mesta bomullen från Kina, Indien, Pakistan och Turkiet. Om du är intresserad av att få mer information om ett specifikt plaggs ursprung kan du på hm.com få reda på bland annat produktionsland, leverantörsnamn, fabriksnamn, adresser samt antalet arbetare i fabriken där produkten tillverkats. Dessutom kan du få information om materialen som används för att tillverka ditt specifika plagg, som till exempel bomull. När du är inne på en produktsida klickar du på länken ”Hållbarhet” som ligger under bilden, så får du upp all information. Här kan du också läsa mer om material och hållbarhet: https://schysstmode.hm.com/material-hallbart/

Visa svar

Vart köper ni er material för tröjana med art.nr 0747805003 och hur mycket vatten används det vid tillverkning av er tröja med art.nr 0747805003?

Tröjan med artikelnummer 0747805003 är producerad i fabriken Shanghai Huaxiang W.Dr.Co.Ltd som ligger i Kina. Materialen som används i tröjan har även sitt ursprung i Kina. Vatten har en viktig roll inom textilindustrin och används till allt ifrån bomullsodling till när våra kunder tvättar sina plagg i sin tvättmaskin. Just på grund av vattnets betydelsefulla roll är vi både engagerade och dedikerade när det kommer till att få igenom striktare krav och åtgärder i vår

Visa svar

Var utvinns er bomull? Var utvinns er elastan?

Bomull är den textilfiber vi använder mest, men det är ett material som kommer med en del utmaningar. Därför är vi stolta att all vår bomull nu är återvunnen, ekologisk eller inhandlad via Better Cotton Initiative (BCI). De länder vi får stora delar av vår bomull ifrån är Indien, Pakistan och Kina, men här kan du läsa mer om alla länder där Better Cotton odlas: https://bettercotton.org/where-is-better-cotton-grown/ 

 

Traditionellt elastan är en vanligt förekommande fiber som ger elasticitet. Fibern tillverkas dock av fossil olja. Vi undersöker därför möjligheten att utveckla hållbara alternativ till traditionellt elastan, som till exempel återvunnet elastan och biobaserat elastan. Kina, Vietnam och Japan är några av de större producenterna av elastan.

 

värdekedja och att skydda de samhällen som ligger nära våra leverantörers fabriker. H&M har arbetat aktivt med att förbättra vattenhanteringen i vår värdekedja i mer än tio år. För att minska vår vattenanvändning så inledde H&M-gruppen ett långsiktigt partnerskap med WWF under 2011. Vårt mål är att bli ledande när det kommer till att förvalta vattenresurserna i modebranschen och med hjälp WWF har vi satt en ”Water road map” med uppsatta mål kring hur vi ska uppnå vår målsättning. Vi har till exempel ett mål att vi ska återvinna minst 15% av avfallsvattnet i produktionsprocessen senast år 2022. Vi har i dagsläget inga uppgifter på hur mycket vatten det går åt för en specifik vara men vi strävar efter att bli så transparenta som möjligt kring hur våra produkter tillverkas och dess miljöpåverkan. Vi är därför just nu med och utvecklar ett så kallat HIGG-index. Vår ambition med projektet är att man ska kunna se en specifik varas miljöpåverkan och kunna jämföra företag och produkter för att göra ett så medvetet val som möjligt. Om du vill läsa mer om vår satsning kan du följa länken https://apparelcoalition.org/the-higg-index/ .

Visa svar

Hur stor andel av kläderna som lämnas in till er återvinns/ gör man nya kläder av? På hemsidan ser jag bara information om hur mycket som samlas in, men inte vad den faktiska nyttan blir.

Med hjälp av vår klädinsamling samlade H&M Group in 29,005 ton textilier under 2019, vilket var en ökning med 40% i jämförelse med 2018. För att säkerställa att textilierna tas om hand på bästa sätt samarbetar vi med den globala organisationen I:Collect. Textilierna sorteras för hand för att se till att de kommer till bäst användning. Av dessa 29,005 ton sorteras 50-60% till återbruk och återanvändning. Kläder som fortfarande går att använda säljs vidare till second hand, om kläderna eller textilierna inte längre går att ha på sig används de för att producera nya kläder eller andra produkter så som städtrasor. Cirka 35-45% av de insamlade textilierna strimlas ner och används som till exempel isoleringsmaterial, eller görs om till nya textilfiber. Resterande 3-7 % som varken kan återanvändas eller återvinnas omvandlas i största möjliga mån till ny energi.

Visa svar

Hur tillverkas ert läder? Från nötkreatur från ekologiska farmar? Djur som även används till matindustrin? Dvs att djuren inte slaktas enbart för huden utan att hela djuret kommer till användning?

På H&M använder vi endast läder och mocka från djur som har fötts upp för köttproduktion, i enlighet med vår strikta Animal Welfare Policy. Vi använder läder från följande djur: ko, buffel, får, get och gris (på grund av dåliga transportförhållanden och garveriprocesser använder vi inte läder från kor i Indien eller Bangladesh). Vi arbetar för att säkerställa att så mycket som möjligt av det läder som vi använder i våra produkter antingen är certifierat ekologiskt eller kommer från LWG-certifierade garverier (Leather Working Group).

 

Produktion och inköp av råmaterial måste också följa lokala lagar och internationella standarder och får inte leda till försämring eller förstörelse av ekosystem och biologisk mångfald. Du hittar mer att läsa om detta här: https://hmgroup.com/sustainability/Planet/animal-welfare.html.

 

Vi undersöker också möjligheter att utveckla icke-animaliska alternativ till läder, bland annat från jordbruksavfall. För att nämna ett exempel, så har vi tidigare erbjudit läderliknande produkter gjorda av restavfall i form av ananasskal.

Visa svar

Glitter är ju jättehärligt, men glitter är ofta gjort av små små plastbitar, mikroplast. Har H&M någon plan för att gå över till nedbrytbart glitter?

Mikroplaster är en utmaning för många branscher och så även för oss som jobbar inom textilindustrin. Idag finns det dessvärre inte så mycket forskning inom detta område och därför är vi engagerade i just den här frågan och ser löpande över hur vi kan vara med och driva utvecklingen framåt. Vår ambition är att tillsammans med branschen i stort, hitta sätt att justera fibersammansättningen som i sin tur kan bidra till att färre mikroplaster släpps ut i naturen. Vi tar hela tiden steg i rätt riktning och som en del av hållbarhetskonceptet H&M Take Care erbjuder vi en tvättpåse, en Guppy bag, som fungerar som ett filter när man tvättar plagg i tvättmaskin. Genom att använda Guppy bagen, kan mikroplaster fångas upp i påsen, och därmed förhindra att dessa hamnar i vattendrag eller i haven. Guppy bagen finns att hitta på hm.com samt i utvalda butiker.

Visa svar

Vilka ekologiska märkningar har följande två artiklar 0799188004 och Art.nr0833606001 och varför skriver ni inte ut denna info i varje produkts info?

De två påslakanset du hänvisar till är tillverkade av ekologisk bomull. All ekologisk bomull vi använder har blivit certifierade enligt standarderna OCS (Organic Content Standard) eller GOTS (The Global Organic Textile Standard).

 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att de kläder du köper hos oss är producerade på ett schysst sätt. Vi tror att större transparens är avgörande för att uppnå en mer hållbar framtid. Som ett steg i detta långsiktiga engagemang vill vi alltid tala om hur och var våra produkter är tillverkade. På hm.com kan du gå in på en produkt och under ”Produktbakgrund” får mer information om produktens material samt information om de fabriker den tillverkas i. Detta är något som är ganska unikt i vår bransch.   

Visa svar

Hur tillverkas/förpackas/distribueras er kosmetiska och vilken miljöpåverkan har det?

Hållbarhet är en stor och naturlig del i vår affärsidé och vi har som vision att bli 100% cirkulära och förnybara. En del i detta handlar om våra förpackningar, där vi har en förpackningsstrategi med målet att senast år 2025 endast använda återanvänd, återvunnen eller komposterbar plast. Vår plan är även att återanvända eller återvinna 100% av förpackningsavfallet från våra anläggningar. Utöver vår egen materialanvändning jobbar vi också tillsammans med WWF för att minska plastens negativa effekt på miljön. Du kan läsa mer om vår förpackningsstrategi här.

 

För oss på H&M är det viktigt att vår kosmetik har minsta möjliga påverkan på vår miljö och inte på något sätt är skadlig för människor eller djur. Djurens välmående är av högsta prioritet och därför har ingen av våra produkter eller ingredienser testats på djur. Alla våra produkter är också dermatologiskt testade av specialister och hudläkare. För oss är det viktigt att du som kund ska kunna känna dig trygg med att produkten lever upp till alla våra säkerhets- och hälsokrav. Vi vill också att våra kunder ska känna att dem gör ett medvetet val när de använder vår kosmetik, därför arbetar vi aktivt med att utforska nya ingredienser som är hållbart framtagna.

 

Vi strävar alltid efter att transportera våra varor med så få och korta transporter som möjligt, då det är det bästa både från ett miljö- och ekonomiperspektiv. Om du vill veta mer om hur vi arbetar för att minska våra transporters klimatpåverkan kan du se mer här.

Visa svar

Vilken viscose sort finns i era plagg? Är det lyocell eller tencel eller vanlig viscose? Därför att det innehåller ju mycket kemikalier.

Våra produkter innehåller både viskos och lyocell, då det är vackra tyg som både är lättskötta och slitstarka. Både viskos och lyocell tillverkas av trä, men den största utmaningen med viskos är att det kräver stora mängder kemikalier som kan vara giftiga om de inte hanteras på rätt sätt. Lyocell är ett mer hållbart alternativ då det produceras med snällare kemikalier i ett slutet system. Men allra bäst är TENCEL™-märkta lyocellfibrer som kommer från FSC certifierade skogar och precis som lyocell produceras genom en sluten, miljöanpassad produktionsprocess. Enligt Textile Exchange är H&M en av världens största användare av TENCEL™-märkta lyocellfibrer och vårt mål är att senast 2025 endast använda fiber som är från FSC certifierade skogar, återvunna eller producerade av andra fibrer så som jordbruksrester. Vi är också involverade i forskning och utveckling kring återvunnen viskos tillverkad av avlagda bomullstextilier och arbetar aktivt med att utveckla mer hållbara processer för att skapa viskosliknande fibrer.

 

Om du är intresserad av att läsa mer om våra olika material ur ett hållbarhetsperspektiv, kan du klicka vidare här.

Visa svar

Hur mycket bomull krävs det till en t-shirt med 100% cotton? I vilket land är artikeln 0702932002 producerad?

Hur mycket bomull som krävs för att producera ett specifikt plagg beror som vi tidigare nämnt på plaggets unika utseende. All vår bomull är ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative (BCI). Här kan du lära dig mer om de olika typerna av bomull vi använder. T-shirten med artikelnummer 0702932002 tillverkas i Kambodja, Kina, Myanmar (Burma) och Vietnam. På hm.com kan du alltid hitta mer information om produkters material och de fabriker de tillverkas i under fliken “Produktbakgrund”: https://www2.hm.com/sv_se/productpage.0702932002.html#modalSustainability.

Visa svar

I vilka länder ligger fabrikerna där erat bomull från BCI spinns till trådar, för att sedan vävas till tyg. Är det HM som sköter denna process?

Just bomull är den textilfiber vi använder mest och därför är vi stolta att all vår bomull nu är återvunnen, ekologisk eller inhandlad via Better Cotton Initiative (BCI). De länder som större delen av vår BCI-bomull kommer ifrån är Indien och Pakistan men här kan du läsa mer om alla länder där Better Cotton odlas.

 

Precis som de flesta modeföretag äger vi inga egna fabriker utan våra produkter tillverkas istället av oberoende leverantörer.  De leverantörsfabriker som vi använder oss av köper, för vår räkning, in bomull via Better Cotton Initiativ. Vill du läsa mer om hur vi arbetar med bomull, hittar du mer information här.

 

Om du är intresserad av att få mer information om ett specifikt plaggs ursprung kan du på hm.com få reda på bland annat produktionsland, leverantörsnamn, fabriksnamn, adresser samt antalet arbetare i fabriken där produkten tillverkats. Dessutom kan du få information om materialen som används för att tillverka ditt specifika plagg, som till exempel bomull. När du är inne på en produktsida klickar du på länken ”Hållbarhet” som ligger under bilden, så får du upp all information.

Visa svar

Har ni sett hur de behandlar alpacka fåren när de tar ullen? Peta har bilder och film som visar hur de plågar de stackars djuren som skriker och blöder!

Djurens välmående är av stor vikt för oss, vi värnar om deras rättigheter och arbetar ständigt för att säkerställa att våra strikta krav kring djurhållning efterlevs genom hela vår värdekedja. För att säkerställa att råvaror framställs på ett etiskt sätt samarbetar H&M endast med leverantörer som följer vår Animal Welfare Policy. Detta innebär bland annat att vi inte accepterar ull som kommer från gårdar där mulesing förekommer. För att se till så att våra krav efterlevs, har vi produktionskontor och medarbetare i alla de länder där vi har produktion som regelbundet utför både spontana och planerade besök hos våra leverantörer för att följa upp dessa delar. H&M-gruppen är dessutom drivande i arbetet kring att arbeta fram en global djurskyddsstandard för ull, Responsible Wool Standard (RWS) där vårt mål är att 100% av ullen vi använder ska vara återvunnen, ekologisk eller certifierad enligt RWS senast år 2022.

 

Vi vill arbeta tillsammans med leverantörer som inte bara uppfyller våra krav på ansvarsfullt inköp, utan även delar våra långsiktiga mål och ambitioner att alltid söka efter det bästa tillgängliga produktalternativet från både miljömässigt, socialt och djurskyddsperspektiv. Läs gärna mer om hur vi arbetar med dessa frågor här.

Visa svar

Vilken bomull är produkt 0702932002 gjord av? Ekologisk, återvunnen...?

T-shirten med artikelnummer 0702932002 är ett plagg från vår Premium Quality kollektion i 100% premium bomull vilket innebär att den har extra långa fibrer. All bomull som vi använder är ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative (BCI). Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel och är fri från genetiskt modifierade organismer, återvunnen bomull är gjord av bomullsfibrer från använda plagg och textilavfall och bomull som köps in via BCI bidrar till att minska påfrestningarna på närmiljön och leder till en förbättrad standard för jordbrukare. När du köper t-shirten du refererar till stöttar du en mer hållbar bomullsodling via Better Cotton Initiative. Här kan du lära dig mer om de olika typerna av bomull vi använder.

Visa svar

Hej, hur fraktas artikelnr 088666900 från Kina till Sverige? Vilket transportslag används, samt gör flaskan några stop på vägen? När produkten anländer till Sverige, hamnar de på ett lager? Samt vilket transportslag transporteras flaskan med ut till butiker & kunder? Vilket drivmedel används? Anledningen till att jag frågar är för att jag just nu studerar transporter och hållbarhet. Hoppas ni kan svara på mina frågor. Tack på förhand.

Produkten du refererar till är som du nämner producerad hos en av våra leverantörer i Kina, varifrån de flesta varor fraktas med båt. Majoriteten av våra transporter sker just via båt eller tåg eftersom det är de mest miljövänliga alternativen. När det kommer till leverantörer så samarbetar vi endast med transportbolag som är medlemmar i Clean Cargo som ligger i framkant inom hållbarhet i sin bransch och aktivt arbetar med sina medlemsföretag för att skapa hållbara leverantörskedjor världen över.

 

Hur många transporter en produkt genomgår beror på var den produceras och av vilken leverantör. Det bästa från både ett miljö- och ekonomiperspektiv är så få och korta transporter som möjligt. Eftersom vi inte äger några egna transportanläggningar samarbetar vi med transportföretag där en viktig del av vårt arbete är att förbättra miljöprestandan, genom att säkerställa att de mest energieffektiva alternativen används. När produkten kommit till Sverige transporteras den till ett lager innan den fraktas ut till våra butiker. Om våra kunder väljer att handla online erbjuder vi olika typer av leveransalternativ, bland annat ett klimatsmart alternativ med Instabox, där alla paket enbart levereras med fossilfria bränslen. När vi väljer företag för frakt av produkter utgår vi ifrån transportörer med bättre fordonstyper och fossilfria bränslen. Som ett exempel har nu hälften av våra leveranser i Kina, eldrivna fordon. Vi har även startat ett samarbete med en av våra båtleverantörer som nu testar att använda sig av matlagningsolja som drivmedel, vilket innebär att koldioxidutsläppen kan tas bort helt och hållet. Om du vill veta mer om hur vi arbetar för att minska våra transporters klimatpåverkan kan du se mer här.

Visa svar

Hej! Hur ser ni på valet mellan BCI cotton och Organic cotton? Både med hänsyn till miljön och vattenpåverkan, vilket är egentligen mest miljövänligt? Förstår kunden skillnaden och hur marknadsför ni detta? I och med att Organic cotton är dyrare än BCI, hur ställer ni er till att marginalerna isåfall kan blir mindre om ni vill ha mer organic odlad bomull?

Så som det ser ut idag är vi den näst största användaren av ekologisk bomull i världen. I nuläget odlas dock inte ens en procent av världens bomull ekologiskt och möjligheten att öka den produktionen är tyvärr radikalt begränsad. För oss handlar det därför inte om ett val mellan ekologisk bomull och BCI-bomull utan snarare om att satsa på skalbara och realistiska lösningar som kan påverka hela bomullsindustrin i rätt riktning. Både ekologisk och BCI-bomull är bra, men på olika sätt.

 

Ekologisk bomull odlas utan syntetiska bekämpning- och gödningsmedel vilket bidrar till bättre jordmån, mindre utsläpp av växthusgaser, stärkt biologisk mångfald och bättre hälsa för bomullsodlaren. Den odlas utan genmodifierade grödor, är tredjepartscertifierad och hålls separerad från bomullsfält till färdig produkt. Men om varumärken enbart låste sig fast vid ekologisk bomull så skulle det faktiskt hindra utvecklingen av en mer hållbar bomullsindustri. Anledningen till detta är, precis som nämnts innan, att ekologisk bomull inte kan skalas upp i den takt och omfattning som krävs för att kunna påverka bomullsindustrin som helhet. Ekologisk bomull ger nämligen både mindre skördar och kräver större landområden än konventionell bomull, samtidigt som certifieringskostnaderna är höga. Dessutom råder det brist på fröer som lämpar sig för ekologiskt odlad bomull. Branschinitiativet Organic Cotton Accelerator (OCA) arbetar för att hitta lösningar på dessa utmaningar, men det är en tid kvar innan det går att skala upp.

 

Bomull som köps in via BCI bidrar i sin tur till att minska påfrestningarna på närmiljön och leder till en förbättrad standard för jordbrukare. BCI:s angreppssätt är skalbart och holistiskt, vilket gör organisationen till en av de största bidragande faktorerna till en bättre bomullsodling globalt. De leverantörsfabriker som vi samarbetar med köper för vår räkning enbart in ekologisk och BCI-bomull. Vi säkerställer och kontrollerar också att den mängd bomull som behövs för att producera våra produkter är det som köps in. Dessa siffror rapporteras sedan in till Better Cotton Initiative samt Textile Exchange.

 

All vår bomull är nu antingen återvunnen, ekologisk eller kopplad till Better Cotton Initiative.

 

Vad gäller din fråga om kundernas möjlighet att förstå skillnaden och göra medvetna val så har vi märkt våra plagg som innehåller minst 50% återvunnet eller hållbart framtaget material, och certifierade av tredje part, med vår gröna hangtag eller en Conscious-märkning. Detta gäller även våra plagg som innehåller ekologisk och återvunnen bomull. Däremot har vi valt att inte använda vår gröna hangtag för att märka BCI-bomull, vilket såklart försvårar kundens möjlighet till ett mer välinformerat köpbeslut. Anledningen till att vi inte märker ut BCI-bomull är för att det är en standard som är kopplad till ett massbalans-system där bomullen inte hålls separerad hela vägen från fält till fabrik. Det här kan liknas vid när man köper förnybar el då man bidrar till en renare elproduktion snarare än att säkerställa att en specifik el hamnar i sin egen elkontakt. Det vi som varumärke kan säkerställa är att den mängd bomull som behövs för vår tillverkning köps in, men inte att den hamnar i just vårt sortiment. Detta gör dock ingen skillnad utifrån ett hållbarhetsperspektiv då det viktiga är att förbättringar sker på bomullsfälten, för bönderna och omgivande natur. Men vi håller med om att vi behöver hitta lösningar som både förbättrar för bomullsodlare och miljö, samtidigt som konsumenter kan fatta välinformerade beslut.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med bomull, hittar du mer information här.

Visa svar

Har ni en lista över vilka av era fabriker som använder sig helt av förnybar energi?

Cirka 70% av vår klimatpåverkan idag uppstår i produktionen och beror till stor del på användningen av fossila bränslen. Detta är därför en väldigt viktig fråga för oss och vi ställer tuffa krav på våra leverantörer, driver energieffektiviseringsprogram för att få ner energianvändningen och hjälper dem att ställa om till förnybara energikällor så som sol och vind. Vi arbetar också med att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter vilket i vissa fall behövs för att de ska skapa förutsättningar för fabrikerna att kunna använda solpaneler. I och med att detta är ett komplext och ständigt pågående arbete har vi ingen sådan lista som du efterfrågar men vi arbetar aktivt i alla led för att nå vårt mål att senast 2030 ha en klimatneutral produktion.

Visa svar
Visa frågor och svar för material
Övrigt

Vilka anser ni vara nyckelfaktorer för ett framgångsrikt CSR-arbete?

Företag inom modebranschen kan konkurrera med varandra genom att erbjuda olika typer av produkter, men för att nå en hållbar framtid ser vi att en av nyckelfaktorerna är samarbete. Samarbeten är avgörande både när det kommer till arbetsförhållanden i produktionsländer och till klimat och miljö. Tillsammans kan vi sätta nya standarder för hela modebranschen.

H&M samarbetar med många olika organisationer i vårt arbete med hållbarhet – bland andra WWF, Solidaridad, ACT, IndustriAll, Svenska Textilvatteninitiativet och STICA. Vi samarbetar också med andra modevarumärken och med regeringar.

En annan viktig del är transparens. Vi tror på att visa upp hela bilden – både de bra delarna, men också aspekter där det finns utvecklingspotential. En ökad transparens kan snabbare leda till positiv förändring.

Även du som konsument spelar en större roll än vad du kanske tror för att branschen ska kunna ställa om och bli mer hållbar. Inget företag inom modeindustrin kan fortsätta om det man gör inte uppskattas av kunden. Olika företag tar hållbarhetsfrågan på olika stort allvar, så det är jätteviktigt att kunderna fortsätter sätta press, läsa på och ställa frågor.

Visa svar

Hur definierar HM hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett generellt koncept som innefattar allt arbete vi gör för en hållbar modeframtid. Det inkluderar våra mål att senast 2030 endast använda återvunna eller hållbart framtagna material och att vara klimatpositiva genom hela vår värdekedja 2040, samt vårt arbete för att vara ett rättvist och jämställt företag. Om du är intresserad av att veta mer gällande ett specifikt område får du gärna återkomma till oss.

Om du vill djupdyka i detta hittar du mer information på följande länk: https://hmgroup.com/sustainability.html.

Visa svar

Var kommer era kläder ifrån?

Vi har valt att samarbeta med leverantörer som har tillverkningsfabriker över hela världen, så även i Europa och till och med i Sverige. Du hittar vår Supplier List med alla fabriker vi samarbetar med här: https://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html. Där kan du se vilka länder de befinner sig i och vad de tillverkar. Vi har valt att samarbeta med just de leverantörer som vi gör på grund av att de besitter specialistkunskap för att kunna producera en viss typ av plagg eller en specifik detalj för en särskild typ av design. Till exempel är många fabriker i Kambodja experter på att sy jerseyplagg, medan de i Italien är duktiga på att producera blixtlås. Genom att arbeta med alla våra olika externa leverantörer, kan vi som företag effektivisera produktionen och leverera moderiktiga plagg till ett bra pris – på ett hållbart sätt.

På hm.com kan du även få information om leverantörer och material på produktnivå. När du är inne på en produktsida så finner du en rubrik som heter ”Hållbarhet” (under bilderna på plagget), klicka på den så får du upp all information i högerkolumnen.

Du kan även läsa mer om de material vi använder oss utav här: https://hmgroup.com/sustainability/Planet/materials.html

Visa svar

Hur mycket säljer ni på ett år?

H&M-gruppen fortsatte att växa globalt under 2019 i en snabbt föränderlig modebransch. Gruppens nettoomsättning ökade med 11 procent till 232 764 miljoner kronor under räkenskapsåret 2019. Under 2018 hade H&M-gruppen en nettoomsättning på 210 miljarder kronor. Den 30 januari kommer helårsrapporten, 1 december 2018 – 30 november 2019 att publiceras. Med H&M-gruppen menar vi alla våra brands som är: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories, Arket och Afound.

Visa svar

När kommer ni börja tillverka kläderna i Sverige?

I dagsläget har vi på H&M samarbeten med tillverkare och leverantörer världen över, även i Europa och här i Sverige. De samarbeten vi har grundas i att olika länder och regioner besitter olika specialistkunskaper, vilket i sin tur gör att vi kan producera och leverera mode på ett hållbart sätt och till ett bra pris.

 

Genom vår produktion bidrar vi till att skapa arbetstillfällen, driva på utvecklingen av rättvisa arbetsförhållanden och förbättra levnadsstandarden generellt för tusentals textilarbetare världen över. Du hittar vår Supplier List med alla fabriker vi samarbetar med här: https://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/resources/supplier-list.html.

Visa svar

Vad har ni för leverantör?

Vi har under många år arbetat hårt för att bygga starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket har medfört att vi idag kan vara trygga och transparenta med vilka leverantörer som vi samarbetar med. Vi arbetar med 750 olika leverantörer som har fabriker runt om i hela världen. Vi väljer leverantörer på grund av deras erfarenhet och specialistkunskap för att kunna producera en viss typ av plagg eller en specifik detalj för en särskild design. På så sätt kan vi genom externa leverantörer effektivisera produktionen vilket innebär att vi kan leverera moderiktiga plagg till ett bra pris – på ett hållbart sätt.

 

Innan vi överhuvudtaget inleder ett samarbete med en leverantör så går vi igenom hur leverantören arbetar idag, på alla olika nivåer i deras verksamhet. De leverantörer som vi sedan väljer att samarbeta med, måste skriva under och följa vårt Sustainability Commitment (tidigare kallad uppförandekod). För att våra kunder ska få insikt i var deras plagg är producerade har vi valt att publicera en lista med de leverantörer som vi har ett samarbete med. Genom att offentliggöra den här informationen hoppas vi kunna inspirera fler företag att ta efter, så att vi gemensamt kan bidra till en ökad transparens i hela branschen. Via länken hittar du hela vår leverantörslista om du vill kika lite närmre på våra samarbetspartners: https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/supplier-list.html. För att du som kund ska få information om var just ditt plagg är producerat så kan du på hm.com även på varje plagg gå in under ”produktbakgrund” för att se i vilka fabriker det plagget är producerat.

Visa svar

När kommer HM börja flytta sin produktion från u-länder?

Vi har under många år arbetat hårt för att bygga starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket har medfört att vi idag kan vara helt trygga och transparenta med vilka leverantörer vi samarbetar med. Vi arbetar med leverantörer som har fabriker runt om i hela världen, inklusive Europa och Sverige.

 

Vi har valt att samarbeta med just de leverantörer som vi gör på grund av att de besitter specialistkunskap för att kunna producera en viss typ av plagg eller en specifik detalj för en särskild typ av design. Till exempel är många fabriker i Kambodja experter på att sy jerseyplagg, medan de i Italien är duktiga på att producera blixtlås. På så sätt kan vi genom externa leverantörer effektivisera produktionen vilket innebär att vi kan leverera moderiktiga plagg till ett bra pris – på ett hållbart sätt och detta är en stor fördel.

 

Vi är övertygade om att ömsesidigt lönsamma samarbeten och rättvis handel är det bästa sättet för oss att stötta utvecklingsländer. Det är dock viktigt att vi på H&M gör vad vi kan för att säkerställa att vi använder vårt inflytande för att förbättra arbetsförhållanden och se till att de mänskliga rättigheterna respekteras på denna resa. Vår närvaro bidrar till ekonomisk tillväxt och förbättrade levnadsstandarder. Genom att skapa arbetstillfällen hjälper vi till att lyfta många människor ur fattigdom.

För att bli godkänd leverantör till oss, måste man skriva under vårt Sustainability Commitment som definierar de krav som vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer. Det är ett förtydligande av våra krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande. De flesta av våra krav bygger på internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barns rättigheter och tillämpliga ILO-konventioner, samt på lagstiftningen i enskilda länder. Vi har produktionskontor i alla länder där vi har produktion och våra medarbetare på plats gör regelbundet både spontana och inplanerade besök hos de olika fabrikerna för att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs.

Visa svar

Blir faktiskt lite irriterad på er. Det ska vara smidigt och enkelt att hitta och kunna läsa om vad och hur ni arbetar kring erat samhällsansvar. Ni måste ju ha en tydligt riktlinje om till exempel hållbarutveckling, villkoren för alla inblandade, (speciellt i de utsatta länderna). Jag ska inte behöva gå in på varje produkt ni har för att leta efter mina svar!

Vi är väldigt tacksamma för att våra kunder är så engagerade i dessa frågor och vi arbetar ständigt för att involvera våra kunder i vårt hållbarhetsarbete. Studier har visat att våra kunder vill att företag på ett lättillgängligt sätt ska dela information om sitt hållbarhetsarbete samt erbjuda mer hållbara alternativ. Eftersom transparens är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, kan man som kund idag få reda på var i världen ett specifikt plagg är tillverkat, information om de fabriker som tillverkat just det plagget och vilka material som använts. På hm.com under ”Hållbarhet” kan du även läsa mer om hur vi arbetar för att leda förändringen mot rättvist, cirkulärt och klimatpositivt mode.

Men även denna sajt ”Kan mode vara schysst?” är ett sätt för oss att ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder. Här är vårt syfte att, precis som du efterfrågar, ge en djupare inblick i de ämnen som är viktiga för er och kunna besvara era faktiska frågor. Om du går in på rubrikerna i huvudmenyn kan du lära dig mer om var vi står och hur vi jobbar kring bl.a. löner, arbetsvillkor och klimat.

När det kommer till mer övergripande frågor rörande hållbarhet, arbetsvillkor, klimat, djur och miljö samt hur vi arbetar inom dessa delar har H&M Group en sajt som vi rekommenderar dig att besöka om du är intresserad: https://hmgroup.com/sustainability.html Här kan du även hitta vår hållbarhetsrapport där vi årligen redovisar vårt arbete: https://sustainabilityreport.hmgroup.com/#

Visa svar

Vilka av de globala målen uppfyller ni och vilka jobbar ni för att uppfylla?

För att leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid jobbar vi efter vår hållbarhetsstrategi som ska hjälpa oss att nå vår vision om att bli 100 % cirkulära. Vi har som mål i år att 100% av anläggningarna inom vår egna verksamhet ska ha vatteneffektiv utrustning. Samla in 25000 ton återvunna kläder per år genom vår egna klädinsamling samt uppnå noll utsläpp av farliga kemikalier från våra textil och läderleverantörer. Dessutom är all vår bomull från i år ekologisk, återvunnen eller inhandlad via Better Cotton Initiative. Vid 2025 har vi satt mål att H&M Group ska minska elanvändning med 25% samt utsläpp vid transport med 30%. Andra mål vi jobbar med är att vi 2030 endast ska använda återvunna eller hållbart framtagna material. År 2040 ska vi vara klimatpositiva genom hela vår värdekedja, vilket innebär att alla våra klimatkompenserande insatser totalt sett ska skapa en större positiv effekt på klimatet än de utsläpp som vår värdekedja ger upphov till. Om du vill veta mer om våra mål är du välkommen att besöka vår hållbarhetssida https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/goals-and-ambitions.html.

 

Visa svar

Hur definierar ni hållbar kosmetik?

För oss på H&M är det viktigt att vår kosmetik inte på något sätt är skadligt för människor eller djur och har minsta möjliga påverkan på vår miljö. För oss är djurens välmående av högsta prioritet, därför har ingen av våra produkter eller ingredienser testats på djur. Alla våra produkter är också dermatologiskt testade av specialister och hudläkare. Vi vill att du som kund ska kunna känna dig trygg med att du gör ett medvetet val när du använder vår kosmetik, därför arbetar vi aktivt med att utforska nya ingredienser som är hållbart framtagna. Ett exempel på detta är att vi endast köper in palmolja som är GreenPalm-certifierad för att vi vill bidra till utvecklingen av en mer hållbar palmoljeproduktion. Olika ämnen som kan användas i våra produkter så som konserveringsmedel och parabener är godkända av Scientific Committee on consumer products (SCCS) och FDA i USA. Från hösten 2018 har inga av H&M-gruppen producerade kosmetikprodukter innehållit PFAS. Alla våra kosmetiska produkter genomgår även en säkerhetsutvärdering innan de får säljas och får då inte ha några egenskaper som vid normal användning kan orsaka skada. När du som kund köper kosmetik eller andra hud- och hårvårdsprodukter från oss kan du känna dig trygg med att produkten lever upp till alla våra säkerhets- och hälsokrav.

Visa svar

Vilka utmaningar har företag och ledare i 2020 för att bygga hållbara företag och påverka hållbarhet i vårt samhälle?

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. Vi på H&M är väl medvetna om detta och att just modebranschen är både resurs- och energikrävande. Som en stor aktör har vi ett enormt ansvar i detta, men vi har även kunskapen och kraften som krävs för att kunna leda förändringen mot en mer hållbar modeframtid. Vi jobbar hårt för att nå vår vision som är att bli 100% cirkulära och har som mål att bli klimatpositiva senast år 2040, vilket innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till.

 

Vi har inte alla svar idag och till exempel är många av de hållbara material vi behöver ännu inte skalbara eller ens uppfunna. Det kan ta 10-15 år att utveckla ett material eller teknik från idé till industriell produktion, och det krävs stora investeringar från olika aktörer för att stötta innovationerna att nå hela vägen. H&M-gruppen tar en aktiv del i detta och gör stora investeringar i utveckling av innovativa material och processer för långsiktiga lösningar.

 

Inget företag, organisation eller regering kan ta sig an dessa utmaningar ensam. Därför är det oerhört viktiga med samarbete och partnerskap för att vi ska nå en långsiktig och hållbar förändring i vårt samhälle.

Visa svar

Vad ställer ni för krav på era leverantörer?

Vi är en stor aktör inom vår bransch och vi vill använda vår storlek för att driva förändringen mot en mer hållbar modeindustri. Men ingen aktör kan ensam skapa den här förändringen utan det krävs samarbete mellan branschens alla parter.

Som en del i detta både hjälper vi och ställer krav på våra leverantörer. Innan vi inleder ett samarbete med en leverantör så går vi igenom hur de arbetar idag, på alla olika nivåer i deras verksamhet. Efter det så arrangerar vi en gemensam workshop med leverantören, där vi går igenom vårt Sustainability Commitment som sammanfattar de sociala och miljömässiga krav och förväntningar vi har på våra leverantörer och deras underleverantörer. De vi sedan väljer att samarbeta med måste skriva under och följa vårt Sustainability Commitment, vilket vi följer upp löpande med både planerade och oplanerade besök.

Exempel på de krav som vi ställer är att leverantören inför ett välfungerande lönesystem och att textilarbetarna har rätt att organisera sig fackligt. Om du vill läsa mer om vad vår uppförandekod innefattar kan du läsa det här.

Visa svar

Varför nämner ni inte vilka fabriker som ni köper kläderna ifrån?

Vi har valt att publicera en fullständig lista med alla leverantörer vi samarbetar med. Du hittar hela listan här. På hm.com kan du även gå in på en produkt och klicka på ”Produktbakgrund” för att få upp information om i vilka fabriker just det plagget har producerats.

 

Vi har under många år arbetat hårt för att bygga starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket har medfört att vi idag kan vara helt trygga och transparenta med vilka leverantörer vi samarbetar med. Innan vi inleder ett samarbete med en leverantör måste de skriva under vårt Sustainability Commitment. Där definierar vi våra krav på att de produkter som tillverkas åt oss produceras på ett sätt som är långsiktigt miljömässigt och socialt hållbart.

Visa svar

Vilka mål har H&M både kvalitativa och kvantitativa mål?

Vår affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Vårt mål i stort är att använda vår storlek för att leda förändringen mot en cirkulär och klimatpositiv textilindustri, samtidigt som vi är ett rättvist och jämlikt företag. Nyckeln till detta är vårt hållbarhetsarbete, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi har satt flera ambitiösa hållbarhetsmål på vägen till vår vision om att bli 100% cirkulära och klimatpositiva, vilket innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än vad vår värdekedja ger upphov till.

 

Om du vill läsa mer om våra hållbarhetsmål finner du mer information här.

Visa svar
Visa frågor och svar för övrigt