Löner Arbetsvillkor Barnarbete

När under ett plaggs livslängd har det störst klimatpåverkan?

Idag används alldeles för mycket naturresurser och energi i alla tillverkningsindustrier – även inom modeindustrin. Eftersom kläder är en del av i princip alla människors liv har modebranschen ett stort ansvar att snarast ställa om till att bli mer hållbara.


Tillverkningen är den största delen

Cirka 70% av ett plaggs klimatpåverkan uppkommer under själva tillverkningsprocessen. Att framställa fibrer, behandla material, färga och tillverka tyger kräver ofta mycket energi. Vi på H&M arbetar stenhårt med att produktionen av våra produkter ska få en så liten påverkan på miljön som möjligt. Ett avgörande jobb som vi gör, är att hjälpa våra leverantörer att ställa om från att använda fossila bränslen till förnybara energikällor.

Transport är bara en liten del

Det är en vanlig missuppfattning att majoriteten av utsläppen sker i samband med transporter. I H&M-gruppens verksamhet står transporterna för endast 3% av utsläppen, en något lägre siffra än snittet för branschens motsvarande siffra som är cirka 4%. Det är till stor del tack vare att vi, så långt det är möjligt, använder oss av tåg och båt för att transportera våra produkter från fabrik till butik. Ett bättre alternativ ur ett klimatperspektiv.

 

Du kan göra skillnad

Det är lätt att glömma bort att alla vi som köper och använder kläder också belastar klimatet. Vår totala påverkan som konsumenter är cirka 20% av ett plaggs totala påverkan på klimatet. Det spelar alltså ganska stor roll hur vi till exempel väljer att ta oss till butiken när vi köper kläder och hur vi väljer att tvätta och ta hand om dem.

 

Vi arbetar aktivt

När det kommer till kläders påverkan på miljö och klimat så bär vi, modeproducenter, det allra största ansvaret eftersom vi också står för den största delen av miljöpåverkan. Här kan du läsa mer om hur vi på H&M aktivt arbetar för att vår verksamhet ska bli hållbar i alla led.

 

Graf över våra utsläpp i hela värdekedjan

 

 

*Climate impacts are based on a scope 3 assessment done by Ecofys in 2017, based on 2016 data. The categories are based on GHG Protocol. Calculations in the footprint analysis are based on calculations on a combination of high-quality H&M group data combined with the best available public data sources on CO2 emissions, using conservative assumptions. We are working to further improve the calculations by using primary data from our main suppliers.
From H&M Group – Sustainability Report 2018.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga