Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vilka material ska jag välja om jag vill handla miljömässigt hållbart?

Tyvärr kan man inte bara titta på vilket material ett plagg är gjort av för att göra bra miljömässiga val. En t-shirt i ekologisk bomull är inte automatiskt mer hållbar än en t-shirt som innehåller konventionellt odlad bomull eller viskos. Detta eftersom t-shirten av ekologisk bomull kan vara sydd i en fabrik som drivs av kolkraft. Ekologiskt kan vara en bra start, men det är inte hela svaret. Vi måste väga in fler parametrar och se till hela livscykeln för att kunna göra miljömässigt hållbara val.


Välj återvunna material

Det kan vara svårt att som konsument veta hur du ska handla så hållbart som möjligt. Men en bra tumregel är att välja plagg som är tillverkade av återvunna textilier. Det är generellt sett ett bättre miljömässigt val, dels för att mängden textilier som hamnar på soptippen minskar, men också för att det går åt mindre naturresurser. Vi på H&M jobbar med flera typer av återvunna material, såsom återvunnen bomull, polyester, nylon, ull, plast och silver.

Teknik och innovation inom återvinning

Vi försöker hela tiden att öka andelen återvunnet material i vårt sortiment, men för vissa typer av textilier är det fortfarande utmanande. Genom att satsa på innovation och ny teknik arbetar vi för att hitta lösningar även för material som idag är svåra att återvinna.

 

Det går alltså inte att ge ett generellt svar på vilka material du ska välja om du vill handla miljömässigt hållbart. För att du ska kunna göra ett så medvetet val som möjligt, så berättar vi mer om hur materialen i våra plagg är framtagna och vilka utmaningar som finns. Du hittar listan här under.

*****

Bomull

Bomull är den textilfiber vi använder mest, men det är ett material som kommer med en del utmaningar och kräver stora mängder vatten för att växa. Vårt mål är att all vår bomull ska komma från hållbara källor innan 2020.  Just nu använder vi tre typer av hållbar bomull: ekologisk bomull som odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel och är fri från genetiskt modifierade organismer, återvunnen bomull från använda plagg och textilrester samt bomull som köps in via BCI (Better Cotton Initiative) som bidrar till att minska påfrestningarna på närmiljön och leder till en förbättrad standard för jordbrukare.

Elastan

Traditionellt elastan är en vanligt förekommande fiber som ger elasticitet. Fibern tillverkas dock av fossil olja. Vi undersöker möjligheten att utveckla hållbara alternativ till traditionellt elastan, som till exempel återvunnet elastan och biobaserat elastan.

Kashmir

Kashmir är en dyrbar naturfiber som kommer från getter och är ett isolerande, mjukt och starkt material. På H&M värnar vi om djurens välmående och arbetar endast med leverantörer som följer vår strikta Animal Welfare Policy. Vi strävar ständigt efter att öka användningen av återvunnen kashmir från produktionsspill och avlagda textilprodukter. Användning av återvunnen kashmir sparar naturresurser och minskar mängden deponerat avfall.

Lyocell

Lyocell är en cellulosafiber som vanligtvis tillverkas av trä, men råmaterialet kan också bestå av annat cellulosamaterial. Detta förnybara material kommer från källor som klarar sig med lite eller helt utan bevattning eller bekämpningsmedel, vilket gör det till ett mer hållbart alternativ än bomull. Enligt Textile Exchange är H&M en av världens största användare av TENCEL™-märkta lyocellfibrer, som kommer från hållbara träkällor och produceras genom en sluten, miljöanpassad produktionsprocess.

Läder

Läder är ett slitstarkt material som tillverkas av djurskinn och används i kläder, skor och inredning världen över. På H&M använder vi endast läder och mocka från djur som har fötts upp för köttproduktion, i enlighet med vår strikta Animal Welfare Policy. Vi undersöker också möjligheten att utveckla icke-animaliska alternativ till läder, bland annat från jordbruksavfall. För att nämna ett exempel, så har vi tidigare erbjudit läderliknande produkter gjorda av restavfall i form av ananasskal.

Polyamid

Traditionellt nylon/polyamid är en vanligt förekommande konstgjord fiber tillverkad av fossil olja. Vi strävar ständigt efter att öka användningen av återvunnet nylon, som tillverkas av avfallsmaterial som till exempel gamla fisknät, mattor och industriavfall. Vi är också involverade i utvecklingen av andra hållbara nylonalternativ, som till exempel biobaserat nylon.

Polyester

Traditionell polyester är en vanligt förekommande konstfiber som framställs av fossila råvaror (råolja). Vi strävar ständigt efter att öka användningen av återvunnen polyester: ett mer hållbart alternativ som tillverkas av plastflaskor (PET) och annat avfallsmaterial. För att ytterligare förbättra hållbarheten hos återvunnen polyester och spara naturresurser satsar vi också på att utveckla teknik som möjliggör återvinning av textil till ny textil.

Polyuretan

Traditionell polyuretanbeläggning (PU) är gjord av fossil olja och används över hela världen i produkter som till exempel regnkläder och skor. Vi håller just nu på att fasa ut det vanliga lösningsmedlet dimetylformamid (DMF) från vår PU-produktion och undersöker också mer hållbara alternativ, som till exempel biobaserad PU och andra alternativ som framställs av jordbruksavfall.

Siden

Siden är en dyrbar textilfiber med hög absorptionsförmåga. Merparten av det sidenmaterial som används till textilprodukter kommer från silkesmasken och utvinns ur larvens kokong. När leverantörer tar fram siden för H&M-produkter måste de följa vår strikta Material Ethics Policy. På H&M använder vi också ekologiskt siden, vilket garanterar att de mullbärsträd där silkesmaskarna lever odlas på ett miljöanpassat sätt. Vi tillåter inte siden från Indien på grund av dåliga arbetsförhållanden inom den indiska sidenindustrin.

Ull

Ull är en naturfiber som kommer från får och är ett isolerande, luktresistent och slitstarkt material. Även om ull är ett förnyelsebart och biologiskt nedbrytbart material kan det vara förenat med risker när det gäller till exempel djurskydd. Vi värnar om djurens välmående och arbetar endast med leverantörer som följer vår Animal Welfare Policy. Vi strävar också efter att öka användningen av återvunnen ull, ekologisk ull och ull som är certifierad enligt RWS (Responsible Wool Standard). Återvunnen ull kommer från produktionsspill och använda textilprodukter. Användning av återvunnen ull sparar naturresurser och minskar mängden deponerat avfall.

Viskos

Viskos är en cellulosafiber som vanligtvis tillverkas av trä, men råmaterialet kan också bestå av annat cellulosamaterial. Vi strävar efter att allt trä som vi använder för att tillverka cellulosafibrer ska komma från hållbart förvaltade skogar och plantager. Vi är också involverade i forskning och utveckling kring återvunnen viskos tillverkad av avlagda bomullstextilier och arbetar aktivt med att utveckla mer hållbara processer för att skapa viskosliknande fibrer.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga