Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Det här gör vi på plats i våra produktionsländer

Redan på 70-talet hade vi egna kontor och många anställda på plats i produktionsländerna vilket då var banbrytande.


Idag har H&M-gruppen över 700 medarbetare som arbetar i de länder som våra leverantörer producerar i. Detta ger oss en unik chans att skapa nya och nära relationer till våra leverantörer. Nedan är våra tre viktigaste arbetsområden kopplat till löner som vi möjliggör genom samarbete, utbildning och uppföljning:

 

Precis som de flesta modeföretag äger vi inte några fabriker och därför är samarbetet med våra leverantörer avgörande för att kunna förbättra arbetsförhållandena för textilarbetare. Vi har kommit en lång väg genom att samarbeta med våra leverantörer, men det finns mycket kvar att göra när det gäller både arbetsvillkor och arbetsmiljö.

 

Här kan du läsa om vårt Sustainability Commitment som definierar de krav vi ställer på våra leverantörer.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga