Löner Arbetsvillkor Barnarbete

När under ett plaggs livslängd har det störst klimatpåverkan?

Idag använder modeindustrin alldeles för mycket naturresurser och energi. Som en stor global aktör har vi därför ett enormt ansvar och vill använda vår storlek för att leda förändringen mot en mer hållbar modebransch.


Produktionen är den största delen

Cirka 70% av ett plaggs klimatpåverkan uppkommer under själva produktionen. Vi på H&M arbetar stenhårt med att produktionen av våra produkter ska få en så liten påverkan på miljön som möjligt. Ett avgörande jobb som vi gör, är att hjälpa våra leverantörer att ställa om från att använda fossila bränslen till förnybara energikällor så som vind och sol.

Transport är bara en liten del

Det är en vanlig missuppfattning att majoriteten av utsläppen sker i samband med transporter. I H&M-gruppens verksamhet står transporterna för endast 3% av utsläppen, en något lägre siffra än snittet för branschens motsvarande siffra som är cirka 4%. Det är till stor del tack vare att vi, så långt det är möjligt, använder oss av tåg och båt för att transportera våra produkter från fabrik till butik vilket är bättre ur ett klimatperspektiv. Här kan du lära dig mer om hur vi arbetar för att minska påverkan av våra transporter ytterligare.

 

Du kan göra skillnad

Det är lätt att glömma bort att alla vi som köper och använder kläder också belastar klimatet. Vår totala påverkan som konsumenter är cirka 13% av ett plaggs totala klimatpåverkan. Det spelar alltså ganska stor roll hur länge vi använder våra plagg, hur vi tvättar och tar hand om dem och sen vad vi gör med dem när vi inte längre vill eller kan ha dem.

 

Vi arbetar aktivt

När det kommer till kläders påverkan på miljö och klimat så bär vi, modeproducenter, det allra största ansvaret eftersom vi också står för den största delen av miljöpåverkan. Här berättar Felicia mer om hur vi arbetar för att vår verksamhet ska bli hållbar i alla led.

 

 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga