Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vad är en rättvis levnadslön?

Till skillnad från minimilön, som är den lägsta lönen som en arbetsgivare i olika länder får ge enligt lag, är en levnadslön mer rättvis. En minimilön går inte alltid att leva på, i många länder är skillnaden mellan minimilön och levnadslön stor.


En rättvis levnadslön täcker de grundläggande behoven för de som arbetar i våra fabriker och deras familjer. Pengarna ska också räcka till annat, som till exempel ett sparande. Alla textilarbetare har rätt till en rättvis levnadslön, och vi kommer fortsätta att använda vår storlek för att skapa långsiktig förändring inom hela textilindustrin.

 

Vi på H&M har satt upp en tydlig strategi för att skapa de bästa förutsättningarna för rättvisa levnadslöner, vår så kallade Fair Living Wage Strategy.

Strategin lanserades 2013 och är ett kraftfullt initiativ och en struktur som möjliggör en positiv löneutveckling för textilarbetarna i våra leverantörers fabriker.

Vi ser att en bättre arbetsplatsdialog, i kombination med förbättrade industriella relationer på respektive marknad, är nyckeln till bestående förbättringar för arbetarna. Det betyder att föreningsfriheten respekteras fullt ut, att arbetstagarrepresentanter har en röst och att fackföreningar kan förhandla kollektivt.

 

Här kan du läsa mer om vår Fair Living Wage Strategy.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga