Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vad betyder schysst mode?

När du handlar hos oss på H&M ska du kunna lita på att kläderna är producerade på ett schysst sätt. Att alla som arbetar med att tillverka plaggen ska ha en trygg, rättvis och jämlik arbetsmiljö där man kan utvecklas och försörja sig själv och sin familj. Hållbarhet är en del av vår affärsidé och här på sajten berättar vi mer om hur vi arbetar med detta på olika sätt.

Social hållbarhet

Det är relativt nytt att prata om social hållbarhet men det blir allt mer förekommande för företag i alla branscher. Begreppet betyder att människor ska få lika möjlighet att utvecklas där de lever och bor. Social hållbarhet finns i många olika sammanhang, till exempel arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och hälsa.

Vi på H&M arbetar med att alla som arbetar för eller med oss ska behandlas 100 % rättvist och jämlikt. Vi är noga med att våra värderingar efterlevs i alla led, från leverantörskedjan till företagets alla delar i alla länder och sammanhang.

Där vi är, gör vi skillnad

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor på jorden. Men det finns idag ingen global domstol eller organisation som kan övervaka eller straffa aktörer som bryter mot dem. Istället är det upp till varje enskilt land att sätta upp lagar och kontrollmekanismer. Det är inte alltid alla som tar det ansvaret, eller ens har möjlighet att göra det. Därför är det så viktigt att företag som anlitar och samarbetar med leverantörer världen över tar sitt ansvar för att lagarna om mänskliga rättigheter efterlevs.

Vi på H&M arbetar löpande med att skapa förändring. Tack vare vår storlek kan vi använda vår position för att vara en drivande kraft mot rättvisa och jämlika löner för hela branschen.

Tillsammans skapar vi förändring

Genom att samarbeta över gränserna med stater, olika intresseorgan och andra företag i modebranschen kan vi tillsammans skapa en långsiktig och varaktig förändring. Vi samarbetar bland annat med många internationella företag inom modeindustrin under plattformen ACT (Action, Collaboration, Transformation). Vi jobbar också med den globala fackföreningsorganisationen IndustriALL som representerar arbetare över hela världen.

Alla varumärken inom ACT och IndustriALL har kommit överens om att aktivt samverka för att förändra hur man sätter löner i kläd- och textilindustrin. Tillsammans arbetar vi för att skapa en positiv förändring, stödja föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar tillsammans.