Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vad menar ni med att ni ska bli ”klimatpositiva”?

I linje med Parisavtalet har vi tillsammans med forskare satt ambitiösa klimatmål och ska senast år 2040 vara helt klimatpositiva. Att bli klimatpositiva innebär att vi ska få bort mer växthusgaser än de som vår värdekedja ger upphov till. På så sätt skapar vi en positiv klimateffekt.


Vår plan

För att bli klimatpositiva behöver vi se över alla delar av vår värdekedja – från design och råmaterial till kund. Men vår största klimatpåverkan uppkommer idag i produktionen och beror till största del på användningen av fossila bränslen.

 

Vi ställer tuffa krav på våra leverantörer, driver energieffektiviseringsprogram för att få ner energianvändningen och hjälper dem att ställa om från fossila- till förnybara energikällor så som sol och vind. Vi arbetar också med att trycka på och samarbeta med regeringar och myndigheter. Det behövs ibland för att de till exempel ska skapa förutsättningar för fabrikerna att kunna använda solpaneler på fabrikstaken.

 

Trots att vi på H&M satsar stort på energieffektivisering och förnybar energi, så kommer vissa utsläpp även i framtiden att vara oundvikliga. För sådana utsläpp kompenserar vi på annat sätt genom att stötta olika insatser som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar.

Samarbete är viktigt

För att nå vårt mål att bli klimatpositiva behöver vi samarbeta och inspirera. Ett lokalt exempel på detta är initiativet ”Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA), ett samarbete där företag går samman för att minska textilindustrins klimatpåverkan. Inom STICA arbetar vi för att sätta upp forskningsbaserade mål och planer för minskade utsläpp av växthusgaser, som är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och regelbundet rapportera om framstegen. Initiativet skapar också en plattform för nya samarbeten och utveckling av nya lösningar samt innovationer som behövs för att få till en betydande minskning av detaljhandelns påverkan.

 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga