Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Var går gränsen för vad som är barnarbete?

Det finns en tydlig gräns, nämligen all form av arbete som hindrar barn under 15 år* att gå i skolan och som kan skada barnets psykiska och fysiska utveckling. Det är av största vikt att alla barn får möjlighet att gå i skolan och kunna utvecklas.


Även här i Sverige har vi en gräns vid just 15 års ålder för att få lov att arbeta. Skillnaden i många utvecklingsländer är dock att många unga behöver jobba för att stötta sina familjer ekonomiskt.

 

För de unga personer över 15 år som arbetar i de fabriker vi anlitar är det extra viktigt att vi ser till att leverantörer följer de särskilda lagar och regler som finns – exempelvis att de inte får jobba övertid eller ha vissa typer av särskilt ansvar. Precis som det är här i Sverige.

 

Tack och lov är barnarbete mycket ovanligt idag i textilfabriker. För att säkerställa att leverantörerna inte bryter mot våra avtal med dem så genomför H&M regelbundna kontroller, både oannonserade och annonserade. Under besöken tittar vi i anställningsdokument och intervjuar textilarbetare.

 

* I några få länder där ILO-konvetionen 138 gör undantag går denna gräns vid 14 år.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga