Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vad betyder schysst mode?

När du handlar hos oss på H&M ska du kunna lita på att kläderna är producerade på ett schysst sätt. Att alla som arbetar med att tillverka plaggen ska ha en trygg, rättvis och jämlik arbetsmiljö där man kan utvecklas och försörja sig själv och sin familj. Och att vi arbetar stenhårt för att våra produkter ska ha en så liten påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Hållbarhet är en del av vår affärsidé och här på sajten berättar vi mer om hur vi arbetar med detta på olika sätt.

Social hållbarhet

Begreppet social hållbarhet innebär att alla som arbetar för eller med oss ska få lika möjlighet att utvecklas där de lever och bor. Att alla ska behandlas 100 % rättvist och jämlikt när det kommer till frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och hälsa.

Vi är noga med att våra värderingar efterlevs i alla led, från leverantörskedjan till företagets alla delar i alla länder och sammanhang.

Miljö och Klimat

H&M jobbar målmedvetet mot vår vision att bli 100% cirkulära och förnybara. Eftersom modebranschen som helhet är både resurs- och energikrävande är detta en stor utmaning. Men den måste lösas och vårt mål är att hela vår värdekedja till 2040 ska vara klimatpositiv. Att bli klimatpositiva innebär att alla våra klimatkompenserande insatser totalt sett ska skapa en större positiv effekt på klimatet än de utsläpp som vår värdekedja ger upphov till. På så sätt skapar vi en positiv effekt.

Där vi är, gör vi skillnad

Tack vare vår storlek kan vi vara en drivande kraft framåt mot en mer rättvis, jämlik, cirkulär och förnybar modeindustri. Detta banar samtidigt väg för mindre modevarumärken att följa efter och ställa liknande krav mot sina leverantörer och samarbetspartners.

Arbetet för att nå en hållbar framtid kan vi inte göra ensamma. Vi måste samarbeta. Både med andra modeföretag, men också med organisationer. Bland annat arbetar vi med WWF, Solidaridad, ACG, IndustriAll, Svenska Textilvatteninitiativet och The Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) för att sätta nya standarder för hela modebranschen. Samarbeten är avgörande både när det kommer till arbetsförhållanden i produktionsländer och till klimat och miljö.

I de produktionsländer där det krävs, samarbetar vi även med regeringar och sätter press på att miljövänliga satsningar ens ska bli tillåtna.