Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Vad hände med ert löfte om levnadslöner till 2018?

Vi har kommit en lång väg, men det finns fortfarande många arbetstagare inom produktionsindustrin som inte får en tillräcklig lön. Detta är även en stor utmaning för textilindustrin.


Men istället för att vara en del av problemet, har vi beslutat oss för att vara en del av lösningen och därför har vi gjort ett unikt första åtagande: Att sätta en grund för att varenda textilarbetare ska kunna få en ”Fair Living Wage”.

 

Vårt mål för 2018, som sattes 2013, handlar om att skapa en nödvändig grund och rätt mekanismer för rättvisa levnadslöner. Mer specifikt så handlar det om att de leverantörer som vi arbetar med i långsiktiga partnerskap, ska implementera demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter samt förbättrade lönesystem som tar hänsyn till medarbetarens kompetens, erfarenhet, prestation och ansvar. Dessutom ska arbetstagarna vara medvetna om deras rättigheter och skyldigheter.

 

De här stegen är nödvändiga för att kunna göra en långsiktig skillnad i de här frågorna, och vi är stolta över att ha nått och även överskridit våra mål; arbetet vi gör på fabriksnivå inom vår Fair Living Wage-strategi har ökat från att omfatta tre fabriker under 2013 till nu 655 fabriker med över 930 000 anställda. Dessa fabriker har antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och.

 

Vårt arbete med rättvisa levnadslöner är långsiktigt, och fortsätter självklart även efter 2018.

Vad undrar du?

Vi får många frågor av våra kunder kring hur mode kan vara rättvist, jämlikt, cirkulärt och förnybart. Dessa frågor är oerhört viktiga för oss och ditt engagemang gör skillnad.

Ställ din fråga