Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Sustainability Comittment (fd. Uppförandekod)

2016 uppgraderade vi vår tidigare "Uppförandekod" till ett Sustainability Commitment, baserat på samma strikta riktlinjer. Vårt Sustainability Commitment definierar de krav som vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer. Den är ett förtydligande av våra krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande. För att bli godkänd leverantör till oss måste man skriva under vårt Sustainability Commitment.


De flesta av våra krav bygger på internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barns rättigheter och tillämpliga ILO-konventioner, samt på lagstiftningen i enskilda länder.

 

Samtliga av dessa delar ingår i vårt Sustainability Commitment:

 

God arbetsmiljö
Hälsa och säkerhet
Diskriminering, mångfald och jämlikhet
Arbetstagarnas rättigheter
Rättvisa levnadslöner och förmåner
Arbetstid och övertid
Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandling
Förbud mot barnarbete
Förbud mot tvångsarbete och annat olagligt arbete

 

Hållbara ekosystem
Klimatpåverkan och luftföroreningar
Påverkan på vattentillgångar
Hållbar användning av kemikalier
Avfallshantering, återanvändning och återvinning
Främjandet av biologisk mångfald

 

Djurvälfärd
Djurhållning
Djurtester

 

Här kan du ta del av vårt Sustainability Commitment i sin helhet och vill du veta mer om samarbetet med våra leverantörer kan du läsa här.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga