Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod definierar de krav som vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer. Den är ett förtydligande av våra krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande. För att bli godkänd leverantör till oss, måste man skriva under uppförandekoden.


De flesta av våra krav bygger på internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barns rättigheter och tillämpliga ILO-konventioner, samt på lagstiftningen i enskilda länder.

 

Samtliga av dessa delar ingår i vår uppförandekod:

 

Här kan du ta del av vår uppförandekod, Sustainability Commitment, i sin helhet.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga