Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Leda förändringen

Tack vare vår storlek, kan vi leda hela modebranschen mot att bli mer hållbar. Vi jobbar för att våra produkter ska designas, tillverkas, transporteras och säljas med hänsyn till mänskliga rättigheter och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Våra produkter ska självklart också vara säkra för dig att använda utan skadliga kemikalier. Här berättar vi mer om vad som behövs för att schysst mode ska vara möjligt.

Kraften i att vara stor

Vi använder vår storlek för att göra skillnad. Idag är H&M en starkt drivande kraft för rättvisa och jämlika löner i de länder där våra kläder produceras och säljs. I arbetet mot att bli 100% cirkulära och förnybara ställer vi både krav och ger stöd till de fabriker vi samarbetar med för att bli mer hållbara i produktionen.

När vi på H&M jobbar för att skapa förändring i de produktionsländer där vi verkar, möjliggör vi samtidigt för mindre modevarumärken att bli mer hållbara. De kan få lättare att ställa liknande krav mot sina leverantörer och samarbetspartners. Med hjälp av vår storlek har vi också möjlighet att sätta press på regeringar i olika produktionsläder för att hållbara energikällor ens ska bli lagliga att använda. Någonting som är avgörande för att hela branschen ska kunna bli mer hållbar.

Transparens

Vi tror på att visa upp hela bilden – både de bra delarna, men också aspekter där det finns utvecklingspotential. En ökad transparens kan snabbare leda till positiv förändring. Till exempel ger vi detaljerad information om de produkter vi säljer.

På hm.com och i vår app kan du bland annat se vilka material som plagget är gjort av, i vilka länder produkten har tillverkats och vilka leverantörer vi har samarbetat med. Vi vill att du som kund ska kunna fatta medvetna köpbeslut och känna dig trygg att dina kläder har tillverkats på ett ansvarstagande sätt.

Samarbete

Företag inom modebranschen kan konkurrera med varandra genom att erbjuda olika typer av produkter, men för att nå en hållbar framtid måste vi samarbeta. Samarbeten är avgörande både när det kommer till arbetsförhållanden i produktionsländer och till klimat och miljö. Tillsammans kan vi sätta nya standarder för hela modebranschen.

H&M samarbetar med många olika organisationer i vårt arbete med hållbarhet – bland andra WWF, Solidaridad, ACT, IndustriAll, Svenska Textilvatteninitiativet och STICA. Vi samarbetar också med andra modevarumärken och med regeringar för att miljövänliga satsningar ens ska bli tillåtna.

Nya innovationer

För att få till ett helt hållbart kretslopp och nå våra mål inom klimat och miljö behöver vi också innovationer och ny teknik. Det är viktigt för att exempelvis kunna utveckla och arbeta med helt nya typer av material eller återvinna textilier i större skala. En enda teknologi eller innovation kommer inte att vara lösningen, utan en kombination av många olika insatser.

Exempel på innovationsföretag som vi har investerat i är svenska re:newcell och Tree to Textile. Även H&M Foundation arbetar för att skapa positiv förändring genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer.

Vision och konkreta mål

H&M-gruppen vill vara en ledande kraft framåt i omställningen till en cirkulär, rättvis och jämlik modeindustri. För att uppnå detta arbetar vi med konkreta mål.

År 2020 ska 100% av bomullen vi använder vara ekologisk, återvunnen eller framtagen enligt Better Cotton Initiativs riktlinjer, och senast 2030 ska alla våra plagg tillverkas av återvunna eller andra hållbart framtagna material.

Vi har tillsammans med forskare satt ambitiösa klimatmål. Det betyder att vi bland annat ska halvera våra utsläpp till 2030 i jämförelse med 2019.

 

Tack till dig som kund!

Återigen, tack för ditt engagemang och för att du ställer krav som kund! Du är på så sätt med och sätter en nödvändig press på hela modebranschen att ställa om. Ditt engagemang och dina frågor frågor är anledningen till att den här sajten finns, för att vi enklare ska kunna ha en dialog tillsammans.