Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Hur sätts lönerna?

Fabrikerna i textilindustrin arbetar för och levererar ofta till flera olika kläd- och textilföretag. Det är ytterst få varumärken som äger sina egna fabriker. Standarden inom branschen är att modeföretag anlitar olika typer av leverantörer och fabriker för olika typer av uppdrag. Det innebär att vi som beställare inte sätter textilarbetarnas löner, däremot vill vi på H&M använda vårt inflytande till att påverka lönesättningen i de länder där arbetsmarknaden ännu inte är fullt utvecklad.


För att skapa förändring måste vi förstå komponenterna av en textilarbetares lön och hur de kan påverkas. Regeringen sätter de lagstadgade minimilönerna, och vi stöttar individuella leverantörer och fabriker att förbättra sina lönesystem genom bland annat system för utvärdering som möjliggör individuell lönesättning.

 

För att verkligen kunna driva vår strategi för rättvisa löner framåt, har vi en nära dialog med våra leverantörer men samarbetar även med andra parter, till exempel branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken.

 

Tack vare vår storlek kan vi på H&M använda vår position för att vara en drivande kraft mot rättvisa och jämlika löner för hela branschen. Vi arbetar aktivt, engagerar oss och tar vårt ansvar för att kunna påverka lönerna åt rätt håll. När textilarbetare i utvecklingsländer genom rättvisa och jämlika löner får en förbättrad levnadsstandard kan vi samtidigt lyfta många människor ur fattigdom.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga