Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Rädda Barnen förklarar: Vad räknas som barnarbete? 

Barnarbetet har ganska tydliga definitioner i diverse konventioner som har formulerats av det internationella arbetsrättsorganet ILO (International Labour Organisation). Man kan tänka att det handlar om två frågeställningar:


  1. Är det ett arbete som utförs på ett sätt som står i vägen (omöjliggör) för andra grundläggande rättigheter, såsom barns rätt och möjlighet att gå i skola, vila, lek och annat som hör barndomen till? Barns rätt att vara barn helt enkelt. Här brukar man i praktiken prata en ålder på 15, och att stater har en skyldighet att tillgodose en god och kvalitativ utbildning fram till dess. Det finns undantag för 14 år i vissa utvecklingskontexter. 
  2. Den andra frågeställningen gäller själva arbetets utförande i sig. Är detta fysiskt, psykiskt eller moraliskt farligt eller skadligt för ett barn, och påverkar det ett barns rätt till liv och utveckling på ett negativt sätt? Detta gäller alla barn, oavsett ålder, och definieras enligt barnkonventionen som alla under 18 år. 

Är du alltså 16 år kan arbete vara något önskvärt, givet att det sker under säkra och trygga former och inte står i vägen för obligatorisk skolgång. Vad som kan klassas som farligt arbete, och vad som är obligatorisk utbildning, är upp till varje land att fastställa i nationell lagstiftning. Barn under den lagstiftade åldern för rätt till skolgång, kan också göra lättare uppgifter under kort tid för att stödja ett familjehushåll givet att det inte går ut över möjligheten att tillgodoses med en kvalitativ utbildning – detta då från en ålder av 13 år (12 år i utvecklingskontext). 

 

Claes Hamilton, Senior Advisor on Child Rights and Business 

Rädda Barnen 

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga