Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vad menar ni med att ni ska bli ”klimatpositiva”?

Att bli klimatpositiva innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. På så sätt skapar vi en positiv klimateffekt.


Trots att vi på H&M idag storsatsar på innovation inom förnybar energi och energieffektivisering, så kommer vissa utsläpp även i framtiden att vara oundvikliga. För sådana utsläpp kompenserar vi på annat sätt genom att stötta olika insatser som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar.

 

Vi vill skapa en klimatpositiv verksamhet och detta vill vi uppnå senast 2040. Det låter kanske drastiskt och annorlunda. Och jämfört med hur vår bransch ser ut idag, är det precis det. Men vi är fast målmedvetna om att nå dit.

 

Vår plan

För att bli klimatpositiva behöver vi bland annat förändra hur vi arbetar i produktionen. Vi ställer tuffa krav på våra leverantörer, och i många fall hjälper vi dem dessutom att helt ställa om från fossila- till förnybara energikällor så som vind, vatten och sol. Till exempel genomför vi idag energieffektivitetsprogram i Bangladesh, Kina, Indien och Turkiet. Vi arbetar också med att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter. Det behövs ibland för att det ens ska bli lagligt för fabriker att exempelvis installera solpaneler på taken på fabrikerna.

 

Vår egen verksamhet

96% av vår egen energiförbrukning kom från hållbara källor år 2018. Målet är givetvis att så snart det bara går nå 100%.

Samarbete är viktigt

För att nå vårt mål att bli klimatpositiva behöver vi samarbeta med andra. Varför samarbete är viktigt och hur vi på H&M arbetar för att leda utvecklingen framåt för hela branschen berättar vi mer om här. 

 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga